Top

Uzucapiune. Antecontract.

Reclamanta a investit instanţa cu acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului descris în acţiune, situat în municipiul Iaşi, pe care la avut în posesie continuă, neîntreruptă şi sub nume de proprietar, predat de pârât prin act sub semnătură privată.

Actul sub semnătură privată constituie un antecontract de vânzare-cumpărare, încheiat cu proprietarul bunului, al cărui succesor este pârâtul.

Antecontractul nu constituie just titlu în sensul art. 1895 Cod civil, pentru că cel care are posesia să prescrie proprietatea în 10 sau 20 ani în condiţiile prevăzute de lege. Nu există nici un impediment ca reclamanta, care a dovedit exercitarea posesiei asupra imobilului, continuu, neîntrerupt şi sub nume de proprietar o perioadă mai mare de 30 ani, să dobândească dreptul de proprietate prin uzucapiunea prevăzută de art. 1890 Cod civil.

Decizia civilă nr. 442/06.04.2004

Etichete: