Top

Acţiune în nulitatea dispoziţiei emise de primar. Calitatea procesuală activă a terţului titular al contractului de concesiune pentru teren. Sintagma „construcţii noi autorizate”

Legea nr. 10/2001 art. 11 alin. 3, art. 14, art. 26

În măsura în care justifică un interes şi un drept propriu, terţele persoane, între care şi cele ce au edificat construcţii noi autorizate pe terenul concesionat, pot contesta dispoziţiile emise în favoarea persoanelor îndreptăţite, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Calitate procesuală activă au numai în procedura reglementată prin legea generală, care este dreptul comun în materia acţiunilor în constatarea nulităţilor şi anume în procedura reglementată prin Codul de procedură civilă. Competenţa materială instanţei de prim grad este determinată de criteriul valoric, nefiind incidente dispoziţiile art. 26 alin. 3 din Legea nr.10/2001.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 45 din 28 ianuarie 2011

Etichete: