Top

Suspendarea cursului judecăţii în procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995. Cerinţe.

Potrivit art. 1551,3 (1) Cod procedură civilă, când se contată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din culpa reclamantei, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată, precizând în încheiere care anume obligaţii, în concret, nu au fost respectate. Prin urmare, când judecătorul sindic dispune suspendarea judecăţii fără să arate vreo obligaţie a reclamantei, să fi fost încălcată, în condiţiile în care reclamanta a solicitat un termen de amânare pentru identificarea sediului debitoarei, avându-se în vedere că aceasta din urmă era persoana care nu-şi îndeplinise obligaţia de a anunţa organul fiscal cu privire la schimbarea adresei sale, conform prevederilor dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind evaziunea fiscală, suspendarea nu se justifică.
Decizia comercială nr. 297/12.07.2004 a Curţii de Apel iaşi prin care s-a admis recursul declarat de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi împotriva încheierii din 04.05.2004 pronunţată de judecătorul sindic de pe lângă Tribunalul Iaşi, dispunându-se continuarea judecăţii pentru deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 64/1995.
Decizia comercială nr. 297/12.07.2004

Tags: