Top

Nulitatea absoluta a titlului de proprietate

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 189 din 3.02.2010, reclamantul primarul comunei P, jud. V, in calitate de reprezentant al Comisiei com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a chemat in judecata paratul CG. IV, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. X/49119/4.09.2002, emis titularului CG. I.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin Hotararea nr.24.06.2002 a Comisiei Judetene V de fond funciar s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 4,50 ha teren la Statiunea Centrala de Cercetari pentru Combaterea Eroziunii Solului P (SCCCES P). Cu toate acestea, prin titlul de proprietate nr. X/49119/4.09.2002, emis titularului CG.I, s-a reconstituit o suprafata de 4 ha 5000 m.p. teren arabil si livada, situata pe raza com. P, teren aflat in administrarea SC F SA B, iar nu in administrarea Statiunii Centrale de Cercetari pentru Combaterea Eroziunii Solului P. Rezulta ca transferul de teren de la o societate la alta s-a facut fara respectarea prevederilor legale, cu scopul de a spori valoarea terenului, deoarece terenul inscris in titlul de proprietate nr. X/49119/4.09.2002 are o valoare mult mai mare decat terenul din perimetrul Statiunii Centrale de Cercetari pentru Combaterea Eroziunii Solului P.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. III lit.g din Legea nr. 169/1997.

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar, in copie, titlul de proprietate nr. X/49119/4.09.2002, Hotararea nr.143/24.06.2002 a Comisiei Judetene V de fond funciar, Anexa nr. 34 cuprinzand tabelul nominal cu persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutiile si statiunile de cercetare si productie agricola.

In cauza au fost citate si Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei documentatia in baza careia a fost intocmit titlul de proprietate nr. X/49119/4.09.2002.

La termenul de judecata din 1.04.2010, paratul C IV a formulat intampinare (filele 37-43 dosar), prin care a ridicat exceptia lipsei de interes a reclamantului in formularea cererii de chemare in judecata. In motivarea exceptiei, paratul a aratat ca titlul de proprietate a fost emis de Comisia Judeteana V de fond funciar, iar nu de catre Comisia com. P si in perioada celor 9 ani de cand a fost intocmit titlul de proprietate nu au existat litigii cu privire la terenul inscris in acest titlu. S-a mai aratat ca identificarea terenurilor ilegal atribuite este de competenta comisiilor locale de fond funciar care, la randul lor, sesizeaza primarul pentru a formula actiuni in justitie pentru constatarea nulitatii absolute a titlurilor de proprietate. Din actele dosarului, nu rezulta ca ar fi fost urmata o astfel de procedura. Paratul a mai ridicat exceptia lipsei coparticiparii procesual pasive a tuturor mostenitorilor defunctului CG. I. In motivarea acestei exceptii, paratul a aratat ca el nu este singurul mostenitor al defunctului C I. Asupra fondului cauzei, paratul a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata, deoarece nu este vorba de un transfer ilegal de teren dintr-o localitate in alta, asa cum sustine reclamantul. In realitate, este vorba de un schimb de terenuri care a avut loc cu acordul celor doua comisii de fond funciar, precum si in baza acceptului prealabil al celor doua societati comerciale, SCCCES P si SC F SA B. Prin acest schimb nu a sporit valoarea terenului, deoarece terenurile s-au aflat in perimetrul aceleiasi localitati, iar diferenta de valoare este modica.

Paratul a invocat jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in aplicarea articolului 1 din Protocolul aditIal nr.1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, conform careia descoperirea, ulterioara emiterii titlului de proprietate, ca nu au fost indeplinite cerintele legale, nu poate constitui o motivatie pertinenta si suficienta pentru anularea titlului.

La acelasi termen de judecata din 1.04.2010, avocatul paratului C IV a precizat ca mostenitorii defunctului C I sunt C IV, C I. P si C I. E- incheierea de sedinta din 1.04.2010, fila 63 dosar instanta. Fata de aceste precizari, reprezentantul reclamantului a solicitat citarea in proces, in calitate de parati, si a numitilor C I. P si C I. E.

Ca urmare, la termenul din 1.04.2010, au fost citati in proces si paratii C I. P si C I. E.

Paratul C IV a folosit in proces proba cu inscrisuri si proba cu martori.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 12.04.2010, C M si C A Mn au formulat cerere de interventie in interes propriu- filele 71-76 dosar.

In motivarea cererii de interventie, intervenientii au aratat ca ei sunt mostenitorii defunctului C I, in calitate de sotie supravietuitoare si de fiu ai defunctului C P.

Intervenientii au solicitat respingerea actiunii formulata de reclamant, iar in subsidiar, in cazul admiterii actiunii, intervenientii au solicitat sa fie obligata Comisia com. P de fond funciar sa-i puna in posesie cu suprafata de teren stabilita prin Hotararea nr. 143/24.06.2002 a Comisiei Judetene V, in pct. „Carligata” la SCCCES P, detinuta anterior de autorul lor, sa intocmeasca si sa expedieze fisa de date pentru intocmirea unui nou titlu de proprietate.

In cererea de interventie, intervenientii au ridicat exceptia lipsei de interes a reclamantului in formularea cererii de chemare in judecata, exceptie motivata prin aceea ca, pentru a justifica un interes in cauza, primarul com. P trebuie sa le opuna un drept real concret asemanator celui contestat, respectiv un drept de proprietate care sa-i fi fost incalcat prin titlul de proprietate a carui nulitate absoluta se solicita a fi constatata.

Asupra fondului cauzei, intervenientii au solicitat respingerea actiunii, nefiind incidente prev. art. III alin.1 lit.g din Legea nr. 169/1997, deoarece schimbul de teren s-a realizat in aceeasi localitate, cu acordul celor doua societati si cu avizul prefectului.

Intervenientii au folosit in proces proba cu acte de stare civila.

La termenul din 29.04.2010, in temeiul art.52 Cod.proc.civ. instanta a incuviintat in principiu cererea de interventie in interes propriu, formulata de intervenientii C M si C A Mn – incheierea de sedinta din 29.04.2010, fila 107 dosar.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Potrivit titlului definitiv de proprietate nr. 706097 C I. Ghita a fost improprietarit cu suprafata de 5 ha teren din mosia P- fila 117 dosar instanta.

Potrivit adeverintei nr. 64/11.03.1991, emisa de Primaria mun. B, C I. A figureaza in registrul agricol al mun. B cu suprafata de 5 ha teren arabil.

C A si CG au fost soti si au avut ca fiu pe CG. I.

CG a decedat la data de 12.10.1950.

C A a decedat la data de 7.04.1959.

CG. I a fost fiul defunctilor CG si C A.

CG. I a fost casatorit cu C M si au avut ca fii pe C I. IV, C I. P si C I. E.

CG. I a decedat la data de 20.11.1999.

C I. P a decedat la data de 7.07.2003 si mostenitorii acestuia sunt intervenientii C M, in caliate de sotie supravietuitoare, si C A Mn, in calitate de fiu.

Din Certificatul nr. 1255/24.11.1956, emis de Sfatul Popular al orasului B, rezulta ca C Gh. I a fost inscris in registrul agricol cu suprafata de 3 ha teren arabil, care a fost data in folosinta prin Sfatul Popular al orasului B.

Din adeverinta nr. 15084/ 24.06.1958, emisa de Sfatul Popular al orasului B, rezulta ca CG. I a dat in folosinta, prin Sfatul Popular B, suprafata de 3 ha locuitorilor C I si B V, ambii din com. P, care, la randul lor, au intrat in intovarasirea agricola „7 Noiembrie” din B cu terenul pe care l-au luat in folosinta de la C I.

Prin cererea inregistrata la Primaria com. P, jud. V cu nr. 14.03.1991, CG. I a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren arabil, cu care mama sa, defuncta C A, a fost inregistrata in registrul agricol al Primariei B.

Prin declaratiile date la Comisia com. P de fond funciar la data de 11.03.1991, CG si VG au declarat ca CG. I si parintii lui, defunctii CG si C A, au posedat suprafata de 5 ha teren arabil in punctul numit „Carligata”, pe raza orasului B, pana la comasare, cand terenul a fost trecut la Statiunea Experimentala P.

Prin titlul de proprietate nr. 46868/23.08.1994, s-a reconstituit in proprietate titularului CG. I suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, in pct. „Sapte case”, din extravilanul satului Cang, com. P, jud. V.

Prin titlul de proprietate nr. 14528/23.05.1997, s-a reconstituit in proprietate titularului CG. I suprafata de 3 ha teren arabil, in pct. „Valea Tarnii”, din extravilanul satului Cang, com. P, jud. V.

Printr-o cerere din luna octombrie 2001, adresata primarului com. P, C IV, imputernicit de tatal sau CG. I prin procura autentificata cu nr. 12.10.1999 la biroul notarului public F din B, a solicitat sa se aprobe transferul suprafetei de 4,5 ha teren de la Statiunea P (SCCCES P), la SC F SA B.

Prin adresa nr. 12.10.2001, Comisia com. P pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a solicitat Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor transferul de la SCCCES P, la SC F SA B, a suprafetei de 4,5 ha teren apartinand lui CG. I.

Prin adresa nr. 8248/5 nov.2001, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat Comisiei com. P pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ca, avand in vedere acordul conducerii celor doua unitati, „la intocmirea anexei nr. 32, solicitantul sa fie inscris cu suprafata de 4,5 ha teren la SC F SA B”- fila 28 dosar instanta.

Din adeverinta nr. 27.04.2010, emisa de Centrul de Cercetare –Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului P, rezulta ca defunctul CG. I a figurat, pana in anul 2001, in evidentele acestei unitati ca actIar la SCCCES P cu suprafata de 4,5 ha teren, conform anexei nr. 19 emisa de Comisia Locala P de fond funciar, dupa care s-a aprobat transferul acestei suprafete de teren la SC F SA B.

Prin Hotararea nr. 24.06.2002 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, au fost validate propunerile Comisiei locale com. P de fond funciar privind modul de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor. In hotararea aratata, s-a mentIat ca prin Anexa nr. 34 la hotarare se atribuie terenuri la SCCCES P.

Astfel, la nr. crt. 44 din Anexa nr. 34 la Hotararea nr. 24.06.2002 cuprinzand tabelul nominal cu persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutiile si statiunile de cercetare si productie agricola, a fost inscris CG. I (mostenitorul defunctei C A).

Prin titlul de proprietate nr. X/49119/4.09.2002 s-a reconstituit titularului CG. I dreptul de proprietate pentru suprafata de 4 ha 5.000 m.p. teren, situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, din care: 3 ha 7000 m.p. teren arabil, in tarlaua 119, parcela 2017/1 din pct. „Livada”; 8.000 m.p. teren livada, in tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada”.

Prin declaratiile date in instanta, martorii LL si L, propusi de parati, au aratat ca defunctul CG. I a avut terenuri in proprietate situate la iesirea din B, spre localitatea Crang, com. P, jud. V. Terenurile pe care le-a avut in proprietate defunctul F. I aveau iesire la sosea si erau de categoria arabil, clasa I de fertilitate. Ulterior, pe o portiune din terenurile preluate de la defunct, Statiunea de Cercetare P a plantat livada. Martorul FF a mai declarat ca terenul inscris in titlul de proprietate emis defunctului CG. I este situat pe acelasi amplasament pe care se aflase terenul avut anterior preluarii din proprietatea defunctului, adica in pct. „Livada”.

Privitor la exceptia lipsei de interes a reclamantului in formularea cererii de chemare in judecata, exceptie ridicata de paratul C IV si de intervenientii C M si C A Mn, se apreciaza ca reclamantul are interes deoarece, potrivit art. 5 lit.l din H.G. nr. 890/2005, primarul inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art.III din Legea nr. 169/1997, la sesizarea comisiei locale de fond funciar.

In aceste conditii, exceptia lipsei de interes a reclamantului in formularea cererii de chemare in judecata, ridicata de paratul C IV si de intervenientii C M si C A Mn va fi respinsa ca neintemeiata.

. Privitor la exceptia lipsei coparticiparii procesual pasive a tuturor mostenitorilor defunctului CG. I, ridicata de paratul C IV, deoarece in cauza au fost citati toti mostenitorii defunctului CG. I aceasta exceptie va fi respinsa ca ramasa fara obiect.

Privitor la cererea de interventie in interes propriu, formulata de C M si C A Mn, se retine ca in, calitatea lor de mostenitori ai defunctului CG. I, C M si C A Mn au interes sa intervina in aceasta cauza, motiv pentru care, temeiul art. 55 Cod.proc.civ., aceasta cerere urmeaza sa fie admisa.

Privitor la fondul cauzei, sunt incidente prevederile art. 37 alin.1 din Legea nr.18/1991, republicata, conform carora „Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decat cele de expropriere, si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin, la cerere, actIari la societatile comerciale infiintate, in baza Legii nr.15/1990, din actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane”.

Din actele dosarului rezulta ca defunctul CG. I a fost initial actIar la SCCCES P pentru suprafata de 4,5 ha teren, dupa care, in anul 2001, s-a aprobat transferul acestei suprafete de teren la SC F SA B. In aceste conditii, terenul inscris in titlul de proprietate nr.X/49119/4.09.2002 a fost preluat din administrarea SC F SA B.

Motivul de drept invocat de reclamant in cererea de chemare in judecata este cel prevazut de art. III lit.g din Legea nr. 1997.

Astfel, potrivit art. III alin.1 lit.g din Legea nr. 1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, transferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului.

Din textul de lege invocat, rezulta ca, pentru ca titlul de proprietate sa fie lovit de nulitate absoluta, este necesar ca terenul inscris in titlu sa fi fost transferat dintr-o localitate in alta, cu incalcarea dispozitiilor legii.

Insa, din probele administrate, a rezultat ca terenurile defunctului CG. I s-au aflat pe raza comunei P si tot pe raza comunei P sunt amplasate si terenurile inscrise in titlul de proprietate nr.X/49119/4.09.2002 emis titularului CG. I.

Fata de cele de mai sus, nu se poate retine ca fiind incident vreunul dintre motivele de nulitate absoluta prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997.

Pentru considerentele aratate si in temeiul principiului securitatii circuitului juridic al imobilelor, actiunea prin care reclamantul primarul comunei P, jud. V a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. X/49119/4.09.2002, emis titularului CG. I, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Urmare a respingerii actiunii formulate de reclamant, se va respinge, ca lipsita de interes, cererea alternativa prin care intervenientii C M si C A Mn au solicitat ca, in cazul admiterii actiunii in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. X/49119/4.09.2002, sa fie obligata Comisia com. P de fond funciar sa-i puna in posesie cu suprafata de teren stabilita prin Hotararea nr. 143/24.06.2002 a Comisiei Judetene V, in pct. „Carligata” la SCCCES P, detinuta anterior de autorul lor, sa intocmeasca si sa expedieze fisa de date pentru intocmirea unui nou titlu de proprietate.

Paratul CG. IV a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 2.000 lei, reprezentand onorariu de avocat, conform chitantei nr.7/1.04.2010 (fila 60 dosar).

Paratul C E a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 1.000 lei, reprezentand onorariu de avocat, conform chitantei nr.8/15.04.2010 (fila 95 dosar).

Fiind cazut in pretentii, reclamantul primarul comunei P, jud. V, in calitate de reprezentant al Comisiei com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, va fi obligat sa plateasca paratilor CG. IV si C E cheltuielile de judecata pe care acestia le-au efectuat in proces.

Intervenientii C M si C A Mn nu au facut dovada cheltuielilor de judecata pe care ei le-au efectuat in cauza (nu au depus la dosar chitanta doveditoare a platii onorariului cuvenit avocatului care le-a asigurat asistenta juridica), motiv pentru care se va respinge cererea prin care intervenientii au solicitat plata cheltuielilor de judecata.

Actiunea formulata de reclamant este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Etichete: