Top

Dezbatere succesiune

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x/189 din 30.06.2009, reclamantul MNI a chemat in judecata paratii MII, MIG, CM, M I. N, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctei M V, decedata la data de 31.01.2004, cu ultim domiciliu in com. G, jud. V;

-sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctei M V.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el este sotul supravietuitor al defunctei M V, paratii sunt fiii defunctei, iar masa succesorala ramasa in urma defunctei se compune din cota de 1/2 din casa de locuit situata in satul/com. G, jud. V. Reclamantul a sustinut ca terenul pe care este amplasata casa de locuit este proprietatea lui, a reclamantului, si ca numai casa a fost construita de el impreuna cu defuncta.

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. S/X/24.10.1995, livret militar si a folosit proba cu martori, proba cu expertiza th. judiciara in constructii.

La termenul din 24.09.2009, paratii MII, M N si CM au formulat intampinare, prin care au aratat ca in masa succesorala trebuie inclusa si suprafata de 5 ha 5292 m.p. teren inscrisa in titlul de proprietate nr. S/X/24.10.1995, teren pe care defuncta l-a primit ca zestre de la parintii ei, la casatoria ei cu reclamantul, suma de 7.000 lei ron si bunurile mobile enumerate in intampinare. Paratii au motivat aceasta afirmatie, sustinand ca reclamantul a lipsit o perioada indelungata de acasa, fiind in armata si in concentrare, timp in care casa de locuit a fost construita de bunicul matern al paratilor; cand reclamantul s-a intors acasa, casa era ridicata iar doua camere erau locuibile. In timpul casatoriei lor, reclamantul si defuncta au construit impreuna doar anexele: grajdul, un beci, un chiler, iar pentru construirea lor au muncit si paratii, care atunci erau destul de mari. In aceasta imprejurare, cota de contributie a defunctei la dobandirea bunurilor comune cu reclamantul a fost mai mare decat cota de 1/2, propusa de reclamant. Paratii au mai aratat ca reclamantul a executat o pedeapsa privativa de libertate, timp in care defuncta a fost ajutata de parintii ei pentru intretinerea gospodariei si a copiilor. Paratii au apreciat ca defuncta a avut o cota de contributie de 70% la construirea casei de locuit.

La acelasi termen, paratii MII, M N si CM au formulat cerere reconventionala (fila 31 dosar), prin care au solicitat:

-completarea masei succesorale cu suprafata de 5 ha 5292 m.p. teren, cu suma de 7.000 lei depozitata la BCR, precum si cu bunurile mobile, in valoare de 1.250 lei, enumerate in cerere;

-iesirea din indiviziune, avand in vedere ca, la construirea casei de locuit, defuncta a avut o contributie de 70%.

Paratii MII, M N si CM au folosit in proces proba cu martori, proba cu interogatoriu, proba cu expertiza th. judiciara topografica.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Reclamantul MNI s-a casatorit cu M V la data de 17.02.1946 si au avut ca fii pe MII, M Gheorghe, M N, CM.

Prin titlul de proprietate nr. S/X/24.10.1995, s-a reconstituit reclamantului MNI dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha 5292 m.p. teren, situata pe raza satului/com. G, jud. V, din care: 1892 m.p. teren intravilan si 5 ha 3400 m.p. teren extravilan.

La baza reconstituirii dreptului de proprietate a stat registrul agricol din perioada 1956, in care s-a consemnat ca M I si M V aveau in proprietate suprafata de 5,81 ha teren, din care suprafetele de 0,09 ha teren arabil si de 0,09 ha teren curti situate in vatra satului.

La data de 31.01.2004 a decedat M V, cu ultim domiciliu in com. G, jud. V-cea despre a carei succesiune este vorba.

Potrivit declaratiei martorei A A, propusa de reclamant, casa din satul G a fost construita de reclamant impreuna cu sotia sa defuncta. Martora a declarat ca de la parintii ei stie ca aceasta casa este amplasata te terenul cumparat de reclamant.

Martora P M, propusa de reclamant, a declarat ca in perioada in care era casatorit cu sotia sa defuncta, reclamantul a cumparat o casa de locuit veche, precum si terenul de sub casa si din curtea casei. Casa veche a fost demolata si in locul ei a fost construita o alta casa, care exista si in prezent. Martora a mai declarat ca cel care a vandut reclamantului casa si terenul a fost B G, care a fost bunicul ei, al martorei P M.

Martorul P C, propus de reclamant, a declarat ca initial casa de locuit din satul G era o casa mica si veche, acea casa a fost demolata si in locul ei reclamantul si sotia sa au construit. Martorul a mai declarat ca din auzite stie ca terenul de sub casa a fost cumparat de catre reclamant. Martorul a mai declarat ca S I a dat ca zestre fiicei sale M V o suprafata de teren, situata in com. G, insa nu cunoaste ce suprafata de teren i-a fost data acesteia ca zestre.

Potrivit declaratiilor martorilor M A si M D, propusi de parati, reclamantul s-a nascut in satul O B, com. G. Defuncta M V a fost fiica lui S I, care era o persoana instarita. In perioada in care reclamantul se afla in armata (care dura 2 ani), SI a construit o casa de locuit pe terenul proprietatea lui (a lui SI) din satul G. Cand reclamantul s-a intors din armata, casa construita de SI era terminata si se putea locui in ea. In casa construita de SI au locuit reclamantul si sotia sa si aceasta casa face obiectul dezbaterii succesiunii. Martorul M D a mai declarat ca, la casatoria sa, M V a primit ca zestre de la parintii ei o suprafata de 5-6 ha teren situata pe raza com. G.

Martorii R D si R M, propusi de parati, au declarat ca terenul aferent casei de locuit din satul G a fost proprietatea lui SI, tatal defunctei M V. SI a dat de zestre fiicei sale M V o casa de locuit cu terenul aferent, situata in satul G, casa care ulterior a fost imbunatatita de catre reclamant impreuna cu sotia sa. Reclamantul fusese orfan, astfel ca el nu a fost inzestrat cu bunuri de catre parintii sai. Martorul R M a declarat ca SI cumparase terenul de sub casa de la C V.

Potrivit registrului agricol din 1958, SI, tatal defunctei M V, a avut in proprietate suprafata de 5,80 ha teren, din care suprafata de 0,10 ha teren curti, situata in vatra satului.

Prin titlul de proprietate nr. 47880/6.05.1996, s-a reconstituit titularilor S I. N, S I. D si M V dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha 5700 m.p. teren, situata in extravilanul satului/com. G.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de parati (filele 38-39 dosar), reclamantul a aratat ca terenul pe care este amplasata casa de locuit este proprietatea lui, a reclamantului, fiind cumparat de el inainte de casatorie. La acelasi interogatoriu, reclamantul a recunoscut ca sotia sa M V a primit ca zestre de la parintii ei o suprafata de 3 ha teren arabil, care a fost inscrisa in rolul agricol pe numele reclamantului. Reclamantul a mai recunoscut ca dupa decesul defunctei M V a mai ramas si suma de 5-6 milIe lei vechi, o cada de 2500 l, 3 butoaie de 400 l, 600 l, 700 l, o mobila pt. dormitor, o mobila pt. bucatarie.

Din copia livretului militar avand ca titular pe M I, rezulta ca M I a fost incorporat la data de 7.11.1947 si lasat la vatra la data de 1.10.1949.

Pe baza probelor administrate, la termenul din 19 nov.2009, instanta a pronuntat o incheiere preliminara (filele 85-87 dosar), prin care, in temeiul art. 6736 Cod.proc.civ., a stabilit ca masa succesorala ramasa in urma defunctei M V se compune din:

-cota de 1/2 din imobilul alcatuit din casa de locuit, anexe gospodaresti si din suprafata de teren aferenta, imobil situat in satul/com. G, jud. V;

-intreaga suprafata de 5 ha 3400 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. G, jud.V, inscrisa in titlul de proprietate nr. S/X/24.10.1995, (titular MNI)

-cota de 1/2 din suma de bani constituita in depozit la BCR

-cota de 1/2 din bunurile mobile: o cada de 2500 l, 3 butoaie de 400 l, 600 l, 700 l, o mobila pt. dormitor, o mobila pt. bucatarie.

Pentru a aprecia cu privire la casa de locuit, instanta a avut in vedere declaratiile martorilor A A si P M, potrivit carora terenul pe care este construita casa de locuit a fost cumparat de catre reclamant in perioada in care el era casatorit cu M V. Datele din livretul militar atesta ca reclamantul a fost in armata doar doi ani, iar nu o perioada mai mare de timp, asa cum sustin paratii in cererea reconventionala. S-a avut in vedere si aspectul rezultat din declaratiile martorilor, conform caruia casa initiala a fost ulterior renovata.

In masa succesorala a fost inclusa intreaga suprafata de teren din extravilanul satului G, deoarece paratii au dovedit, prin declaratii de martori, ca parintii defunctei au avut terenuri in proprietate, spre deosebire de reclamant, care nu a dovedit ca si el ar fi primit terenuri de zestre de la parintii lui.

Cu privire la suma de bani si la bunurile mobile, au fost avute in vedere raspunsurile date de reclamant la interogatoriul propus de parati.

S-a mai stabilit ca mostenitorii defunctei M V sunt: reclamantul MNI, sot supravietuitor, cu cota de 1/4, in concurs cu paratii MII, M G, M N, CM, fii ai defunctei, fiecare cu cota de cite 3/16.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea de expertize th. judiciare.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul Chitariu Constantin, depus la dosarul instantei la data de 30.12.2009, filele 105- 119, a fost identificata suprafata de 5 ha 3400 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. G, jud.V, inscrisa in titlul de proprietate nr. S/X/24.10.1995, (titular MNI), stabilindu-se urmatoarele:

-suprafata de 7.500 m.p. teren arabil din tarlaua 104, parcela 1976/30 din pct. „Balaur”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 1.500 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.2 la raportul de expertiza;

-suprafata de 1.000 m.p. teren arabil din tarlaua 98, parcela 1922/20 din pct. „Moara”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 200 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.3 la raportul de expertiza;

-suprafata de 5.000 m.p. teren arabil din tarlaua 110, parcela 2057/20 din pct. „Inarie”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 1.000 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.4 la raportul de expertiza;

-suprafata de 16.900 m.p. teren arabil din tarlaua 109, parcela 2031/29 din pct. „Dolfa”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 3.380 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din anexa nr.5 la raportul de expertiza;

-suprafata de 5.800 m.p. teren arabil din tarlaua 101, parcela 1937/10 din pct. „CFR Juravat”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 1.160 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr.6 la raportul de expertiza;

-suprafata de 1.400 m.p. teren arabil din tarlaua 92, parcela 1551/15 din pct. „Lan 6”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 280 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-7-8-1 din anexa nr.8 la raportul de expertiza;

-suprafata de 8.800 m.p. teren arabil, din tarlaua 70, parcela 1201/15 din pct. „Lan 4”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 1.760 lei si a fost individualizata prin pct. 1-2-7-8-1 din anexa nr.7 la raportul de expertiza;

-suprafata de 1.200 m.p. teren vii, din tarlaua 92, parcela 1494/16 din pct. „Lan 4”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 1.788 lei si a fost individualizata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr.7 la raportul de expertiza;

-suprafata de 4.200 m.p. teren vii, din tarlaua 92, parcela 1689/15 din pct. „Lan 6”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 6.258 lei si a fost individualizata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr.8 la raportul de expertiza;

-suprafata de 1.600 m.p. teren pasune, din tarlaua 92, parcela 1552/15 din pct. „Lan 6”, din extravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 112 lei si a fost individualizata prin pct. 2-3-6-7-2 din anexa nr.8 la raportul de expertiza;

-suprafata de 1.892 m.p. teren, din tarlaua 40, parcelele 1175, 1175/1, 1176 si 1177, din intravilanul satului/com. G, jud. V este in valoare de 23.101,32 lei (1.892 m.p. x 12,21 lei/m.p. = 23.101,32 lei) si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-1 din anexa nr.9 la raportul de expertiza; cota de ˝ din aceasta suprafata ce intra in compunerea masei succesorale, adica suprafata de 946 m.p. teren, este in valoare de 11.550,66 lei si a fost individualizata prin pct. 2-3-4-5-6-7-2 din anexa nr. 9 la raportul de expertiza,

valoarea totala a terenurilor ce compun masa succesorala fiind de 28.988,66 lei.

Prin acelasi raport de expertiza s-au facut propuneri de lotizare a terenurilor in 5 loturi.

Prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul M M depus la dosarul instantei la data de 10.02.2010, filele 125-180, au fost identificate casa de locuit si anexele gospodaresti (numai constructii) din satul/com. G, jud. V, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul este situat in satul/com. G, jud. V si are ca vecinatati: N- propr. S I. N; S- drum satesc; E- propr. S D; V- DJ 242;

-imobilul este compus din casa de locuit (C1) cu 2 camere, o sala, o bucatarie, cu peretii din valatuci, acoperita cu tabla zincata, un chiler (C2) atasat de casa, un chiler-magazie (C3) , un sopron (A1), o sura -grajd cu beci ((A2), un cotet (A3), alee de acces; platforma betonata; trotuar, prispa, scari din beton; imprejmuiri ;

-valoarea tehnica actualizata a tuturor constructiilor ce compun imobilul este de 74.439 lei;

-valoarea actuala de circulatie a tuturor constructiilor ce compun imobilul este de 37.220 lei;

-suprafata de teren aferenta constructiilor este de 1.892 m.p.;

-imobilul nu poate fi lotizat in natura.

Cele doua rapoarte de expertiza sunt utile si concludente, urmand sa fie retinute in solutionarea cauzei.

Dintre cele doua valori ale constructiilor ce compun masa succesorala, stabilite prin expertiza th. judiciara in constructii, instanta va avea in vedere valoarea actuala de circulatie a constructiilor, adica valoarea de 37.220 lei.

Pentru evaluarea bunurilor mobile ce compun masa succesorala, partile nu au inteles sa efectueze o expertiza pretuitoare a acestor bunuri, ci au apreciat ca valoarea totala a bunurilor mobile este de 1.250 lei – incheierea de sedinta din data de 11.02.2010, fila 182 dosar.

Cu privire la suma de bani constituita in depozit la BCR, retinuta ca facand parte din masa succesorala, ulterior pronuntarii incheierii preliminare din data de 19 nov.2009, prin adresa nr. 23454/11.11.2009 (fila 89 dosar) BCR Bucuresti a comunicat instantei ca, in contul indicat de parti, nu au avut loc miscari (soldul fiind 0), motiv pentru care a fost imposibil sa fie generat un extras din care sa rezulte suma avuta in cont.

In aceste conditii, se va considera ca din masa succesorala face parte si cota de ˝ din suma de 500 lei noi (5 milIe lei vechi) depusa la BCR, conform raspunsului dat de catre reclamantul MNI la intrebarea nr. 6 din interogatoriul propus de parati (fila 39 dosar).

Fata de concluziile rapoartelor de expertiza, rezulta ca bunurile ce compun masa succesorala ramasa in urma defunctei M V au urmatoarele valori:

-cota de 1/2 din imobilul construit (numai constructii) din satul/com. G, jud. V, avand ca vecinatati: N- propr. S I. N; S- drum satesc; E- propr. S D; V- DJ 242, imobil compus din casa de locuit (C1) cu 2 camere, o sala, o bucatarie, cu peretii din valatuci, acoperita cu tabla zincata, un chiler (C2) atasat de casa, un chiler-magazie (C3) , un sopron (A1), o sura -grajd cu beci ((A2), un cotet (A3), alee de acces; platforma betonata; trotuar, prispa, scari din beton; imprejmuiri, amplasate pe suprafata de1.892 m.p. teren aferenta, in valoare totala de 37.220 lei, din care valoarea cotei de ˝ este de 18.610 lei;

-cota de ˝ din suprafata de 1.892 m.p. teren, din tarlaua 40, parcelele 1175, 1175/1, 1176 si 1177, din intravilanul satului/com. G, jud. V, in valoare totala de 23.101,32 lei, din care valoarea cotei de ˝ din aceasta suprafata este de 11.550,66 lei;

-intreaga suprafata de 5 ha 3400 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. G, jud.V, inscrisa in titlul de proprietate nr. S/X/24.10.1995, (titular MNI), in valoare de 17.438 lei;

-cota de 1/2 din bunurile mobile: o cada de 2500 l, 3 butoaie de 400 l, 600 l, 700 l, o mobila pt. dormitor, o mobila pt. bucatarie, in valoare totala de 1.250 lei, din care cota de ˝ este de 625 lei;

-cota de ˝ din suma de 500 lei noi, constituita in depozit la BCR, din care valoarea cotei de ˝ este de 250 lei,

valoarea totala a bunurilor ce compun masa succesorala fiind de 48.473,66 lei (din totalul valorii de 79.509,32 lei).

Exprimate valoric, cotele partilor sunt urmatoarele:

-cota de Ľ a reclamantul MNI este de 12.118,41 lei;

-cotele de cate 3/16 ale paratilor MII, M Gheorghe, M N, CM sunt de cate 9.088,81 lei, fiecare.

Fata de cele retinute, actiunea formulata de reclamant este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Totodata, se va admite si cererea reconventionala prin care paratii-reclamanti MII, M N si CM au solicitat completarea masei succesorale cu suprafata de 5 ha 5292 m.p. teren, cu sume de bani si cu bunuri mobile.

Se va respinge, ca neintemeiata, cererea reconventionala prin care paratii-reclamanti MII, M N si CM au solicitat sa se constate ca la construirea casei de locuit defuncta M V a avut o contributie de 70%.

In consecinta, potrivit art. 728 din Codul civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziune.

La termenul de judecata din 11.03.2010, partile prezente au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

1.Ca urmare, potrivit art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se vor atribui direct in proprietate reclamantului MNI urmatoarele bunuri:

-intreg imobilul construit (numai constructii) situat in satul/com. G, jud. V, avand ca vecinatati: N- propr. S I. N; S- drum satesc; E- propr. S D; V- DJ 242, imobil compus din casa de locuit (C1) cu 2 camere, o sala, o bucatarie, cu peretii din valatuci, acoperita cu tabla zincata, un chiler (C2) atasat de casa, un chiler-magazie (C3) , un sopron (A1), o sura -grajd cu beci ((A2), un cotet (A3), alee de acces; platforma betonata; trotuar, prispa, scari din beton; imprejmuiri, amplasate pe suprafata de 1.892 m.p. teren aferenta, in valoare totala de 37.220 lei (din care valoarea cotei de ˝ este de 18.610 lei);

– suprafata de 1.000 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, tarlaua 98, parcela 1922/20, in valoare de 200 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 3 la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Chitariu Constantin, ce face parte din prezenta sentinta;

– suprafata de 5.000 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 110, parcela 2057/20, in valoare de 1.000 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 4 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

– suprafata de 1.996 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 109, parcela 2031/29, in valoare de 393 lei, individualizata prin pct. 10-3-4-9-10 din anexa nr. 5 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

– suprafata de 5.800 m.p. teren extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 101, parcela 1937/10, in valoare de 1.160 lei, individualizata prin pct.1-2-3-4-1 din anexa nr.6 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

– suprafata de 946 m.p. teren intravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 40, parcelele 1175, 1175/1, 1176, 1177, in valoare de 11.550,66 lei, individualizata prin pct. 1-2-7-8-1 din anexa nr.9 la raportul de expertiza;

-suma de 500 lei noi, constituita in depozit la BCR;

-o garnitura mobila pt. bucatarie-200 lei;

-o mobila pt. dormitor-250 lei;

-o cada, 2.500 l- 200 lei,

total valoare bunuri atribuite reclamantului: 52.673,66 lei.

2. Se vor atribui direct in proprietate paratului MII urmatoarele suprafete de teren:

-suprafata de 1.400 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, tarlaua 95, parcela 1551/15, in valoare de 280 lei, individualizata prin pct. 1-2-7-8-1 din anexa nr.8 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 4.200 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, tarlaua 92, parcela 1689/15, in valoare de 6.258 lei, individualizata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr.8 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 1.600 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1552/15, in valoare de 112 lei, individualizata prin pct. 2-3-6-7-2 din anexa nr.8 la acelasi raport de expertiza th. judiciara;

-suprafata de 8.800 m.p. teren extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 70, parcela 1201/15, in valoare de 1.760 lei, individualizata prin pct. 1-2-7-8-1 din anexa nr. 7 la acelasi raport de expertiza th. judiciara

-suprafata de 1.200 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 92, parcela 1494/16, in valoare de 1.788 lei, individualizata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr.7 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

-suprafata de 531 m.p. teren din intravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 40, parcelele 1175, 1175/1, 1176, 1177, in valoare de 6.483 lei, individualizata prin pct. 3-4-5-6-3 din anexa nr.9 la acelasi raport de expertiza th. judiciara.

total valoare bunuri atribuite paratului MII: 16.681 lei.

3. Se vor atribui direct in proprietate paratului MIG urmatoarele suprafete de teren:

-suprafata de 7.500 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 104, parcela 1976/30, in valoare de 1.500 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din anexa nr. 2 la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Chitariu Constantin, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 2.500 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 109, parcela 2031/29, in valoare de 500 lei, individualizata prin pct. 8-5-6-7-8 din anexa nr.5 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

total valoare bunuri atribuite paratului M I. Gheorghe: 2.000 lei.

4. Se vor atribui direct in proprietate paratei C I. M urmatoarele suprafete de terenuri:

-suprafata de 2.434 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 109, parcela 2031/29, in valoare de 487 lei, individualizata prin pct. 9-4-5-8-9 din anexa nr. 5 la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Chitariu Constantin, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 10.000 m.p. teren din extravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 109, parcela 2031/29, in valoare de 2.000 lei, individualizata prin pct. 1-2-3-10-1 din anexa nr. 5 la acelasi raport de expertiza th. judiciara,

total valoare bunuri atribuite paratei CM: 2.487 lei.

5. Se vor atribui direct in proprietate paratului M I. N:

– suprafata de 415 m.p. teren intravilanul satului/com. G, jud. V, din tarlaua 40, parcelele 1175, 1175/1, 1176, 1177, in valoare de 5.067,15 lei, individualizata prin pct. 2-3-6-7-2 din anexa nr.9 la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Chitariu Constantin, ce face parte din prezenta sentinta;

-3 butoaie 400 l, 600 l, 700 l- 600 lei,

total valoare bunuri atribuite paratului M I. N: 5.667,15 lei.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor au fost avute in vedere prev. art. 6739 Cod.proc.civ., precum si optiunile exprimate de catre parti in instanta la termenul de judecata din 11.03.2010.

Pentru compensarea valorica a loturilor, in temeiul art. 742 din Codul civil, partile vor fi obligate sa plateasca urmatoarele sume, reprezentand sulta:

-paratul MII va plati paratului MIG suma de 7.088,81 lei, iar paratei CM ii va plati suma de 503,38 lei;

-reclamantul MNI va plati paratei CM suma de 6.098,43 lei, iar paratului M I. N ii va plati suma de 3.421,66 lei.

Reclamantul MNI a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.728,5 lei (19 lei taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar; 1.504,5 lei indemnizatie expert Mosneagu; 200 lei onorariu avocat).

Paratii-reclamanti MII, M N si CM au efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.700,7 lei (50 lei taxa judiciara de timbru; 1,5 lei timbru judiciar; 1.149,2 lei indemnizatie expert Chitariu; 500 lei onorariu avocat).

In temeiul art. 274 alin.1, art. 276 Cod.proc.civ., se vor compensa cheltuielile de judecata efectuate de catre reclamant, cu cheltuielile de judecata efectuate de catre paratii-reclamanti, fara ca partile sa isi datoreze una, celeilalte, cheltuieli de judecata.

Potrivit art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va stabili partilor, ca termen pentru plata sultei, un termen de pana la 6 luni, ce se va calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a sentintei.

Actiunea principala si actiunea reconventionala au fost timbrate cu taxele judiciare de timbru mai sus aratate, conform Legii nr. 146/1997 in continutul pe care il avea in vigoare la data de 30.06.2009 (data inregistrarii la instanta a actiunii formulate de reclamant).

Etichete: