Top

Art. 278 ind. 1 alin. 7 lit. b) C.pr.pen. Admiterea plângerii petentului, desfiinţarea rezoluţiilor procurorului. Trimiterea cauzei la procuror

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 5 din 14 ianuarie 2010
Curtea de apel a fost investită cu soluţionarea plângerii formulate de petentul C.C. împotriva rezoluţiei procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din 13 octombrie 2009 şi a rezoluţiei procurorului general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din 17.11.2009.
În motivarea plângerii petentul a arătat că rezoluţiile pronunţate erau nelegale, întrucât judecătorii de la Judecătoria Iaşi şi de la Tribunalul Iaşi – în baza hotărârii adunării generale – au amânat nejustificat şi nelegal judecarea dosarelor, i-au limitat posibilitatea depunerii de acte şi de studii, aceştia încălcându-i astfel dreptul la un proces echitabil şi alte drepturi constituţionale.
De asemenea, petentul a contestat faptul că în dosarul nr.7246/245/2008 al Judecătoriei Iaşi, judecătorul completului de judecată a introdus ca intervenient pe P.C., săvârşind un abuz.
Petentul a fost prezent în instanţă la termenul din 14 ianuarie 2010, a susţinut plângerea formulată, a depus concluziile scrise, solicitând desfiinţarea rezoluţiei, trimiterea cauzei la procuror pentru începerea urmăririi penale (respectiv redeschiderea cercetărilor penale şi pronunţarea şi asupra plângerii fondului şi împotriva judecătorilor de la Judecătoria Iaşi.
Instanţa a verificat actele şi lucrările dosarului ce au stat la baza rezoluţiilor contestate, înscrisurile depuse de petent, susţinerile acestuia în conformitate cu dispoziţiile art.278 ind.1 alin.7 C.pr.pen., constatând următoarele:
Petentul C.C. a formulat în termen legal plângere împotriva rezoluţiilor procurorului, a fost legal citat şi prezent în instanţă, iar persoana intimată faţă de care s-a dispus prin aceste rezoluţii a fost legal citată.
Petentul C.C. a formulat o plângere penală pentru infracţiunile prevăzute de art. 246, 249 C.pen. împotriva judecătorilor Tribunalului Iaşi ce au participat la Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Iaşi din 31 august 2009, grefierilor Tribunalului Iaşi ce au participat la Adunarea Generală a grefierilor Tribunalului Iaşi din 1 septembrie 2009, a Tribunalului Iaşi ca persoană juridică, plângere înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi la data de 8 septembrie 2009.
Petentul C.C. a formulat o plângere penală pentru infracţiunile prevăzute de art.246, art.249 C.pen. împotriva Judecătoriei Iaşi (ca persoană juridică), judecătorilor Judecătoriei Iaşi, care au participat la Adunarea Generală a Judecătorilor din 1 septembrie 2009, înregistrată la Parchetul Tribalului Iaşi la data de 9 septembrie 2009.
Petentul C.C. a formulat o plângere penală pentru infracţiunile prevăzute de art.246, art.249 cod penal împotriva persoanelor ce au făcut parte din completul de judecată CO3 al Judecătoriei Iaşi în data de 7 septembrie 2009, plângere înregistrată la Parchetul Tribunalului Iaşi la data de 8 septembrie 2009.
Prin rezoluţia procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din 18 septembrie 2009 s-a dispus conexarea celor trei plângeri.
Prin rezoluţia Procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi din 13 octombrie 2009 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de judecători, pentru infracţiunile prevăzute de art.246, art.247 şi art.249 C.pen., rezoluţia fiind confirmată de procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, la 19 noiembrie 2009.
Curtea de apel a constatat că nu au fost efectuate actele premergătoare corespunzătoare, impunându-se astfel desfiinţarea integrală a rezoluţiilor date de procuror.
Curtea a stabilit că procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi urma să aibă în vedere, conform hotărârii de trimitere a cauzei în baza dispoziţiilor art.278 ind.1 alin.7 lit.b) C.pr.pen. şi a deciziei nr.26/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, următoarele aspecte: identificarea persoanelor (respectiv a judecătorilor şi grefierilor) ce au participat la Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Iaşi din data de 31 august 2009, Adunarea Generală a grefierilor Tribunalului Iaşi din data de 1 septembrie 2009, Adunarea Generală a judecătorilor Judecătoriei Iaşi din data de 1 septembrie 2009, precum şi a judecătorului ce a făcut parte din completul CO3 – Judecătoria Iaşi la data de 7 septembrie 2009, compunerea completului de judecată fiind determinată de dispoziţiile art.292 C.pr.pen.
În acest sens, deşi a fost audiat petentul de procuror şi pentru că acesta nu a putut preciza numele persoanelor conform art.222 alin.2 teza a II-a C.pr.pen., instanţa a dispus identificarea acestora conform proceselor-verbale şi tabelelor întocmite la sediul fiecărei instanţe cu ocazia Adunărilor Generale ale judecătorilor şi grefierilor Tribunalului Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, a programării şedinţelor de judecată şi a completelor de judecată de la Judecătoria Iaşi.
De asemenea, curtea a mai stabilit că procurorul urma să dispună asupra fiecăreia dintre infracţiunile reclamate în conţinutul plângerii petentului şi faţă de fiecare dintre persoanele identificate.
Dacă se considera necesar în desfăşurarea actelor premergătoare de stabilire a faptelor, a împrejurărilor cuprinse în conţinutul plângerii petentului, procurorul va audia din nou pe acesta.
Asupra persoanei intimate, respectiv judecătorul A.D. asupra căreia s-a dispus prin rezoluţie neînceperea urmăririi penale, nu a fost precizată în niciuna din cele trei plângeri formulate de petent, nu s-a evidenţiat prin nici un act de cercetare al procurorului că ar fi identificat ca membru/participant al Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Iaşi din 31 august 2009, iar Comunicatului Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Iaşi prin semnarea de purtătorul de cuvânt al Tribunalului Iaşi – judecătorul A.D. – nu putea conferi acestei persoane calitatea de intimat faţă de conţinutul plângerii petentului şi nici nu se impuneau a fi efectuate acte premergătoare sub aspectul infracţiunilor reclamate, exclusiv asupra acestei persoane.
Procurorul trebuia să dispună şi asupra Tribunalului Iaşi şi Judecătoriei Iaşi (ce se regăseau în plângerea petentului, ca persoane juridice), de asemenea prin prisma existenţei calităţii de intimat (ca persoane juridice) şi raportat la infracţiunile reclamate.
Pentru argumentele anterior expuse, constatând plângerea petentului întemeiată, curtea de apel a admis cererea petentului, trimiţând cauza la procuror.

Tags: