Top

Acordare ajutor public judiciar O.U.G. 51/2008

Prin cererea înregistrată la data de 25 iunie 2008 (fila 125 dosar fond) şi precizată la data de 2 septembrie 2008 (fila 143 dosar fond) pârâta-reconvenientă M.L. a solicitat acordarea unui ajutor public judiciar constând în scutirea de plata diferenţei de taxă de timbru în sumă de 1103,74 lei şi de diferenţa onorariului expert în sumă de 300 lei, in total 1403,74 lei.

In motivarea cererii pârâta reconvenientă arată că a racut un împrumut la Casa de pensii şi a achitat suma de 596,26 lei taxă timbru şi 200 lei onorariu expert. Mai arată pârâta reconvenientă că este în imposibilitate să mai achite şi diferenţele de sume deoarece beneficiază de o pensie pentru limită de vârstă în cuantum de 441 lei şi nu mai are nici o altă sursă de venit.

In dovedirea cererii pârâta reconvenientă a depus la dosar cupon de pensie (fila 126 dosar), declaraţie pe proprie răspundere (fila 152 dosar).

In drept au fost invocate prevederile art. 6 şi 8 din O.U.G. 51/2008.

Analizând cererea formulată instanta retine următoarele:

Conform cuponului de pensie depus de pârâta reconvenientă (fila 126) rezultă că aceasta beneficiază de o pensie în cuantum de 441 lei lunar.

Conform dispoziţiilor art. 8 din O.U.G. 51/2008, beneficiază de ajutor public judiciar persoanele al căror venit mediu lunar pe membru de familie se situează sub nivelul de 500 lei.

Cum venitul net lunar al pârâtei reconveniente este sub 500 lei (conform sentinţei civile nr. 3205/11 octombrie 2007 – din „familie” nu mai fac parte alte persoane, părţile neavând copii rezultaţi din căsătorie), instanta constată întemeiată în parte cererea acesteia şi în temeiul dispoziţiilor art. 6 lit. d din O.U.G. 51/2008 va admite în parte cererea dispunând scutirea pârâtei reconveniente de plata sumei de 1103,74 lei reprezentând diferenţă taxă timbru şi scutirea de diferenta onorariului expert in cuantum de 100 lei.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că pârâta reconvenientă a achitat până in prezent suma de 250 lei pentru expert (fila 97 şi fila 124) rămânând de achitat suma de 100 lei (fila 147 raportat la fila 154 – mcheierea din 11 septembrie 2008), sumă pentru care instanta dispune scutirea pârâtei-reconveniente M.L., admiţând în parte cererea privind acordarea ajutorului public judiciar.

Tags: