Top

Interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii

Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului poate fi dispusă de acesta, prin decizie unilaterală, în oricare dintre situaţiile enumerate de art. 52 alin. 1 lit. a – e Codul muncii şi art. 17 alin. 1 lit. c pct. 1 – 6 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Actul juridic unilateral se interpretează în sensul manifestării de voinţă a emitentului actului, aşa încât menţionarea art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii în decizia scrisă, întocmită de angajator în accepţiunea de „instrumentum probationes”, nu atrage calificarea acestui act juridic unilateral ca decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare a suspendării contractului de muncă prevăzută de art. 264 alin. 1 lit. b Codul muncii.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 289 din 15 martie 2011

Etichete: