Top

Reabilitare

INSTANTA

Sub nr. 189/2010 din 08.02.2010 a fost inregistrata la instanta cererea pentru reabilitare formulata de petentul HNcu privire la pedeapsa de 1 ( un) an si 2 ( doua) luni inchisoare la care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 311 din 02.03.1993 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva la data de 29.03.1993 prin nerecurare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26, art. 208 – 209 lit. a, c, e,g Cod penal si cu privire la pedeapsa de 6 ( sase) luni inchisoare la care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. din 03.06.1997 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva la data de 30.06.1997 prin neapelare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, art. 41 alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal, arestat la 07.05.1997 – liberat la data de 13.08.1997 , cu un rest de 83 de zile.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin Sentinta penala nr. 311 din 02.03.1993 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva la data de 29.03.1993 prin nerecurare, petentul HNa fost condamnat la pedepasa de 1 ( un) an si 2 ( doua) luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26, art. 208 – 209 lit. a, c, e,g Cod penal .

Prin Sentinta penala nr. 630 din 03.06.1997 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva la data de 30.06.1997 prin neapelare, petentul HNa fost condamnat la pedepasa de 6 ( sase) luni inchisoare , pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, art. 41 alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal, arestat la 07.05.1997 – liberat la data de 13.08.1997 , cu un rest de 83 de zile.

Cele retinute mai sus rezulta din sentintele penale cu referatul Biroului executari penale al Judecatoriei B si din fisa de cazier judiciar a petentului, respective evidentele I.P.J. V.

Din aceeasi fisa de cazier judicar rezulta ca petentul nu a mai suferit o noua condamnare in intervalul prevazut de art. 135 Cod Penal si nici ulterior.

In cazul celei mai mari condamnari aplicate petentului, prin prima sentinta penala, respectiv la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, ( 1 ( un) an si 2 ( doua) luni inchisoare) , pana la 5 ani , fata de durata pedepsei , condamnatul poate fi reabilitat la cerere de instanta judecatoreasca conf. art. 135 lit. a Cod Penal , dupa trecerea unui termen de 4 ani , la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Conform art. 136 Cod Penal, termenul de reabilitare , in cazul de fata, se socoteste de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale, respectiv a ultimei pedespe aplicate prin Sentinta penala nr. 630 din 03.06.1997 pronuntata de Judecatoria B – prin implinirea restului neexecutat de zile in urma liberarii conditionate – 03.11.1997.

Instanta apreciaza ca intervalul calculat conform prevederilor de mai sus , raportat la pedeapsa cea mai grea din cele doua pedepse aplicate petentului, respectiv cea de 1 an si 2 luni inchisoare aplicata prin Sentinta penala nr. 311 din 02.03.1993 pronuntata de Judecatoria B, este de 4 ani si 7 luni , si curge de la data cand s-ar fi sfarsit integral pedeapsa principala a inchisorii cu privire la ultima condamnare.

Pedeapsa principala a inchisorii ar fi urmat sa fie executata integral la data de 03.11.1997 ( petentul fiind liberat conditionat la data de 13.08.1997 , cu un rest de 83 de zile) , si calculat la acesta data termenul de reabilitare s-a implinit la data de la data de 03.06.2002.

In sedinta din 19 ianuarie 2009 Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, prin decizia nr. 3, admitandu-se recursul in interesul legii s-a stabilit ca termenul de reabilitare judecatoreasca se socoteste in raport de pedeapsa cea mai grea ce intra in componenta pedepsei rezultante ca urmare a cumulului juridic sau aritmetic.

Conform art. 137 Cod penal, care reglementeaza conditiile reabilitarii judecatoresti, cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:

a) nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art. 135;

b) isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si in cazul cand are varsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca;

c) a avut o buna conduita;

d) a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cand partea vatamata a renuntat la despagubiri, sau cand instanta constata ca cel condamnat si-a indeplinit in mod regulat obligatiile privitoare la dispozitiile civile din hotararea de condamnare.

Cand instanta constata ca nu este indeplinita conditia de la lit. d), dar aceasta nu se datoreste relei-vointe a condamnatului, poate dispune reabilitarea.

Din probele administrate in cauza , rezulta ca petentul isi are asigurata existenta prin munca , a avut si are o buna conduita , nu frecventeaza grupuri infractionale, isi castiga existenta prin munca realizand venituri la sectorul de spatii verzi din cadrul Primariei B, unde si-a indeplinit corespunzator sarcinile profesionale, a manifestat un comportament corect, punctual, serios ,este casatorit, are 2 copii, a achitat cheltuielile judiciare fata de stat, fiind intrunite conditiile prev. de art. 137 lit. a, b, c si d Cod Penal.

Instanta apreciaza ca cererea de reabilitare este intemeiata si dovedita si urmeaza ca in temeiul art. 135 , 136, 137 raportat la art. 133 Cod Penal sa dispuna reabilitarea judecatoreasca a petentului cu privire la pedepsele aplicate prin sentintele mai sus mentionate.

Va admite cererea pentru reabilitare formulata de petentul HN, fiul lui – si Maria, nascut la data de 29.10.1968 in B, jud. V,CNP – 1681029370023, domiciliat in B, str. Victor Ion Popa, nr. 8 bis, jud, V.

Va dispune reabilitarea petentului HNcu privire la pedeapsa de 1 ( un) an si 2 ( doua) luni inchisoare la care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 311 din 02.03.1993 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva la data de 29.03.1993 prin nerecurare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 26, art. 208 – 209 lit. a, c, e,g Cod penal.

Va dispune reabilitarea petentului HNcu privire la pedeapsa de 6 ( sase) luni inchisoare la care a fost condamnat prin Sentinta penala nr. 630 din 03.06.1997 pronuntata de Judecatoria B – ramasa definitiva la data de 30.06.1997 prin neapelare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, art. 41 alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal, arestat la 07.05.1997 – liberat la data de 13.08.1997 , cu un rest de 83 de zile.

Va dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni pe hotararile mai sus mentionate.

In temeiul art. 192 alin. 3 Cod Penal, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

Etichete: