Top

Contract de garanţie. Creditor garantat. Eficienţa contractului, în parte executat

Decizia nr.663/16.11.2006

Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de creditorul A.D.D. împotriva sentinţei civile nr. 203/COM/31.05.2006 a Tribunalului Iaşi, judecător sindic pe care a modificat-o în tot.

A admis acţiunea formulată de reclamantul-creditor A.D.D. în contradictoriu cu S.C.”NECTAR” S.A. Paşcani şi constată că reclamantul este creditor garantat al debitorului în baza contractului de garanţie mobiliară, încheiat între părţi nr. 41/06.05.2004.

Dispune neincluderea în masa credală a bunurilor indicate în lista mijloacelor fixe cuprinse la paginile 1-88, anexe la contractul nr. 41/06.05.2004, în măsura în care nu au fost executate prin punerea în posesie a reclamantului, conform procesului-verbal din 18.06.2004 încuviinţată prin încheierea Judecătoriei Paşcani din 14.06.2004.

A dispus ridicarea măsurii suspendării cu privire la aceste bunuri.

S-a reţinut că reclamantul-recurent are indubitabil calitatea de creditor garantat în baza contractului de garanţie nr. 41/06.05.2004, care prima instanţă nu l-a valorificat în sensul eficienţei juridice care îl degajă.

Contractul conţine o listă anexă cu bunurile mobile, mijloace fixe negajate, paginile 1-88, cu care garantează acoperirea sumei de 9.543.087.818 lei împrumutată de reclamantul-recurent la S.C. „NECTAR” S.A. Paşcani conform contractelor nr. 5870/17.10.2002, nr. 6643/29.11.2002, nr. 388/04.02.2003, nr. 1590/01.04.2003 şi nr. 4138/24.10.2003.

În finalul contractului de garanţie, se menţionează că acesta constituie titlu executoriu.

Prin încheierea din 14.06.2004 a Judecătoriei Paşcani, după investire, a fost încuviinţată executarea silită a titlului executor, respectiv a contractului de garanţie nr. 41/06.05.2004.

Biroul executorului judecătoresc Paşcani – C.V. a început executarea silită, dosar nr. 132/2004, cu privire la bunurile aflate în raza teritorială de competenţă, mai puţin cu privire la cele aflate în raza altor judeţe, întocmind procesul-verbal din 18.06.2004, care conţine un nr. de 14 file, creditorul A.D.D. fiind pus în posesie cu bunurile garantate.

Bunurile aflate în zona altor judeţe, nu au mai putut fi executate, fiind declanşată procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 şi dispunându-se suspendarea executării, dar acestea au fost evaluate conform raportului şi anexei, întocmit de ing. D.C.

Creanţa reclamantului-recurent întruneşte condiţiile legale, prevăzute de art. 42, 43 din Legea nr. 64/1995, în prezent art. 39 din Legea nr. 85/2006 (lit. A şi B), încât poate beneficia de neincluderea bunurilor ce fac obiectul contractului de garanţie nr. 41/06.05.2004 în activul societăţii falite S.C. „NECTAR” S.A. Paşcani, deoarece este creditor garantat al debitorului. Poate de asemenea beneficia de ridicarea suspendării în baza garanţiei reale menţionate, valoarea bunurilor cu care s-a garantat nefiind mai mare decât valoarea creanţei şi nu prezintă valoare vitală pentru succesul unei reorganizări.

Pe cale de consecinţă, în baza considerentelor expuse în precedent, s-a admis recursul, s-a modificat în tot sentinţa primei instanţe şi în fond s-a admis acţiunea aşa cum a fost formulată.

Etichete: