Top

Aplicarea contractului colectiv de ramură societăţilor nesemnatare

Potrivit dispoziţiilor art. art.11 alin.1 lit.d din Legea 130/1996 şi ale art. 241 alin.1) lit.b) din Codul muncii, “Clauzele contractelor colective de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul de angajatori pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel”, precum şi dispoziţiile art.238 din Codul muncii, potrivit cărora “Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior”. Iată deci că, un contract colectiv pe ramură nu se va aplica numai semnatarilor săi, ci tuturor celor din ramura respectivă, salariaţi şi angajatori, indiferent dacă sunt membri de sindicat şi indiferent dacă patronii sau afiliat sau nu la o organizaţie patronală.

Cum intimata pârâtă face parte, conform activităţii desfăşurate, din ramura chimie- petrochimie este ţinută la aplicarea dispoziţiilor contractului la nivel de ramură.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 882 din 22 octombrie 2010

Etichete: