Top

Plângere contravenţionala. Prezumţia de nevinovăţie

Prin s.c. nr. 8522/19 iunie 2009 instanta a admis plangerea
contravenţionala prin care petentul L.I. a solicitat in contradictoriu cu intimatul
IPJ Iasi anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr.
3301258/01.05.2009.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca în motivarea
plângerii petentul a arătat că fapta nu este riguros descrisa aspect ce determina
nulitatea actului de constatare, iar pe de alta parte in speta opereaza prezumtia de
nevinovatie.
Intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iasi, nu a formulat intampinare
si nu si-a exprimat pozitia fata de plagerea dedusa judecatii.
În cauză s-a administrat proba cu inscrisuri.
Din probele administrate in cauza, instanţa a reţinut:
Sub aspectul cerintelor de forma, instanţa a constatat că procesul verbal a
fost încheiat cu respectarea tuturor regulilor impuse de OG nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, nefiind incidentă nici una din cauzele de
nulitate absolută prev. de art. 17 din Ordonanţă.
Sub aspectul temeiniciei, instanţa a retinut ca, din perspectiva Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului, domeniul contravenţional, astfel cum este
reglementat prin norma cadru O.G.2/2001, poate fi calificat ca intrând în sfera
de aplicare a art.6 paragraf 1 din CEDO, în latura sa penală, ceea ce presupune si
respectarea garanţiilor procedurale specifice în domeniul penal.
Printre aceste garanţii se numără şi cea referitor la obligativitatea
respectării prezumţiei de nevinovăţie. Această prezumţie priveşte atât atitudinea
organelor judiciare faţă de săvârşirea cauzei cât şi sarcina probei, care, în speţă,
revenea organului constatator, neputând pretinde petentului, în mod obiectiv şi
rezonabil să facă probatorii. O interpretare contrară ar fi incompatibilă cu
respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi implicit cu dreptul petentului de a nu fi
obligat să-şi dovedească nevinovăţia.
Avand in vedere obiectiunile formulate de catre petent în cuprinsul actului
constatator, precum si imprejurarea ca intimatul nu a administrat nici o proba in
sustinerea procesului verbal de contraventie, instanta a apreciat ca in speta nu a
fost inlaturata prezumtia de nevinovatie de care se bucură petentul, astfel ca
instanta a admis plangerea contraventionala si a anulat procesul verbal de
contraventie.

Tags: