Top

Sancţiune disciplinară

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară. Cauzele contractului colectiv de muncă sunt obligatorii pentru toţi salariaţii. Sustragerea de produse şi bunuri ale societăţii constituie abatere disciplinară, pentru care, în contractul colectiv de muncă este prevăzută sancţiunea concedierii individuale din motive imputabile salariatului.

Gravitatea abaterii nu este determinată de contravaloarea produselor sustrase ci de încălcarea obligaţiilor salariatului, care, lunar, are dreptul la o cantitate din produsele realizate de unitate, de natura celor sustrase.

Decizia civilă nr. 141/29.07.2004

Fapta a fost săvârşită la data de 14.12.2002, anterior intrării în vigoare a Legii nr.53/2003 (01.03.2003). Sancţiunea disciplinară conform Legii nr.10/1972 putea fi stabilită şi trebuia comunicată în scris, în termen de 30 zile, de la data când cel îndreptăţit a luat cunoştinţă de săvârşirea abaterii, respectiv o lună în cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă. Conform art. 13 alin. 4 Legea nr. 1/1970 (abrogată) aplicarea sancţiunii nu se poate face însă, mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Decizia de sancţionare fiind emisă la 15.07.2003 a fost dată cu încălcarea art. 13 Legea 1/1970, dar şi a art. 268 Codul muncii în vigoare care prevede acelaşi termen, ca durată.

Decizia civilă nr. 774/05.11.2004

Etichete: