Top

Excepţia lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii. Chemarea în judecată doar a cumpărătorilor dintr-un contract de vânzare – cumpărare, nu şi a vânzătorului.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui sub nr. 7608/333/2009 reclamanţii C. D., C. M., C. C. I. şi I. C. au chemat în judecată pe pârâţii C. A. şi C. D. pentru constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 2643/14.XII.2004.

În motivarea cererii, reclamanţii arată faptul că au încheiat cu defuncţii C. F. şi C. C. un contract de întreţinere prin care li s-a transmis dreptul de proprietate asupra unui imobil compus din casă şi teren în suprafaţă de 1000 mp.

Arată reclamanţii că au prestat întreţinere până la decesul lui C. C. şi C. F. După decesul lui C. C., C. F. a întocmit un contract de vânzare-cumpărare prin metode frauduloase în favoarea pârâtei C. A. Acestea nu au adus la cunoştinţa notarului că bunurile vândute erau deja transmise ca urmare a încheierii contractului de întreţinere.

În drept, se invocă frauda la lege.

În dovedire, reclamanţii au depus contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2643/14 decembrie 2004 şi contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1523/20.04.1990.

Pârâţii, C. D. şi C. A., legal citaţi au depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii.

Arată pârâţii că la încheierea contractului de vânzare – cumpărare au avut credinţa că au contract cu adevăratul proprietar, cu respectarea prevederilor legale, existând titlul de proprietate emis pe numele vânzătoarei. La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare exista deplină aparenţă a dreptului de proprietate al vânzătoarei asupra bunului vândut.

Invocă pârâţii prevederile art. 1898 şi 1899 Cod civil.

La termenul din 1.03.2010, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei coparticipării procesuale pasive obligatorii, pe care, analizând-o, o consideră întemeiată din următoarele motive:

Contractul de vânzare-cumpărare nr. 2643/14 decembrie 2004 a cărui nulitate absolută se cere a se constata a fost încheiat între C. F., în calitate de vânzătoare şi pârâţii C. A. şi C. D., în calitate de cumpărători.

Reclamanţii au înţeles să cheme în judecată doar pe cumpărătorii C. A. şi C. D..

Reclamanţii nu au chemat în judecată pe moştenitorii vânzătoarei C. F., aceasta fiind decedată.

Chemarea în judecată a vânzătoarei (prin moştenitori) şi a cumpărătorilor este o necesitate juridică obiectivă, deoarece nu este de conceput ca acelaşi act, expresie a unuia şi aceluiaşi consimţământ să fie în acelaşi timp valabil pentru o parte şi nevalabil faţă de cealaltă. Drepturile şi obligaţiile părţilor derivând din contractul de vânzare – cumpărare 2643/14 decembrie 2004 sunt indivizibile.

În acest caz coparticiparea procesuală pasivă este obligatorie, iar ignorarea acestui aspect conduce la respingerea acţiunii pentru lipsa coparticipării procesuale pasive.

În temeiul prevederilor art.274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga reclamanţii la plata cheltuielilor de judecată.

Etichete: