Top

Omisiunea procurorului de a se pronunţa cu privire la toate persoanele împotriva cărora s-a formulat plângere – persoana juridică.

Prin plângerea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub numărul 2660/99/2009, petentul D. E. I. a criticat ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 16.01.2009 dată în dosarul nr. 253/P/2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru motive de nelegalitate, solicitând înlăturarea dispoziţiei prin care s-a dispus achitarea intimatului S. Ş.A., în temeiul art. 10 lit. b indice 1 Cod procedură penală şi trimiterea acestuia în judecată pentru fapta reclamată, precum şi efectuare cercetărilor şi faţă de intimata S.C. L. SRL, persoană juridică al cărei administrator este intimatul S. Ş. A.
Prin plângerea formulată la 20.02.2008, petentul D.E.I. a solicitat tragerea la răspundere penală a numitului S. Ş.A., în nume propriu şi în calitate de reprezentant al Editurii L. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, constând în aceea că, în perioada noiembrie-decembrie 2007, petentul a realizat 15 coperte pentru Editura L. folosind imaginile propriilor lucrări ( petentul este artist plastic), iar învinuitul, fără aprobarea autorului a folosit acele coperte pentru publicarea unor cărţi.
Petentul a precizat că valoarea prejudiciului cauzat este de 30.000 euro.
Prin ordonanţa din 16.01.2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului S. Ş. A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 139 ind. 6 alin 2, 3, 5 din Legea nr. 8/1996.
Aplicarea faţă de învinuitul S. Ş. A. pentru fapta prevăzută de art. 139 ind. 6 alin 2, 3, 5 din Legea nr. 8/1996 a unei sancţiuni cu caracter administrativ, respectiv amendă în cuantum de 1000 lei, care se va executa în conformitate cu disp. art. 441 indice 1 Cod procedură penală.
Apreciind că infracţiunea prev. de art. 139 ind. 6 alin 2, 3, 5 din Legea nr. 8/1996 constând în comercializarea de cărţi ale căror coperte cuprindeau imagini create de petent, fără acordul acestuia a fost realizată de învinuitul S. Ş. A., administrator al SC ,,L.’’ SRL IASI, parchetul a nu a procedat la efectuarea de cercetări şi faţă de persoana juridică reclamată, în condiţiile art. 19 ind. 1 Cod penal.
Având în vedere conţinutul plângerii penale formulate de petentul din prezenta cauză, înscrisurile aflate la dosar şi rezoluţia dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, instanţa apreciază că cercetările efectuate în cauză trebuie completate, în vederea justei soluţionări a plângerii penale formulate de petent, sub acest aspect rezoluţia procurorului nerăspunzând tuturor celor arătate în plângere.
Plângerea penală formulată se referă la efectuarea de cercetări şi faţă de persoana juridică în numele căreia a acţionat învinuitul, respectiv Editura L., persoană faţă de care, deşi a fost identificată, nu s-a pronunţat nici o soluţie.
Conform disp. art. 19 ind.1 Cod penal, persoanele juridice răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanelor juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de legea penală, iar conf. alin.2 al aceluiaşi articol răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni.
În consecinţă, urmează ca prin administrarea de probe, respectiv audierea reprezentanţilor SC „ L.” SRL, organul de urmărire penală să se pronunţa şi cu privire la plângerea formulată de petent împotriva persoanei juridice, cu privire la care va face cercetări şi va pronunţa o soluţie pentru săvârşirea infracţiunii reclamate, respectiv art. 139 ind. 6 alin 2, 3, 5 din Legea nr. 8/1996.

Etichete: