Top

Uzucapiune.Posesie fara just titlu în cadrul proprietatii indivize.Consecinte.

Prin sentinta civila nr.509 din 20 octombrie 2009 a Judecatoriei Murgeni a fost admisa actiunea pentru constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune formulata de reclamantii Francia Adrian, Francia Isabela-Annarita-Renata si Dascalu St. Gratiela-Loredana, în contradictoriu cu pârâtii Grigoriu Dumitru si Grigoriu Emil.

S-a constatat ca reclamantii Francia Adrian, Francia Isabela-Annarita-Renata si Dascalu St.Gratiela-Loredana au dobandit prin prescriptie achizitiva(uzucapiune) proprietatea asupra imobilului cladit si necladit, situat în orasul Murgeni, jud. Vaslui, compus din una casa de locuit, anexe gospodaresti si suprafata de 238 m.p teren aferent constructiei, imobilul având ca vecinatati Cotoroi Dumitru, Dorobat Veronica si drumurile.

Instanta a retinut ca reclamantii se comporta ca proprietari asupra imobilului din litigiu, platind impozitul aferent. Imobilul are aceiasi ingraditura , reclamantii exercitand asupra acestuia o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, timp de peste 30 de ani, fara a poseda un just titlu pentru suprafata din litigiu.

Posesia de peste 30 de ani exercitata de catre reclamanti asupra imobilului, intruneste conditiile prevazute de art. 1846, art. 1847 si art. 1860 din Codul civil.

In cadrul unei proprietati indivize, coproprietarii sunt presupusi ca stapanesc bunul impreuna, motiv pentru care posesia lor, avand un character echivoc, nu este apta a fundamenta dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre un singur coindivizar.

In conditiile in care s-a dovedit ca reclamantii au exercitat asupra imobilului respectiv o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, timp de peste 30 de ani, instanta a admis in totalitate actiunea de uzucapiune, in drept fiind aplicabile dispozitiile art. 1846, art. 1847 si art. 1860 C.civil.

(Sentinta civila nr.509 din 20 octombrie 2009).

Etichete: