Top

Nulitatea absoluta a titlului de proprietate

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 189 din 3.02.2010, primarul comunei P, jud. V, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar P, a chemat in judecata parata P G. M, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 49136/29.11.2002, emis titularei P G. M;

-sa se constate nulitatea absoluta a contractelor de vanzare-cumparare autentificate la biroul notarului public FL din B cu nr. /8.04.2003, nr. 30.09.2003, nr. 7.12.2005, nr..12.2005.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca parata P G. M este mostenitoarea legala a defunctului A G si, potrivit certificatului de mostenitor nr.31/29.03.1999 intocmit de biroul notarului public Barbu Ivan din B, in masa succesorala ramasa in urma defunctului intra suprafata de 2 ha teren aflata in administrarea SC P SA Z. Or, suprafata de 2 ha teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 49136/29.11.2002, emis titularei P G. M, este situata in extravilanul com. P, in pct. „Meteo”. In aceasta situatie, suprafata de 2 ha teren trebuia atribuita din terenul stabilit in acest scop de Comisia Judeteana V de la SC P SA Z, iar nu in tarlaua 119 de la SC F SA B. Reclamantul a apreciat ca transferul terenului de la o societate la alta s-a facut cu scopul de a spori valoarea terenului, deoarece terenul cu care a fost pusa in posesie parata P G. M are o valoare mult mai mare decat terenul la care ea era indreptatita.

Reclamantul a intemeiat actiunea pe prevederile art. III lit. g din Legea nr. 169/1997.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, titlul de proprietate nr. 49136/29.11.2002, certificatul de mostenitor nr.03.1999 intocmit de biroul notarului public B I din B, Hotararea nr. 24.06.2002 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, contractele de vanzare-cumparare autentificate la biroul notarului public FL din B cu nr. 8.04.2003, nr. 30.09.2003, nr. 7.12.2005, nr 7.12.2005.

In cauza au fost citate si Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

La primul termen de judecata din 18.03.2010, reclamantul a precizat actiunea introductiva, aratand ca cheama in judecata si pe paratii O T. P, L P V. MC, SC K SRL P, jud. V, IC, P V. V – precizarile de la fila 52 dosar instanta.

Paratul P V a formulat intampinare, prin care a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului (fila 64 dosar). In motivarea acestei execeptii, paratul a aratat ca actiunile in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate pot fi promovate doar de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, astfel ca presedintele Comisiei de fond funciar nu are calitate procesuala activa.

In fond, paratul a aratat ca actiunea reclamantului este neintemeiata, deoarece nu a avut loc vreun transfer de terenuri dintr-o localitate in alta, asa cum sustine reclamantul, terenul fiind situat pe raza com. P. Paratul a sustinut ca el este cumparator de buna-credinta.

Paratul O T. P a formulat intampinare, prin care a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului (fila 93 dosar). In motivarea acestei execeptii, paratul a aratat ca actiunile in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate pot fi promovate doar de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, astfel ca presedintele Comisiei de fond funciar nu are calitate procesuala activa.

Paratul IC a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, pentru motivul ca el a fost cumparator de buna-credinta, iar pe terenul pe care l-a cumparat el, paratul, a construit o casa de locuit.

Paratul IC a depus la dosar documentatie tehnica autorizatie de construire, certificat de urbanism, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Parata P M a folosit in proces proba cu interogatoriu, inscrisuri si martori.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit registrului agricol din perioada 1953-1955 al com. C, jud. V (fila 113 dosar), defunctul AG a avut in proprietate suprafata de 2,18 ha teren, din care 2 ha teren arabil in camp, 0,09 ha teren arabil in vatra satului si 0,09 ha teren curti-constructii. Conform mentiunii inscrise in partea superioara a filei din registrul agricol, suprafata de 2 ha teren arabil din camp a fost preluatra de stat conform HCM nr.308.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. .05.1991 la Notariatul de Stat B, AG si sotia sa AP au vandut cumparatorilor SP si E un imobil, compus din casa de locuit si din suprafata de 1.000 m.p. teren, situat in satul C, com. P, jud. V, invecinat cu statia mateorologica, teren agricol si drumul judetean, conform schitei anexe la contract.

AG, decedat la data de 25.12.1996.

Potrivit certificatului de mostenitor nr. /29.03.1999 intocmit de biroul notarului public B I din B, parata P G. M este fiica defunctului AG. Conform acestui certificat de mostenitor, din masa succesorala ramasa in urma defunctului face parte suprafata de 2 ha teren arabil, aflata in folosinta si in administrarea SC P SA Z, reprezentand 625 actiuni, conform adeverintei nr..08.1997 eliberata de SC P SA Z si a contractului de arendare nr. 14.08.1996 incheiat cu SC P SA Z si inregistrat cu nr. /17.03.1995 la Consiliul Local com. P.

Prin adresa nr..07.1993, Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a solicitat Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la validarea si inscrierea in anexa nr.19 la SCCCES P a numitului AG cu suprafata de 2 ha teren agricol. In adresa mentionata sa aratat ca aceasta suprafata de teren se afla in administrarea SCCCES P.

Prin Hotararea nr. 24.06.2002 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor au fost validate propunerile Comisiei com. P de fond funciar conform anexelor ce fac parte din hotararea mentionata. Astfel, in Anexa nr. 36 privind Tabelul cuprinzand persoanele fizice care au incheiat contracte de locatiune in conditiile art. 25 din Legea arendarii nr. 1994, carora li se reconstituie in natura suprafetele de teren agricol, defunctului AG urma sa i se reconstituie suprafata de 2 ha teren de la SC P SA.

Prin titlul de proprietate nr. 48914/19.04.2001, s-a reconstituit titularului defunct AG dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha teren arabil, situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sohodau Z”.

Prin titlul de proprietate nr. 29.11.2002, s-a reconstituit titularei P G. M dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha teren arabil situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sapte Case Meteo” in tarlaua 119, parcela 37- titlu cu privire la care reclamantul solicita sa se constate nulitatea absoluta.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. 8.04.2003, P G. M a vandut cumparatorului O T. P suprafata de 20.000 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sapte Case Meteo” in tarlaua 119, parcela 37, inscrisa in titlul de proprietate nr. 29.11.2002.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. /30.09.2003, O T. P a vandut cumparatorului SC K ISRL P suprafata de 20.000 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sapte Case Meteo” in tarlaua 119, parcela 37, teren pe care vanzatorul il cumparase prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. 8.04.2003.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. 7.12.2005, L P V. MC a vandut catre IC suprafata de 11.197,42 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sapte Case Meteo” in tarlaua 119, parcela 37, teren pe care vanzatoarea il cumparase prin contractele de vanzare-cumparare autentificate la biroul notarului public FL din B cu nr. 4.10.2004, nr. 16.05.2005, nr. 7.09.2005 si nr. 22.09.2005.

Prin contractul de vanzare-cumparare in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. 13.07.2007 la biroul notarului public F L din B, a fost dezmembrata in doua loturi suprafata de 9.868,91 m.p. teren, iar proprietarul I G. C a vandut catre cumparatorul P V. V suprafata de 800 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sapte Case Meteo” in tarlaua 119, parcela 37, teren pe care vanzatorul il cumparase prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public FL din B cu nr. 7.12.2005.

Potrivit documentatiei tehnice autorizatie de construire, certificatului de urbanism, procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, depuse in copie la dosar, pe suprafata de teren pe care a cumparat-o prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public Finaru Lulu din B cu nr. 7.12.2005, paratul IC a construit o casa de locuit cu parter si un etaj.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. 7.12.2005, I G. C a vandut cumparatorului P V. V suprafata de 800 m.p. teren arabil situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sapte Case Meteo” in tarlaua 119, parcela 37, teren pe care vanzatorul il cumparase prin contractului de vanzare-cumparare autentificate la biroul notarului public FLin B cu nr. 7.12.2005.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, ridicata de paratii P V si O T. P, potrivit art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997 nulitatea titlurilor de proprietate pentru terenuri poate fi invocata de primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

In cauza de fata reclamant este primarul comunei P, care, intre alte atributii, are si atributia de presedinte al comisiei locale de fond funciar. In aceste conditii, primarul com. P are calitate procesuala pasiva, motiv pentru care exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, ridicata de paratii P V si O T. P, va fi respinsa ca neintemeiata.

Privitor la fondul cauzei, se retine ca, reclamantul a intemeiat actiunea dedusa judecatii pe prevederile art. III lit. g din Legea nr. 169/1997.

Astfel, potrivit art. III alin.1 lit. g din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, „transferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului”.

Or, din copia registrului agricol din perioada 1953-1955, emisa de Primaria com. C, jud. V, rezulta ca defunctul AG a avut in proprietate suprafata de 2,18 ha teren, situata pe raza comunei C.

Potrivit raspunsurilor date de reclamantul primarul com. P la interogatoriul propus de parata P M (filele 108-109 dosar), pana in anul 2004 comuna C a facut parte din comuna P, comuna C fiind infiintata in anul 2004. La intrebarea nr. 4 din interogatoriu, reclamantul a raspuns ca nu cunoaste unde erau amplasate terenurile pe care le-a avut in proprietate defunctul AG. La intrebarea nr. 8 din interogatoriu reclamantul a raspuns ca terenul inscris in titlul de proprietate nr. 2179/49136/29.11.2002 (titular P M) nu a fost revendicat de nicio persoana, insa terenul inscris in titlu nu este situat pe vechiul amplasament.

Retinand ca terenul inscris in titlul de proprietate nr. 2179/49136/29.11.2002 (titular P M) este situat pe raza comunei P si ca din comuna P s-a constituit comuna C, unde s-au aflat terenurile defunctului AG, instanta apreciaza ca nu s-a produs niciun transfer de terenuri dintr-o localitate in alta, asa cum cer conditiile prev. de art. III alin.1 lit. g din Legea nr. 169/1997.

Aceasta concluzie se impune si dat fiind continutul adresei nr. 19.07.1993, prin care insasi Comisia de fond funciar a comunei P, jud. V a mentionat ca suprafata de 2 ha teren agricol, proprietatea lui AG, se afla, la acea data, in administrarea SCCCES P.

La termenul de judecata din 27.05.2010, reclamantul a prezentat un alt titlu de proprietate decat cel a carui nulitate absoluta a solicitat sa fie constatata, respectiv titlul de proprietate nr. 48914/19.04.2001, prin care s-a reconstituit titularului defunct AG dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha teren arabil, situata in extravilanul satului/com. P, jud. V, in pct. „Sohodau Z”.

Titlul de proprietate nr. 48914/19.04.2001 nu constituie o proba relevanta in cauza, deoarece nu face obiectul acestei judecati, iar reclamantul nu a depus la dosar nici documentatia in baza careia a fost emis acest titlu, nici documentatia in baza careia a fost emis titlul de proprietate nr. 49136/29.11.2002 (titular P M).

De mentionat si prevederile art. 83 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 1995, modificata, conform carora certificatul de mostenitor face dovada masei succesorale, a numarului si a calitatii mostenitorilor si a cotelor ce le revin acestora din patrimoniul defunctului.

Astfel, din textul de lege invocat rezulta ca certificatul de mostenitor nu constituie titlu de proprietate.

De altfel, jurisprudenta in materie a stabilit ca certificatul de mostenitor nu constituie titlu de proprietate, ci indeplineste doar functia de instrument probator, ale carui date pot fi infirmate in cadrul actiunii in anulare.

In aceste conditii, motivele invocate de reclamant potrivit carora in certificatul de mostenitor nr. 29.03.1999 intocmit de biroul notarului public B I din B, s-a consemnat ca in masa succesorala ramasa in urma defunctului AG intra suprafata de 2 ha teren aflata in administrarea SC Prodagro SA Zorleni, iar nu in tarlaua 119 de la SC F SA B, sunt lipsite de relevanta.

Pentru considerentele aratate si in temeiul principiului sigurantei circuitului civil al imobilelor, cererea prin care reclamantul primarul comunei P, jud. V, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar P, a solicitat ca, in contradictoriu cu parata P G. M, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 49136/29.11.2002, emis titularei P G. M, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Consecinta a respingerii cererii in constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. 49136/29.11.2002, se va respinge, ca neintemeiata, si cererea prin care reclamantul a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a:

-contractului de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. 8.04.2003 (vanzator P G. M si cumparator O T. P),

-contractului de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public F L din B cu nr. 30.09.2003 (vanzatir O T. P si cumparator SC KI SRL P),

-contractului de vanzare-cumparare autentificat la biroul notarului public FL din B cu nr. 7.12.2005 (vanzator L P V. MC si cumparator IC)

– contractului de vanzare-cumparare in urma dezmembrarii proprietatii autentificat cu nr. 13.07.2007 la biroul notarului public F L din B (vanzator I G. C si cumparator P V. V).

Parata P M a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 900 lei, reprezentand onorariu avocat, platit cu chitantele din 12.04.2010 si din 11.05.2010.

Paratul O T. P a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 700 lei, reprezentand onorariu avocat, platit cu chitanta din 19.04.2010.

Paratul IC a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma de 2.000 lei, platit cu chitantele din 12.04.2010 si din 11.05.2010.

In temeiul art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., primarul comunei P, jud. V, in calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar P, va fi obligat sa plateasca paratilor cheltuieli de judecata, astfel:

-paratei P M, cheltuieli de judecata in suma de 900 lei;

-paratului O T. P, cheltuieli de judecata in suma de 700 lei;

-paratului IC, cheltuieli de judecata in suma de 2.000 lei.

Paratul P V. V nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: