Top

Antrenarea răspunderii personale a fostului administrator. Interpretarea şi aplicarea articolului 138 alineat (1) litera d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Antrenarea răspunderii personale a pârâtului presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: prejudiciul creditorilor, fapta ilicită a pârâtului, faptă care să se încadreze într-unul din cazurile prevăzute la art. 138 alin. 1 litera d), raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata de către debitor a datoriilor avute la creditori, precum şi culpa administratorului.

În speţă, prima instanţă a prezumat nejustificat îndeplinirea acestor condiţii cumulative în ceea ce-l priveşte pe recurent, curtea reţinând că nepredarea documentelor contabile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 85/2006 nu atrage existenţa unei prezumţii de culpă, întrucât trebuie dovedită săvârşirea cu intenţie a acestor fapte.

(decizia nr. 21 din 19 ianuarie 2011)

Tags: