Top

Legea nr. 64/1995. Antrenarea răspunderii personale a administratorului. Competenţă.

Conform art. 130 din legea nr. 64/1995, modificată şi completată prin O.G. nr. 31/2002, procedurile de lichidare judiciare, deschise până la data intrării în vigoare a ordonanţei 38/2002, vor continua să fie administrate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 64/1995 prin O.G. nr. 38/2002.

Întrucât procedura falimentului în cazul societăţii SC. INDUSTRIAL COMPANY SRL au început în 6 aprilie 2000, se aplică prevederile Legii nr. 64/1995 modificată prin O.G. nr. 38/2002.

Conform art. 126 din Legea nr. 64/1995 modificată, în vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124, tribunalul poate fi sesizat de către judecătorul sindic de către oricare dintre creditori, de Camera de Comerţ şi Industrie Teritorială sau se poate sesiza din oficiu pe baza datelor din dosarul cauzei.

Conform art. 124 din Legea nr. 64/1995, nemodificată, competenţa privind atragerea răspunderii administratorului revine tribunalului, nu judecătorului sindic. Judecătorul sindic putea să judece cauza în calitate de magistrat în cadrul instanţei numite de către tribunal într-un proces civil diferit de procesul de lichidare a societăţii. Faptul că atragerea răspunderii administratorului s-a făcut de către judecătorul sindic prin încheiere civilă contrazice prevederile art. 10 din Legea nr. 64/1995 nemodificată, care precizează care sunt atribuţiile judecătorului sindic. Întrucât judecarea sesizărilor privind aplicarea prevederilor art. 124 din Legea nr. 64/1995 modificată, nu face parte din atribuţiunile stabilite de lege, încheierea nr. 245/14 octombrie 2003 este nulă de drept.

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia comercială nr. 82/16.02.2004 a admis recursul, a casat încheierea nr. 245/14.10.2003 a Tribunalului Vaslui, dispunând trimiterea cauzei spre soluţionare Tribunalului Vaslui –Secţia comercială.

Decizia comercială nr. 82/16.02.2004

Tags: