Top

Contopire pedepse. Respingerea cererii ca existand autoritate de lucru judecat.

Prin sentinta penala nr.356 din 23 octombrie 2006 a Judecatoriei Murgeni a fost respinsa cererea pentru „contopire pedepse”, formulată de condamnatul M.G, constatându-se existenta „autoritatii de lucru judecat”.

Instanta a retinut ca prin cererea inregistrata la instanta sub nr.577 din data de 20 iunie 2006, condamnatul M.G a solicitat instanţei contopirea pedepsei de 6 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.240/2 iunie 2004 a Tribunalului Vaslui şi pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.214/9 mai 2005 a Judecătoriei Murgeni.

Prin sentinţa penală nr.240/2006 a Tribunalului Vaslui, ramasa definitivă la data de 1 iulie 2005, prin decizia penală nr.4037/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpatul M.G a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.”a” şi „b” Cod penal, pentru săvârşirea unei tentative la infracţiunea de „omor”, prev. de art.20 raportat la art.174 Cod penal, iar prin sentinţa penală nr. 214/2005 a Judecătoriei Murgeni, rămasă definitivă la data de 26 octombrie 2005, prin decizia penală nr.351/A/2005 a Tribunalului Vaslui, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 8 luni închisoare, pentru săvârşirea a două infracţiuni.

Condamnatul M.G a mai solicitat contopirea acestor pedepse prin cererea formulată de acesta, înregistrată la Judecătoria Murgeni sub nr.184/23 februarie 2006, iar prin sentinţa penală nr.154/10 aprilie 2006 a Judecătoriei Murgeni, rămasă definitivă, s-a admis cererea, cele două pedepse aplicate prin sentinţele mai sus arătate fiind contopite, în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.”a” şi „b” Cod penal.

Faţă de cele constatate, instanţa a apreciat că cererea formulată de condamnat nu întruneşte nici una dintre condiţiile prev. de art.449 Cod procedură penală, întrucât există situaţia prev. de art.10 lit.”j”, a autorităţii de lucru judecat.

(Sentinta penala nr.356 din 23 octombrie 2006)

Etichete: