Top

Cumpărarea altui apartament decât cel vizionat de pârâţi cu reclamanta

În aceste condiţii nu se justifică perceperea şi încasarea comisionului de către reclamantă, impunându-se admiterea recursului pârâţilor, modificarea sentinţei recurate în tot, cu consecinţa respingerii acţiunii.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1049 din 5 noiembrie 2007
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de P.C.-C. împotriva sentinţei civile nr. 1055/E/18.05.2007 a Tribunalului Iaşi pe care o modifică în parte, în sensul că :
A respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. „F.C. COMP.” S.R.L. Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul P. C.-C.
A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei.
A obligat intimata S.C. „F.C. COMP” S.R.L. Iaşi să plătească recurentului P. C.-C. suma de 19,65 lei cheltuieli de judecată.
S-a reţinut că reclamanta S.C. „F.C. COMP.” S.R.L. a încheiat cu pârâtul P.C.-C. contractul de prestări servicii imobiliare nr. 588/18.04.2005 având ca obiect intermedierea cumpărării unui imobil, cu obligaţia achitării comisionului de 3% din valoarea imobilului, conform art. 4, menţionându-se în fişa de vizitare, apartamentul situat în Iaşi, şos. N. nr. 13, Bl. 938, sc. A, et. 8, ap. 3.
Din actele şi lucrările dosarului, rezultă că recurentul pârât a vizionat prin intermediul agenţiei imobiliare S.C. „F.C. COMP.” S.R.L. apartamentul nr. 3, din şos. N., nr. 13, Bloc 938, sc. A, conform fişei de vizitare anexă la contract, însă, prin intermediul S.C. „A.I.P.C.” S.R.L. a cumpărat apartamentul nr.30, situat în acelaşi bloc şi la aceeaşi scară, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1416/09.05.2005 la B.N.P. „B.D.”, cu factura fiscală nr. 4593706/10.05.2005 şi registrul de casă din aceeaşi dată, făcând dovada achitării comisionului de vizitare către SC „A.I.P.C.” S.R.L.
Rezultă astfel că recurentul pârât P.C.-C. a cumpărat, prin intermediul „A.I.P.C.” S.R.L. căreia i-a achitat comisionul, conform contractului, un alt apartament decât cel vizionat prin intermediul reclamantei, astfel încât, pretenţiile acesteia sunt neîntemeiate şi urmează a se respinge.
Faţă de aceste considerente, urmează a se admite recursul formulat de pârâtul P.C.-C, modificând în parte sentinţa civilă nr. 1055/E/18.05.2007 a Tribunalului Iaşi, în sensul că respinge acţiunea reclamantei S.C. „F.C. COMP.” S.R.L. Iaşi, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei.

Etichete: