Top

Ordin de imputare emis în temeiul Lg.275/2006. Termen de contestare

Dosar nr. 4218/333/2010

Sentinţa civilă nr.2876/30.08.2010

– contestaţie la executare – materie civilă-

Ordin de imputare emis în temeiul Lg.275/2006.

– Termen de contestare –

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui B.D.I. a contestat ordinul de imputare, în contradictoriu cu intimatul P.I.

În motivarea contestaţiei se arată faptul că în data de 21.06.2010 a fost anunţat contestatorul că din contul său va fi reţinută suma de 95 lei pentru cazarmamentul pe care nu-l predase. Arată contestatorul că el a predat cazarmamentul atunci când a fost transferat la P.V.

În dovedire, contestatorul a depus ordinul de imputare.

În drept, contestaţia nu a fost motivată.

Intimatul, P.I., legal citat, a depus întâmpinare invocând excepţia tardivităţii şi solicitând respingerea contestaţiei.

Arată intimatul că la data de 18.05.2010 i-a solicitat contestatorului să predea cazarmamentul primit la încarcerare, având în vedere că avea să fie transferat în ziua următoare. Acesta nu a predat bunurile, motivând faptul că nu le mai deţine, dând şi o declaraţie în acest sens. I s-a comunicat că i se va imputa contravaloarea bunurilor.

Ordinul de imputare a fost luat la cunoştinţă la 18.05.2010 iar cererea de chemare în judecată a fost depusă la 23.06.2010, peste termenul de 30 de zile prevăzut de art. 63 din Legea 275/2006.

În dovedire, intimatul a depus declaraţia nr. 37924/18.05.2010.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii invocată de intimată, instanţa o consideră întemeiată din următoarele motive:

Conform prevederilor art. 63 din Legea 275/2006 persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate răspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detenţie sau la locul de muncă. Prejudiciul cauzat se repară pe baza unui ordin de imputare, ordin care constituie titlu executor.

Împotriva ordinului de imputare se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la data primirii.

Conform ordinului de imputare depus la pagina 3 dosar contestatorul a luat cunoştinţă de acesta în data de 18 mai 2010, semnând în acest sens acest înscris. Mai mult decât atât ordinul de imputare a fost emis în baza unei declaraţii date de B.D.I. la 18.05.2010 în care arată că nu mai deţine cazarmamentul.

Declaraţia este de asemenea semnată de contestator la data de 18.05.2010. Acestuia i s-apus în vedere la 18.05.2010 că îi va fi imputată contravaloarea cazarmamentului.

Având în vedere faptul că ordinul de imputare a fost adus la cunoştinţa contestatorului la data de 18.05.2010 (acesta semnând acest înscris) iar contestaţia a fost formulată deabia la 22.06.2010 şi înregistrată la instanţă la 23.062010, instanţa constată întemeiată excepţia tardivităţii invocată de intimat.

Termenul de 30 de zile prevăzut de art. 63 din Legea 275/2006 a fost depăşit de către contestator.

În consecinţă, instanţa va admite excepţia tardivităţii şi va respinge contestaţia formulată

Etichete: