Top

Acţiune în nulitate. Contract de vânzare – cumpărare

Reclamanţii investesc instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare, motivat de faptul că: vânzarea a fost formală, preţul nu s-a plătit, actul s-a încheiat pentru că art. 52 din Legea nr. 4/1973 nu permitea deţinerea locuinţei, au locuit în permanenţă în imobil şi au adus îmbunătăţiri.

Acţiunea are caracterul unei acţiuni în simulaţie, fiind supusă regulilor în materie. Dovada este diferită după cum acţiunea este introdusă de una din părţile contractante sau de un terţ.

Probatoriul în instanţa de fond a constatat în interogatoriu, declaraţia de martor în alt proces cu valoare de înscris în cauză şi o hotărâre judecătorească, fiind respinsă proba cu martori.

Cu probele administrate nu s-a făcut dovada că actul a fost fictiv, reclamanţii au locuit în Iaşi şi nu în imobilul în litigiu, nu s-a făcut dovada simulaţiei ilicite pentru fraudarea intereselor statului, actul de vânzare-cumpărare îşi produce efectele.

Decizia civilă nr. 1464/01.10.2004

Etichete: