Top

Plângere contravenţională. Certificat EUR 1 infirmat de autorităţile vamale străine. Problema vinovăţiei contravenientului

Potrivit art. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarâre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Culpa contravenientului subzista si în cazul folosirii certificatului EUR 1 infirmat de autoritatile vamale straine în urma controlului „a posteriori”

Sectia contencios administrativ – decizia nr. 961/E/01.10.2004

Prin sentinta civila nr. 14341/15.12.2003 a Judecatoriei Iasi s-a admis plângerea formulata de petentul C.C. împotriva procesului-verbal de contraventie seria V nr. 0001328/15.07.2003 încheiat de Directia Regionala Vamala Interjudeteana Iasi si s-a dispus anularea acestuia, precum si exonerarea petentului de plata amenzii de 25.000.000 lei. Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca petentul a fost sanctionat pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 386 lit. k din HG nr. 1114/2001, constând în aceea ca a solicitat acordarea regimului vamal preferential pentru un autoturism Opel Astra importat din Germania, pentru care nu s-a facut dovada originii comunitare, certificatul EUR prezentat fiind infirmat de catre vama germana în urma controlului a posteriori. S-a retinut de catre prima instanta ca nu se poate retine vinovatia petentului atâta vreme cât certificatul EUR nu a fost completat de acesta si nu s-au produs probe cu privire la datele eronate existente în certificatul EUR.
Împotriva acestei sentinte a declarat recurs agentul constatator, motivând ca din adresa nr. 32822/06.06.2003 a Directiei Generale a Vamilor rezulta ca certificatul EUR nu îndeplineste conditiile de autenticitate si legalitate cerute, în sensul ca exportatorul nu a fost gasit la adresa mentionata, caz în care nu poate fi determinata originea autoturismului.
Recursul a fost gasit întemeiat.
Asa cum s-a retinut în procesul-verbal de contraventie, intimatul C.C. a introdus în tara un autoturism marca Opel Astra la data de 27.12.2001, atasând la declaratia vamala certificatul EUR 1 în baza caruia a beneficiat de facilitati fiscale vamale. Prin adresa nr. Z 4215 F – 2961/02-1 din 22.05.2003 Biroul Central de Verificare a Originii din Germania comunica vamii românesti ca exportatorul mentionat în casuta 1 a adeverintei de circulatie a marfurilor nu este de gasit la adresa indicata, astfel ca nu poate fi facuta o verificare ulterioara a acesteia, motiv pentru care nu poate confirma corectitudinea datelor cuprinse în adeverinta.
În mod incorect prima instanta a retinut lipsa vinovatiei petentului în savârsirea contraventiei. Culpa acestuia consta tocmai în acceptarea si folosirea unui document – certificatul EUR – continând date eronate cu privire la originea bunului. Întrucât este necontestat faptul ca petentul a uzat de un certificat de origine ce nu îndeplineste conditiile de autenticitate si legalitate cerute si dat fiind ca fapta contraventionala este definita de simpla depunere a unui document continând date eronate cu privire la originea bunului, în mod gresit s-a retinut ca nu s-a dovedit culpa petentului în savârsirea contraventiei. Pentru nerespectarea procedurilor si formalitatilor prescrise de lege de catre tertele persoane implicate în importul autoturismului reclamantul are actiune în regres împotriva acestora, neputând opune autoritatilor vamale culpa acestora sau lipsa de diligenta ori cunostinte a titularului operatiunii.
Pentru considerentele expuse instanta a admis recursul, a modifica hotarârea primei instante si, rejudecând cauza, a respins plângerea formulata de petent împotriva procesului-verbal de contraventie.

Etichete: