Top

Incident plata

Prin sentinta comerciala nr. 1189/COM/05.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei B.N.R. – CIP, a fost respinsa actiunea comerciala formulata de reclamanta S.C. AI S.R.L. in contradictoriu cu parata B.N.R. – CIP ca formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, a fost respinsa actiunea comerciala formulata de reclamanta S.C. AI S.R.L. in contradictoriu cu BCR S.A. ca nefondata.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Un raport de drept procesual se poate lega valabil numai intre titularii dreptului ce rezulta din raportul de drept material dedus judecatii. in acest caz potrivit art 36 din Regulamentul BNR 1/2001 Centrala Incidentelor de Plati nu poate anula din proprie initiativa informatiile privind incidentele de plati, ci doar la cererea persoanei declarante (a bancii comerciale ) sau ca urmare a unei hotarari irevocabile in acest sens. Incidentul de plata a fost inscris de B.N.R doar in baza declaratiei BCR, inscrierea fiind o simpla formalitate si prin urmare doar acesta are calitate procesuala in cauza.
Pe fond, reclamantul in derularea activitatii comerciale a emis doua bilete la ordin catre beneficiarul S.C. AP S.R.L. Ambele bilete la ordin au fost emise in data de 28.08.2008, insa avand data scadentei diferita, si anume, primul BO in valoare de 2500 Ron era scadent la data de 13.10.2008 iar al doilea BO in valoare de 3000 Ron era scadent la data de 17.10.2008.
Instanta constata ca situatia de fapt care adus la nasterea incidentului de plata este necontestata de reclamant, acesta considerand eronat ca in cauza nu se putea solicita inscrierea in CIP datorata unei interpretari gresite a dispozitiilor legale incidente.
Potrivit art. 13 Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la B.N.R. a Centralei Incidentelor de Plati (act normativ publicat in Monitorul Oficial nr. 120/9.03.2001), in ipoteza in care biletele la ordin au fost refuzate la plata din lipsa de disponibil in cont, se creeaza un incident de plata major iar parata era obligata, ca in cursul aceleiasi zile sa sesizeze Centrala Incidentelor de Plati. Doar prezentarea la plata a biletului la ordin trebuia facuta in ziua scadentei sau in cele doua zile lucratoare, nu plata efectiva a biletelor la ordin con f art 41 rap la art 106 din legea 58/1934. in plus, prezentarea facuta unei Case de Compensatii echivaleaza cu o prezentarea la plata iar in cauza decontarea s-a facut prin intermediul Serviciului compensare al BNR. Reclamanta avea obligatia ca de la data scadentei sa aiba disponibil in cont necesar pentru plata cele doua bilete la ordin emise, beneficiarul acestora putand solicita oricand decontarea acestora atata timp cat s-a facut prezentarea la plata. in cauza s-ar fi produs insa un incident de plata minor si nu unul major daca biletul se prezenta ulterior celor doua zile de la scadenta. in mod corect parata BCR a procedat mai intai la decontarea primului bilet la ordin( fiind incidente regulile privind imputatia platii prev de art 1113c.civ ) si intrucat disponibilul ramas nu mai permitea decontarea celui de al doilea bilet s-a creat un incident de plata major, acest bilet fiind solicitat spre decontarea in intervalul de 2 zile de la scadenta. Nu este suficient ca reclamantul sa aiba disponibil pentru plata doar a unui instrument bancar aflat in circulatie, ci pentru toate instrumentele pe care le-a emis . Mai mult, biletele la ordin fiind emise in aceeasi zi si catre acelasi beneficiar reclamanta se putea astepta, in mod rezonabil, sa existe solicitarea pentru decontarea ambelor bilete in acelasi timp, la scadenta celui de al doilea bilet.
Astfel intrucat reclamanta a emis in favoarea S.C. AP S.R.L, mai multe biletele la ordin fara a avea disponibil in cont, in mod legal parata in calitate de banca careia i se prezinta asemenea instrumente de plata si titluri de credit, era obligata, sa raporteze acest eveniment denumit „incident de plata” la CIP de pe langa BNR, altminteri era ea insasi pasibila de sanctiunile prevazute de art. 56 – 60 din Regulament.
O cerere de radiere a incidentului de plata ar fi admisibila in ipoteza in care raportarea si inscrierea in CIP s-ar fi facut din eroarea bancii, ceea ce nu este cazul in speta, acest lucru fiind doar consecinta neglijentei administratorului reclamantei .
Eliberand biletele la ordin fara acoperire (fara disponibil in cont), avand in vedere rolul deosebit de important al acestor titluri de credit si formalismul excesiv in materie cambiala instanta constata ca parata nu a facut altceva decat sa aplice corect legea si nu exista nici un temei legal pentru a se dispune radierea inscrierii societatii pe care o reprezinta in CIP;

Etichete: