Top

Concediere pentru necorespundere profesională în temeiul disp. art. 61 lit. d) Codul muncii

Reţinerea necorespunderii profesionale a salariatului presupune fie o necunoaştere, fie o stăpânire insuficientă a regulilor specifice unei meserii, profesii ori activităţi şi care trebuie a fi dovedite de către angajator, acesteia revenindu-i obligaţia de a proba carenţele profesionale ale salariatului, şi nicidecum neîndeplinirea accidentală a unor obligaţii de serviciu, chiar dacă aceasta este imputabilă salariatului, în atare din urmă situaţie salariatul răspunzând disciplinar.

Pentru a se considera că salariatul este necorespunzător profesional, trebuie ca neîndeplinirea unor sarcini de serviciu să nu fie urmarea culpei salariatului.

Ori, nu se poate reţine că salariatul este necorespunzător profesional funcţiei pe care o îndeplinea la angajator, în condiţiile în care faptele imputate contestatorului constau în încălcarea frecventă de către intimat a prevederilor notei interne privind termenul de ridicare a documentelor de plată de la clienţi şi de depunere la sediul firmei.

Decizia nr.7 din 7 ianuarie 2011

Tags: