Top

Lămurirea cauzei sub toate aspectele, pe bază de probe – art. 62 C.pr.pen. Expertiza medico-legală de identificare prin amprentă genetică ADN

Organele judiciare trebuie să răspundă şi cerinţei privitoare la sarcina probei, care revine întotdeauna acestora, motiv pentru care interpretarea probelor se face în fiecare etapă a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind obligatorii şi definitive pentru următoarea fază a procesului. Adoptarea unei hotărâri de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăţie, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe o soluţie de achitare.
Stabilirea profilului ADN e posibilă cu condiţia ca firele de păr rupte să posede o porţiune din teaca lor epitelială.
Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 136 din 7 septembrie 2010

Etichete: