Top

Cerere de revizuire – inadmisibila în principiu Probe

Petentul D.M.G. a solicitat revizuirea sentintei penale nr.3152/30.10.2007 a Judecatoriei Iasi, mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr.369/26.05.2008 a Tribunalului Iasi deoarece încadrarea juridica data faptelor comise de catre inculpati este prea blânda raportat la actele medicale pe care le-a depus la dosar, în drept întemeindu-si cererea pe dispozitiile art.394 lit. a si b Cod procedura penala.
Din interpretarea dispozitiilor art. 393 si 394 Cod procedura penala, rezulta caracterul revizuirii de cale extraordinara de atac, prin intermediul careia se pot înlatura erorile judiciare cu privire la faptele retinute printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, datorita necunoasterii de catre instanta de judecata a unor date sau împrejurari de care depindea pronuntarea unei hotarâri conforme cu legea si adevarul.
Având în vedere ca revizuentul D.M.G si-a întemeiat cererea de revizuire pe dispozitiile art. 394 alin. 1 lit. a si b Cod procedura penala, instanta retine ca aceasta ar fi admisibila daca, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri judecatoresti, s-au descoperit fapte sau împrejurari care nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei ori, un martor, un expert sau un interpret a savârsit infractiunea de marturie mincinoasa în cauza a carei revizuire se cere.
Prevederile art. 394 alin. (1) lit. a) Cod procedura penala fac referire la descoperirea de fapte sau împrejurari care nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, acest text de lege trebuind interpretat ca facând referire la probe si nu la mijloace de proba. Potrivit sustinerilor petentului, instantele, în cursul solutionarii cauzei, nu au tinut cont de actele medicale depuse la dosar, împrejurare în care nu poate fi vorba de probe ce nu au fost cunoscute de instanta, probe care sa se refere la împrejurari noi. În ceea ce priveste motivul prevazut de art. 394 alin. 1 b Cod procedura penala, revizuentul caruia îi revine sarcina de a face dovada existentei unor astfel de împrejurari, nu a depasit stadiul simplelor afirmatii.
Fata de aceste aspecte, instanta, în baza art. 403 Cod procedura penala, va respinge cererea de revizuire ca inadmisibila în principiu, întrucât motivele invocate nu se înscriu în cazurile limitativ prevazute de art. 394 alin. 1 lit. a si b Cod procedura penala.

Tags: