Top

Competenţa soluţionării cererilor de liberare provizorie sub control judiciar, în lumina dispoziţiilor art. 160 ind. 6 alin. 4 şi art. 28 ind. 1 C.pr.pen. Referiri asupra calităţii persoanei – dispoziţiile Legii nr. 51/1995 de organizare şi exercitare a profesiei de avocat. Condiţia înscrierii avocatului în Uniunea Naţională a Barourilor din România

Dispoziţiile art. 28 ind. 1 Cod procedură penală, invocate în susţinerea cererii, nu sunt incidente, întrucât acestea referă exclusiv asupra competenţei curţii de apel de a judeca în primă instanţă infracţiunile săvârşite de avocaţi (deci asupra judecării în fond) ori, în speţă, tribunalul a fost instanţa sesizată.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 60 din 14 aprilie 2011

Etichete: