Top

Liberarea provizorie sub control judiciar. Condiţia de la art. 1602 alin. 1 C. pr. pen.

Legea prevede că beneficiul liberării provizorii sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani. În cazul infracţiunii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, se are în vedere pedeapsa prevăzută în alineatul 1 al articolului 7, nu prevederile alineatului 2 al aceluiaşi articol.

Decizia penală nr. 42 din 25 aprilie 2007

Alineatul 2 al articolului 7 din Legea nr. 39/2003 are în vedere pedeapsa ce va putea fi aplicată în cauză, respectiv procesul de individualizare a pedepsei, prin raportare la infracţiunile scop.

Criteriul prevăzut de lege pentru acordarea beneficiului liberării este un criteriu obiectiv şi stabil, respectiv pedeapsa pe care legea o prevede pentru infracţiunea comisă, în speţă infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 în conţinutul său de bază.

Pedeapsa ce urmează a fi individualizată în cauză, în raport de alin. 2 al art. 7 din Legea nr. 39/2003, este un criteriu aleatoriu şi care nu constituie o condiţie pentru acordarea beneficiului liberării provizorii din starea de arest preventiv. Alineatul 2 al art. 7 nu incriminează o formă agravată a conţinutului de bază al infracţiunii, ci modalitatea de individualizare a pedepsei, limitele pedepsei de aplicat, iar pedeapsa aplicată este un criteriu volatil.

Unele din infracţiunile scop, în cauza de faţă, sunt săvârşite în formă continuată, iar momentul epuizării activităţii infracţionale îl constituie – conform actului de acuzare – data reţinerii inculpatei la 12 decembrie 2005. În acest interval de timp, legile penale aplicabile s-au modificat, aşa încât – în cauză – pentru infracţiunile scop devin incidente regulile aplicării legii penale în timp.

În consecinţă, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea beneficiului liberării provizorii pe cauţiune, care a fost solicitat.

Etichete: