Top

Somaţia de plată. Condiţii.

Conform art. 1 din O.U.G. nr. 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară pentru executarea silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile.
Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu poate fi iniţiată procedura menţionată., prin urmare, atunci când este necesar să se poarte discuţii vizând chestiuni referitoare la evaluarea şi determinarea prejudiciului suferit, partea interesată are la îndemână calea dreptului comun de care urmează să uzeze.
În situaţia în care s-a procedat contrar celor relevate şi s-a emis ordonanţă contrar dispoziţiilor art. 1 din O.G. nr. 5/2001, aceasta urmează să fie anulată în temeiul art. 8 alin. 4 din ordonanţa sus-menţionată.
Decizia comercială nr. 351 din 13.09.2004 a Curţii de Apel Iaşi prin care s-a admis recursul declarat de D.L. contra sentinţei civile nr. 666/26.04.2004 a Tribunalului Vaslui.
În acelaşi sens, şi Decizia Curţii de Apel Iaşi nr. 321/06.09.2004.
Decizia comercială nr. 351/13.09.2004

Tags: