Top

Fond funciar, articolului 24 din Legea nr. 18/1991

Dosar nr. 2995/189/2007

JUDECATORIA BARLAD

Sentinta civila nr. 3115

din data de 04 decembrie 2008

Fond funciar, articolului 24 din Legea nr. 18/1991, cu referire la art. 1 Protocol 1 din Conventia europeana a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului CEDO, anularea partiala a titlului de proprietate), formulata de reclamanta Comisia Judeteana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cerere de interventie in interes propriu persoane fizice, pentru anularea partiala a titlului de proprietate, anularea procesului-verbal de punere in posesie, emiterea unui titlu de proprietate si punere in posesie, obligare Comisia mun. pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la punerea in posesie a intervenientilor, obligare prefectul sa emita intervenientilor un ordin de atribuire in proprietate, obligare Comisia Judeteana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa intocmeasca intervenientilor un titlu de proprietate .

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 2995 din 13.08.2007, reclamanta Comisia Judeteana pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a chemat in judecata paratul SGP, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, emis titularului-parat SGP, nulitate care priveste suprafata de 457 m.p. teren, situata in Barlad, str. V. Parvan nr. 41, ce constituie tarlaua 30, parcela 41, avand vecinatatile: N- Branza Neculai, E- str. V. Parvan, S- Subtirelu Gigi Patti, V- Moara Unirii.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin Decizia nr. 541/13.12.1991 a Prefecturii Vaslui, pozitia 14 din tabelul anexa nr. 66, s-a constituit titularului BD dreptul de proprietate pentru 557 m.p. teren, situat in Barlad, str. V. Parvan nr. 41. Ulterior, in baza sentintei civ. nr. 1046/26.03.1992 a Judecatoriei Barlad, Comisia Judeteana pt. fond funciar a intocmit titlul de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994 (titular SGP) in care a fost inscrisa si suprafata de 457 m.p. teren. Acest titlu de proprietate si Decizia nr. 541/13.12.1991 a Prefecturii se suprapun in ceea ce priveste suprafata de 457 m.p. teren, situata in Barlad, str. V. Parvan nr. 41. Prin Ordinul nr. 56/4.07.1996 al Prefectului a fost modificata Decizia nr. 541/13.12.1991, tabelul anexa nr.66, poz.14, in sensul ca suprafata de 557 m.p. teren, atribuita lui BD, a fost diminuata la suprafata de 100 m.p. teren. Acest Ordin nr. 56/4.07.1996 al Prefectului i a fost anulat prin sentinta civ. nr. 218/18.12.1997 a Curtii de Apel i.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand in copie: titlul de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, Decizia nr. 541/13.12.1991 a Prefecturii, sentinta civ. nr. 1046/26.03.1992 a Judecatoriei Barlad, Ordinul nr. 56/4.07.1996 al Prefectului.

La termenul de judecata din 23.10.2007, au formulat cerere de interventie in interes propriu BD si BF -.

Prin cererea de interventie, intervenientii au solicitat ca, in contradictoriu cu Primarul mun. Barlad, Primaria mun. Barlad, Prefectul jud. Vaslui si Prefectura Vaslui:

– sa se constate nulitatea absoluta a urmatoarelor acte: Hotararea nr. 2/23.01.2006 a Comisiei mun. Barlad, Hotararea nr. 349/30.05.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. fond funciar, titlul de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, procesul-verbal de punere in posesie din 18.09.1992;

– sa fie obligati paratii sa emita intervenientilor un titlu de proprietate pentru suprafata de teren inscrisa in Decizia nr. 541/13.12.1991 a Prefectului Vaslui si sa procedeze la punerea lor in posesia suprafetei de 557 m.p. teren.

In motivarea cererii de interventie, intervenientii au aratat ca, in temeiul contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1080/21.05.1982, ei sunt proprietarii imobilului situat in Barlad, str. V. Parvan nr. 41, compus dintr-o casa de locuit si din suprafata de 557 m.p. teren aferent.

La termenul de judecata din 23.10.2007, in temeiul art. 52 Cod. proc. civ., cererea de interventie formulata de BD si BF a fost incuviintata in principiu – incheierea de sedinta din 23.10.2007,

In perioada 23.10.2007- 23.09.2008, judecata acestei cauze a fost suspendata in temeiul art. 244 pct.1 Cod. proc. civ.

La dosarul cauzei au fost atasate cu titlu de proba dosarele civ. nr. nr. 299/1992 si nr 6714/2006 (3378/189/2006) ale Judecatoriei Barlad.

Paratul SPG a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand in copie: sentinta civ. nr. 7144/12.12.1994 a Judecatoriei Barlad, deciziile civ. nr. 397/23.02.2000 si nr. 324/21.02.2001 ale Curtii de Apel Iasi.

La termenul din 4.12.2008, avocatul paratului SGP a ridicat exceptia autoritatii de lucru judecat in ceea ce priveste cererea in anularea partiala a titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Prin sentinta civ. nr. 1046/26.03.1992, pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul nr. 299/1992, a fost admisa plangerea formulata de petentul SGPi impotriva Hotararii nr. 32/11.07.1991 a Comisiei Judetene Vaslui pt. fond funciar si s-a dispus sa se reconstituie petentului dreptul de proprietate pentru: 550 m.p. teren situat in Barlad, str. Sterian Dumbrava nr. 38; 1969 m.p. teren situat in Barlad, str. Sterian Dumbrava nr. 39; 557 m.p. teren, situat in Barlad, str. Sterian Dumbrava nr. 41; 7300 m.p. teren, situat in Barlad, str. Sterian Dumbrava nr. 49-51.

In considerentele sentintei s-a retinut ca pe terenul in suprafata de 557 m.p. situat in Barlad, str. Sterian Dumbrava nr. 41 se afla amplasata o constructie proprietatea lui BD, suprafata construita este de 35 m.p. iar restul de teren era liber, nefiind afectat de detalii de sistematizare.

Prin titlul de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, s-a reconstituit titularului SGP dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 276 m.p. teren arabil, situata in intravilanul mun. Barlad.

La data de 18.09.1992, SGP a fost pus in posesie cu aceasta suprafata de teren de catre Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – fila 10 dosar.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1080/21.05.1982 la Notariatul de Stat Barlad, BD a cumparat de la vanzatorul MG o casa de locuit cu 2 camere si antreu, situata in Barlad, str. Sterian Dumbrava nr. 41 (actuala str. V. Parvan); in contract s-a mentionat ca suprafata de teren de 557 m.p. teren aferenta constructiilor este proprietate de stat, iar cumparatorului urma sa i se atribuie in folosinta o suprafata de teren in limitele si in conditiile Legii nr. 4/1973.

Prin Decizia nr. 541/13.12.1991 a Prefecturii Vaslui – Tabelul anexa nr. 66, pozitia 14- a fost trecuta in proprietatea intervenientului BD suprafata de 557 m.p. teren.

Prin Ordinul nr. 56/4.07.2006 al Prefectului jud. Vaslui a fost modificata pozitia 14 din anexa nr. 66 a Deciziei nr. 541/13.12.1991 a Prefecturii Vaslui, in sensul ca suprafata de teren de 557 m.p., atribuita in proprietate lui BD, a fost diminuata la 100 m.p.

Ordinul nr. 56/4.07.1996 al Prefectului Vaslui a fost anulat prin sentinta civ. nr. 218/18.12.1997 a Curtii de Apel Iasi, sentinta mentinuta prin decizia nr. 2231/11.11.1998 a Curtii Supreme de Justitie – filele 65-72 ale dosarului nr. 3378/189/2006 al Tribunalului Vaslui.

Prin sentinta civ. nr. 7144/12.12.1994, pronuntata de Judecatoria Barlad, a fost admisa cererea in revendicare imobiliara formulata de SGP impotriva paratului BD si a fost obligat paratul sa lase reclamantului, in deplina proprietate si posesie, suprafata de 457 m.p. teren situata in Barlad, str. V. Parvan nr. 41. De asemenea, paratul Branza BD reclamantului SGP.

Sentinta civ. nr. 7144/1994 a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea apelului si a recursului, formulate de BD.

Prin sentinta civ. nr. 1600/27.02.1996, pronuntata de Judecatoria Barlad, modificata prin decizia civ. nr. 670/26.05.1999 pronuntata de Tribunalul Vaslui, a fost respinsa actiunea in anularea partiala a titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, formulata de reclamantii BD si BF in contradictoriu cu paratii Subtirelu Gigi SGP

Decizia civ. nr. 670/26.05.1999 a Tribunalului Vaslui a fost mentinuta prin decizia civ. nr. 397/23.02.2000 a Curtii de Apel Iasi.

La pronuntarea deciziei civ. nr. 670/26.05.1999 si a deciziei civ. nr. 397/23.02.2000 nu au fost avute in vedere sentinta civ. nr. 218/18.12.1997 a Curtii de Apel Iasi si decizia nr. 2231/11.11.1998 a Curtii Supreme de Justitie, mai sus mentionate.

Aceste din urma hotarari judecatoresti sunt invocate de reclamanta in actiunea dedusa in prezent judecatii.

Deoarece reclamanta invoca un alt motiv decat motivele invocate de catre BD si BF in actiunea in care ei au solicitat anularea titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994 (actiune solutionata prin sentinta civ. nr. 1600/27.02.1996 a Judecatoriei Barlad, modificata prin decizia civ. nr. 670/26.05.1999 a Tribunalului Vaslui), se apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1201 Cod civil referitoare la autoritatea de lucru judecat.

Pentru aceste considerente, instanta a respins, ca neintemeiata, exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de paratul SGP, prin avocat, la termenul de judecata din 4.12.2008.

In conditiile Legii nr. 247/2005, BD si BF au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru 557 m.p. teren, situat in Barlad, str. V. Parvan nr. 41. Aceasta cerere a fost respinsa prin Hotararea nr. 2/23.01.2006 a Comisiei mun. Barlad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru motivul ca aceeasi cerere a fost solutionata in temeiul Legii nr. 18/1991.

Pentru acelasi considerent, prin Hotararea nr. 349/30.05.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost respinsa contestatia formulata de BD si BF impotriva Hotararii nr. 2/2006 a Comisiei mun. Barlad.

Prin sentinta civ. nr. 2812/9.11.2006 a Judecatoriei Barlad, a fost respinsa plangerea formulata de BD si BF impotriva Hotararii nr. 349/30.05.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; de asemenea, a fost respinsa cererea prin care susnumitii au solicitat sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru 557 m.p. teren.

Sentinta civ. nr. 2812/9.11.2006 a Judecatoriei Barlad a ramas irevocabila prin decizia civ. nr. 244/R/28.02.2007 a Tribunalului Vaslui.

Prin sentinta civ. nr. 1237/30.04.2007 a Judecatoriei Barlad (dosar nr. 6714/2006 3378/189/2006) a fost respinsa, pentru motiv de autoritate de lucru judecat, plangerea formulata BD si BF, impotriva Hotararii nr. 349/30.05.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Sentinta civ. nr. 1237/30.04.2007 a Judecatoriei Barlad a ramas irevocabila prin decizia civ. nr. 111/R/30.01.2008 a Tribunalului Vaslui.

La termenul de judecata din 6 nov.2008, s-a pus in vedere intervenientilor BF si BD sa depuna la dosar actul prin care li s-a atribuit acestora in folosinta suprafata de 557 m.p. teren din Barlad, str. V. Parvan nr. 41, asa cum prevad dispozitiile art. 24 din Legea nr. 18/1991 – incheierea de sedinta din 6 nov.2008, fila 102 dosar.

La aceasta solicitare a instantei, intervenientii au depus la dosar copia emisa de Arhivele Statului – Filiala Jud. Vaslui de pe „Decizia nr. 19675/1955 din dosarul nr. 4/1963, fila 142 al Sfatului Popular al orasului Barlad- sectia sistematizare”. Din cuprinsul acestui inscris rezulta ca lui SI i s-a atribuit gratuit in folosinta vesnica, in vederea construirii de locuinta, o parcela de teren in suprafata de 440 m.p., iar nu de 557 m.p., cum pretind intervenientii. La randul sau, SI a vandut imobilul catre MG.

Asa cum s-a aratat, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1080/21.05.1982 la Notariatul de Stat Barlad, intervenientii BD si BF a au cumparat de la vanzatorul MG o casa de locuit cu 2 camere si antreu, situata in Barlad, str. V. Parvan nr.41, mentionandu-se ca suprafata de teren de 557 m.p. teren aferenta constructiilor este proprietate de stat, iar cumparatorului urma sa i se atribuie in folosinta o suprafata de teren in limitele si in conditiile Legii nr. 4/1973.

In aceste conditii, la data cand intervenientii au cumparat imobilul, ei au dobandit dreptul de proprietate asupra constructiilor, precum si dreptul de folosinta asupra unei suprafete de 440 m.p. teren, ce fusese atribuita initial in folosinta vesnica lui SI, prin Decizia nr. 19675/1955.

Titlul de proprietate nr. 6/1442/20.10.1994 (emis titularului SGP), a carui anulare se solicita, a fost intocmit in temeiul sentintei civ. nr. 1046/26.03.1992, pronuntata de Judecatoria Barlad.

Pe de alta parte, intervenientii BD si BF detin sentinta civ. nr.218/18.12.1997 a Curtii de Apel Iasi (mentinuta prin decizia nr. 2231/11.11.1998 a Curtii Supreme de Justitie), prin care a fost anulat Ordinul nr. 56/4.07.1996 al Prefectului Vaslui (prin care suprafata de teren de 557 m.p., atribuita in proprietate lui BD, a fost diminuata la 100 m.p.).

Deoarece ambele parti detin hotarari judecatoresti pentru aceeasi suprafata de teren, deci dispun de un «bun», in sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, se apreciaza ca in cauza trebuie aplicate prevederile speciale ale articolului 24 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora:

„(1) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari.

(1^1) Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1), aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva.

(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, in extravilan, acceptata de ei, iar, daca nu mai exista teren, se vor acorda despagubiri”.

De asemenea, sunt aplicabile si prev. articolului 36 alin.2-3 din aceeasi lege, care prevad:

„(2) Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie.

(3) Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, in conditiile dispozitiilor art.30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor”.

Raportat textelor de lege sus aratate, rezulta ca intervenientii sunt indreptatiti sa li se atribuie in proprietate o suprafata de 440 m.p. teren.

Pentru considerentele aratate, cererea de interventie prin care intervenientii BD si BF, in contradictoriu cu Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Primarul mun. Barlad, Primaria mun. Barlad, Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Prefectul jud. Vaslui, au solicitat anularea partiala a titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, anularea procesului-verbal de punere in posesie din 18.09.1992, emiterea unui titlu de proprietate si punerea in posesie, este in parte intemeiata, cu privire la o suprafata de 440 m.p. teren, potrivit art. 55 Cod.proc. civ., a fost admisa in parte.

Pentru aceleasi considerente, actiunea formulata de reclamanta Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru anularea partiala a titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, a fost apreciata ca fiind intemeiata in parte, pentru o suprafata de 440 m.p. teren, si a fost admisa in parte.

S-a respins cererea de interventie prin care intervenientii au solicitat sa se constate nulitatea absoluta a Hotararii nr. 2/23.01.2006 a Comisiei mun. Barlad si a Hotararii nr. 349/30.05.2006 a Comisiei Judetene Vaslui pt. fond funciar, intrucat aceste hotarari au facut obiectul sentintei civ. nr. 2812/9.11.2006 a Judecatoriei Barlad (ramasa irevocabila prin decizia civ. nr. 244/R/28.02.2007 a Tribunalului Vaslui).

In consecinta, conform art. III alin.1 lit.a din Legea nr. 169/1997, s-a dispus anularea partiala a titlului de proprietate nr. 6/14420/20.10.1994, emis titularului-parat SGP, nulitate care priveste o suprafata de 440 m.p. teren, situata in Barlad, str. V. Parvan nr. 41, ce constituie tarlaua 30, parcela 41,

S-a dispus si anularea, in parte, a procesului-verbal de punere in posesie din 18.09.1992, intocmit de Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (pentru punerea in posesie a paratului SGP), anulare care priveste suprafata de 440 m.p. teren din Barlad, str. V. Parvan nr. 41.

Potrivit art. 5 lit.i din HG nr. 890/2005, Comisia mun. Barlad pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fosat obligata sa procedeze la punerea intervenientilor BD si BF Felicia in posesia suprafetei de 440 m.p. teren, situata in Barlad, str. V. Parvan nr. 41.

In temeiul art.36 alin.6 din Legea nr. 18/1991, republicata, prefectul jud. Vaslui a fost obligat sa emita intervenientilor un ordin de atribuire in proprietate a suprafetei de 440 m.p. teren.

Potrivit art. 6 lit.f din HG nr. 890/2005, Comisia Judeteana Vaslui pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost obligata sa intocmeasca intervenientilor un titlu de proprietate pentru suprafata de 440 m. p. teren, sus aratata.

Pentru diferenta de 440 m.p. teren, paratului SGP urmeaza sa i se acorde despagubiri.

Etichete: ,