Top

Fond funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenului.

Prin s.c. nr. 9378 din 21 iulie 2009 instanta a admis in parte cererea prin
care reclamantele P. I. si M. O. au solicitat în contradictoriu cu pârâta Comisia
Judeteana de fond funciar Iasi anularea hotararii nr. 639/24.02.2009 si obligarea
paratei sa emita o noua hotarare prin care sa reconstituie dreptul de proprietate
pentru suprafata de 9 ha teren arabil situat pe raza com. Schitu Duca, jud. Iasi.
În motivarea cererii formulate, reclamantele au arătat că autorul lor P.I. L.
a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in baza Legii nr.
247/2005 pentru suprafata de 9 ha teren adresata Comisiei Locale Schitu Duca.
Cererea a fost respinsa prin hotararea nr. 6631/05.06.2007 emisa de Comisia
Judeteana de fond funciar. Precizeaza ca autorul lor a formulat plangere
impotriva hotararii nr. 6631/05.06.2007, ce a format obiectul dosarului nr.
14069/245/2007, insa in cursul procesului P. I. L. a decedat, actiunea fiind
continuata de catre reclamantele din acest dosar in calitate de mostenitoare.
Arata reclamantele ca prin s.c. nr. 11085/08.10.2007 s-a dispus anularea
hotararii nr. 6631/05.06.2007, iar in baza acestei hotarari judecatoresti au
solictat Comisiei Judetene de fond funciar Iasi reconstituirea dreptului de
proprietate pentru 9 ha teren situat pe raza com. Schitu Duca, jud.Iasi.
Prin hotararea nr. 639/24.02.2009 Comisia Judeteana de fond funciar a
luat act de anularea hotararii 36631/015.06.2007, dar nu a reconstituit dreptul de
proprietate pentru suprafata de 9 ha teren.
In drept, reclamantele au invocat disp. art. 53 alin. 2 din Legea nr.
18/1991.
Parata, legal citata, nu a formulat intampinare.
Instanta a administrat in cauza proba cu inscrisuri.
A fost atasat dosarul nr. 14069/245/2007 al Judecatoriei Iasi.
Analizând actele dosarului instanta constata actiunea intemeiata numai in
parte pentru urmatoarele motive:
Astfel cum rezulta din s.c. 11085/08.10.2007 motivele ce au condus la
anularea hotararii nr. 6631/05.06.2007 vizeaza indreptatirea reclamantelor la
reconstituirea dreptului de proprietate.
Retine instanta ca reclamantele au dovedit cu inscrisurile depuse faptul ca
autorul P. I.-L. este moştenitor al numitei T. I., bunica acestuia.
Actele de veşnică vânzare datând din 21.01.1939 probează deţinerea in
proprietate a suprafeţei totale de 9,00 ha teren de către bunica autorului
reclamantelor, T. I., iar pârâta Comisia locală Schitu Duca de fond funciar nu a
dovedit că aceasta ar fi instrăinat ulterior dobândirii vreo suprafaţă din acest
teren către alte persoane. Totodată, instanţa reţine faptul că Comisia locală
Schitu-Duca de fond funciar a propus validarea cererii de reconstituire a
dreptului de proprietate al autorului reclamantelor asupra suprafeţei pretinse.
Instanta constata insa neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect
anularea hotararii 639/24.02.2009 a Comisiei Judetene de fond funciar Iasi,
motivat de aceea ca hotararea s-a conformat dispozitivului sentintei civile nr.
11.085/08.10.2007 a Judecatoriei Iasi, luand act de anularea hotararii
6631/05.06.2007.
Fata de considerentele expuse, instanta a admis in parte cererea de
chemare in judecata si a dispus reconstituirea dreptului de proprietate al
reclamantelor pentru suprafata de 9 ha teren situat pe raza com. Schitu Duca,
jud. Iasi.

Etichete: