Top

Dispoziţiile art. 278 şi art. 278 ind. 1 C.p.p. modificate prin Legea nr. 202/2010. Distincţii asupra inadmisibilităţii plângerii

Soluţia pronunţată de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel nu este o rezoluţie/ordonanţă pentru a fi supusă căilor de atac prevăzute de disp. art. 278 in. 1 Cod procedură penală, ci se află sub incidenţa dispoziţiilor art. 278 Cod procedură penală ce referă la plângerea contra actelor procesuale, astfel încât plângerea formulată de petent a fost respinsă.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 18 din 10 februarie 2011

Etichete: