Top

Plângere contravenţională. Soluţionare fără citarea societăţii de asigurări.

Dispoziţiile art. 33 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 prevăd că în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Prin sentinţa civilă nr. 479 din 24 februarie 2005, Judecătoria Bârlad (judecător Bancu Carmen) a admis plângerea formulată de contravenient şi a anulat procesul-verbal de contravenţie.

În motivarea sentinţei se reţine că petentul nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 167 lit. a din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs agentul constatator, unul din motivele de recurs privind necitarea societăţii de asigurări.

Tribunalul Vaslui, prin decizia civilă nr. 385 din 10 mai 2005 a admis recursul, a casat hotărârea pronunţată de judecătorie şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Instanţa de control judiciar a constatat că deşi în procesul-verbal de contravenţie s-a menţionat că fapta săvârşită a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie iar contravenientul are încheiat un contract de asigurare şi a consimţit ca persoana păgubită să fie despăgubită pe baza înţelegerii între părţi cu acordul societăţii de asigurări, judecătoria nu a dispus citarea în cauză a societăţii de asigurări deşi avea această obligaţie potrivit prevederilor art. 33 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001.

Etichete: