Top

Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei – art. 320 ind. 1 C.pr.pen. Reducerea limitelor de pedeapsă ca urmare a incidenţei dispoziţiilor art. 320 ind. 1 alin. 7 C.pr.pen. Posibilitatea reţinerii concomitente şi a circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 C.pen., cu efecte asupra limitelor pedepsei aplicate efectiv

Inculpatul fiind prezent şi declarând că recunoaşte în totalitate faptele, aşa cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicitând să fie judecat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 3201 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală şi dispune reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, pentru infracţiunile cu privire la care este judecat inculpatul, cu 1/3; în aceste condiţii pedeapsa ce îi poate fi aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal este cuprinsă între 2-6,6 ani închisoare.

Prima instanţă a reţinut în favoarea inculpatului şi dispoziţiile art. 74 literele „a”, „b” şi „c” Cod penal aşa încât, potrivit disp. art. 76 Cod penal pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2, în condiţiile reţinerii disp. art. 3201 Cod procedură penală, trebuie redusă sub 2 ani închisoare.

Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 226 din 8 martie 2011

Tags: