Top

Plângere contravenţională. Certificat EUR 1 infirmat de autorităţile vamale străine. Problema vinovăţiei contravenientului

Potrivit art. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarâre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Culpa contravenientului nu exista în cazul folosirii unui certificat EUR 1 infirmat de autoritatile vamale straine în urma controlului „a posteriori”

Sectia contencios administrativ – decizia nr. 882/E/24.09.2004

Prin sentinta civila nr. 1976/18.02.2004 a Judecatoriei Iasi s-a admis plângerea formulata de petentul M.I. împotriva procesului-verbal de contraventie nr. 208/13.10.2003 întocmit de B.V.C.V.F. Iasi, s-a dispus anularea procesului-verbal si exonerarea petentului de plata amenzii contraventionale. Pentru a se pronunta astfel prima instanta a retinut ca petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 25.000.000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 386 lit. k din Regulamentul de aplicare a Codului vamal, constând în aceea ca a introdus în tara un autoturism marca Opel Astra cu certificatul EUR 1 seria A nr. 198595, iar în urma controlului ulterior autoritatile vamale germane au infirmat acest certificat si originea comunitara a autoturismului. S-a retinut de prima instanta ca petentul a comis fapta fara vinovatie, certificatul EUR fiind completate de alte persoane, iar autoritatea vamala straina nu si-a respectat obligatia de a verifica cu exactitate originea comunitara a bunului.
Împotriva acestei sentinte a declarat recurs agentul constatator, motivând ca autoritatile vamale germane au infirmat certificatul EUR 1 eliberat initial, întrucât exportatorul mentionat în casuta 1 nu a cerut eliberarea unei dovezi de origine si nici nu a împuternicit nici o persoana sa semneze în casuta nr. 12. Prin urmare, certificatul EUR 1 contine vicii de fond evidente si nu vicii de forma cum a retinut prima instanta.
Instanta a considerat ca recursul este nefundat, pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 386 lit. k din Regulamentul de aplicare a Codului vamal „Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei depunerea declaratiei vamale sau a documentelor însotitoare continând date eronate privind valoarea în vama, felul, cantitatea sau originea bunurilor”.
De asemenea, art. 1 din O.G. nr. 2/2001 stabileste: „Constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarâre a Guvernului ori prin hotarâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”
Ca orice alta fapta ilicita, si contraventia exista ca atare si are relevanta juridica numai daca este savârsita cu vinovatie. În materie contraventionala prin vinovatie se întelege starea de constiinta a faptuitorului în momentul încalcarii unei dispozitii legale, a carei nesocotire este considerata contraventie. Rezulta ca raspunderea contraventionala este o raspundere bazata pe culpa. Contraventia, asadar, ca orice fapta contrara ordinii de drept, constituie o manifestare a conduitei umane, adica un act al omului aflat sub controlul vointei si ratiunii sale.
O fapta savârsita fara vinovatie (spre exemplu, în legitima aparare sau când urmarile faptei nu puteau fi prevazute) nu va fi considerata contraventie, iar faptuitorul nu va fi tras la raspundere juridica.
În speta, se constata ca la data depunerii declaratiei vamale contravenientul a depus certificatul EUR 1 nr. A 198595 pentru dovedirea originii comunitare a autoturismului importat, certificat ce a fost emis de catre autoritatile vamale germane, asupra continutului acestuia petentul neavând nici o contributie. Ulterior, în urma controlului ulterior initiat la cererea organelor vamale române, autoritatile germane au infirmat certificatul eliberat initial, motivat de faptul ca a fost eliberat fara a exista o cerere a exportatorului în acest sens. Infirmarea ulterioara a certificatului EUR 1 nu conduce însa automat la concluzia vinovatiei contraventionale a petentului. Nu exista nici un element care sa conduca la concluzia ca petentul a avut cunostinta de neregularitatea emiterii certificatului EUR 1 si cu buna stiinta s-a folosit de acest act în vederea obtinerii unui regim vamal preferential. În lipsa oricaror probe de vinovatie, raspunderea contraventionala a petentului nu poate fi antrenata.
De altfel, instanta a solicitat recurentei sa depuna la dosar actul emis de autoritatea vamala germana prin care a infirmat certificatul EUR 1 eliberat petentului, însa o asemenea dovada nu a fost facuta.
Pentru considerentele expuse instanta a respins recursul declarat de agentul constatator ca nefondat si a mentinut sentinta primei instante, aceasta fiind legala si temeinica.

Etichete: