Top

Plângere rezoluţie procuror – art. 278 ind.1 al. 8 lit. b) Cod procedură penală.Dacă începerea urmăririi penale este obligatorie în cazul admiterii plângerii şi trimiterii cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale.

În speţă a apărut următoarea problemă de drept: dacă procurorul este obligat să înceapă urmărirea penală în cauză după restituirea dosarului, iar soluţia propusă a fost aceea că începerea urmăririi penale nu este obligatorie.
Un prim argument este cel oferit de interpretarea sintagmei permisive, şi nu prescriptiv imperative, folosite de legiuitor în redactarea textului de lege – „în vederea începerii urmăririi penale” – în sensul că, dacă s-ar fi dorit, s-ar fi prevăzut expres faptul că, în astfel de situaţii, procurorul este obligat să procedeze la începerea urmăririi penale
Un al doilea argument este acela desprins din coroborarea art. 10 Cod procedură penală cu art. 228 al. 1 şi al. 4 Cod procedură penală, potrivit cărora urmărirea penală nu poate fi începută atunci când, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate în cauză, rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prevăzute de art. 10 Cod procedură penală. În astfel de situaţii devin incidente dispoziţiile art. 228 al. 5 Cod procedură penală referitoare la restituire, fie pentru completarea actelor premergătoare, fie pentru începerea urmăririi penale.
Cel de-al treilea argument se extrage din cuprinsul art. 273 al. 11 Cod procedură penală, care prevede că, în ipoteza trimiterii cauzei de către instanţă potrivit art. 2781 Cod procedură penală, în vederea începerii urmăririi penale, procurorul dispune începerea urmăririi în condiţiile prevăzute de lege. Prin urmare, hotărârea judecătorească nu este obligatorie pentru procuror decât sub aspectul faptelor şi împrejurărilor ce urmează a fi constatate şi a mijloacelor de probă indicate în hotărârea de restituire, nu şi sub aspectul dispoziţiei de începere a urmăririi penale, act procesual rezervat exclusiv funcţiei de acuzare exercitată de organul de urmărire penală.
În concluzie, atunci când instanţa dispune restituirea unei cauze în vederea începerii urmăririi penale în condiţiile art. 2781 al. 8 lit. b) Cod procedură penală, în urma constatării caracterului insuficient al actelor premergătoare îndeplinite în cauză, cauza revine în faza de acte premergătoare ce urmează a fi completate sub aspectul faptelor, împrejurărilor şi mijloacelor probatorii indicate în hotărâre.

Etichete: