Top

Succesiune

R O M A N I A

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 2009, reclamantul B O a chemat in judecata paratii B G, P A, P M, P G, P M, B D, B G, B T si B I, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se dezbata succesiunea defunctior B V, decedat la data de 19.11.2001 si B I, decedata la data de 19.12.2001, ambii cu ultimul domiciliu in com. R, jud. V;

-sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctilor.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca succesibilii defunctului B V sunt B O, B G, B D, B G, B T si B I, toti in calitate de fii, precum si P A, P M, P G, P M, in calitate de nepoti de fiica predecedata (fiii defunctei P N). Dintre acesti succesibili, au efectuat acte de acceptare a succesiunii numai B O si B I. Succesibilii defunctei B I sunt reclamantul B O, B G, B D, B G, B T si B I, toti in calitate de fii, precum si P A, P M, P G, P M, in calitate de nepoti de fiica predecedata (fiii defunctei P N). Dintre acesti succesibili, a efectuat acte de acceptare a succesiunii numai B O. S-a mai aratat ca masa succesorala ramasa in urma defunctilor se compune dintr-o casa de locuit situata in satul/com. R, jud. V, avand vecinatatile: N- B O; E- B G; S- DS; V- C I si din suprafata de 3 ha 2600 m.p. teren, situata pe raza satului /com. R, jud. V, inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, acte de stare civila, titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994; proba cu martori; proba cu expertize th. judiciare.

Paratii nu au formulat intampinare.

Parata B T a folosit proba cu martori.

In perioada 10.12.2009-18.02.2010, judecata cauzei a fost suspendata in temeiul art. 1551 alin.1 Cod.proc.civ. – incheierea de sedinta din 10.12.2009, fila 86 dosar.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

B V a avut incheiata o prima casatorie cu B R, casatorie din care au rezultat, ca fii, B I si B T.

Dupa decesul primei sale sotii, B V a incheiat a doua casatorie cu B I, casatorie din care au rezultat, ca fii, B O, B G, B D, B G, P N.

Prin titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994 s-a reconstituit titularului B Gh. V dreptul de proprietate pentru suprafata de 3 ha 2.600 m.p. teren, situata pe raza satului/com. R, jud. V, din care: 1.600 m.p. teren intravilan si 3 ha 1000 m.p. teren extravilan.

La data de 19.11. 2001 a decedat B V, cu ultim domiciliu in com. R, jud. V – cel despre a carui succesiune este vorba.

La data de 19.12. 2001 a decedat B I, cu ultim domiciliu in com. R, jud. V – cea despre a carei succesiune este vorba.

La data de 26.04.2006 a decedat P N (fiica lui B V si I).

Mostenitorii defunctei P N sunt: P M (nascuta la 29.10.1989), P G (nascuta la 17.06.1991), P M (nascuta la 18.02.1993), P A (nascut la 28.11.1994).

Prin sentinta civ. nr. 788/16.07.2008, pronuntata de Tribunalul V, a fost admisa cererea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului V si s-a dispus ca fata de minorul P A sa se ia masura plasamentului acestui minor la Serviciul alternativ de protectia de tip familial si s-a delegat exercitiul drepturilor parintesti privind pe copil sefului Serviciului alternativ de protectie de tip familial, str. Decebal din V.

In considerentele sentintei civ. nr. 788/16.07.2008, pronuntata de Tribunalul V, s-a retinut ca ambii parinti ai minorului P A sunt decedati si ca minorul, impreuna cu cele 3 surori ale sale, fusese plasat in regim de urgenta la Serviciul alternativ de protectie de tip familial, str. Decebal din V.

Prin sentinta civ. nr. 790/16.07.2008, pronuntata de Tribunalul V, a fost admisa cererea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului V si s-a dispus ca fata de minora P M sa se ia masura plasamentului acestei minore la Serviciul alternativ de protectia de tip familial si s-a delegat exercitiul drepturilor parintesti privind pe copil sefului Serviciului alternativ de protectie de tip familial, str. Decebal din V.

In considerentele sentintei civ. nr. 790/16.07.2008, pronuntata de Tribunalul V, s-a retinut ca ambii parinti ai minorei P M sunt decedati si ca minora, impreuna cu cei 3 frati ai sai, fusese plasata in regim de urgenta la Serviciul alternativ de protectie de tip familial, str. D din V.

Prin Dispozitia nr..2008, emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului V, C G, seful serviciului alternativ de protectie de tip familial V din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului V, a fost desemnata cu dreptul de a incasa si de administra pensia de urmas in interesul copiilor P G, P M si P A.

In acest proces, minorii P M si P A au fost asistati de catre C G, care indeplineste functia de sef al serviciului alternativ de protectie de tip familial V din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului V.

Fata de starea de minoritate a paratilor P M si P A, au fost citate in cauza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului V si Serviciul de autoritate tutelara-Primaria V.

Pentru paratii minori P M si P A s-a asigurat si asistenta juridica din oficiu, prin avocati desemnati din cadrul Baroului B.

Potrivit declaratiei martorilor B V, B P si C I, audiati la propunerea reclamantului si a paratei B T, in perioada casatoriei lor B V si B I au construit o casa de locuit cu 2 camere, o sala si un chiler, situata in satul/com. R, jud. V, amplasata pe o suprafata de teren inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994.

Potrivit declaratiei martorului B V, cel care s-a ocupat de gospodaria ramasa in urma defunctilor a fost reclamantul B O.

Martorul C I a declarat ca dupa decesul defunctilor, in casa succesorala a ramas sa locuiasca o sora de-a defunctului (cu prenumele O), precum si parata B T, iar de gospodaria ramasa in urma defunctilor s-a ocupat reclamantul B O. Martorii au declarat ca ceilalti succesibili ai defunctilor nu au fost vazuti la casa succesorala.

Martora B P a declarat ca fiii defunctei P N, adica P M, P G, P M, P A au venit la imobilul succesoral si aici B O a dat acestora produse agricole.

Prin inscrisurile sub semnatura privata intitulate „Declaratie”, depuse la dosarul instantei la data de 4.03.2010, filele 135-138, P M, P G, P M si P A au aratat ca sunt de acord ca partea din mostenirea bunicilor materni sa revina lui B O.

Conform art. 687 din Codul civil, minorii si interzisii nu pot face valabil acceptarea unei mosteniri decat conform dispozitiilor titlului de la minoritate si tutela.

Astfel, potrivit art.124 din Codul familiei,

„Tutorele are obligatia de a administra bunurile minorului si de a-l reprezenta in actele civile, insa numai pana la data cind acesta implineste varsta de paisprezece ani.

Dupa implinirea varstei de paisprezece ani minorul isi exercita singur drepturile si isi executa tot astfel obligatiile, insa numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui, spre a-l apara impotriva abuzurilor din partea celor de-al treilea”

Totodata, potrivit art. 129 alin.2-3 din Codul familiei:

„Tutorele nu poate, fara prealabila incuviintare a autoritatii tutelare, sa faca valabil instrainarea ori gajarea bunurilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie orice alte acte care depasesc dreptul de a administra.

Actele facute cu incalcarea dispozitiilor de mai sus sunt anulabile”.

Articolul 133 din Codul familiei prevede ca:

„Minorul care a implinit varsta de paisprezece ani incheie actele juridice cu incuviintarea prealabila a tutorelui, iar in cazurile prevazute in art. 132 si 152 lit. c), cu incuviintarea prealabila a curatorului.

Daca actul pe care minorul urmeaza sa-l incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate incheia decat cu incuviintarea autoritatii tutelare, va fi necesara si prealabila incuviintare a acesteia.

Minorul nu poate sa faca nici chiar cu incuviintare, donatii si nici sa garanteze obligatia altuia.

Actele facute cu incalcarea dispozitiilor de mai sus sunt anulabile”.

In conditiile prevedrilor legale incidente in cauza, sus invocate, au fost solicitate relatii Primariei mun. V, in sensul de a comunica daca se incuviinteaza acceptarea sau renuntarea la succesiune de catre minorii P M si P A.

Solicitarii instantei, Primaria mun. V a raspuns comunicand Dispozitia nr. 2031/13.04.2010, emisa de Primarul mun. V, prin care s-a incuviintat acceptarea succesiunii ramase in urma defunctilor B V si B I de catre minorii P M si P A.

Fata de probele administrate, se va retine ca, dintre succesibilii defunctilor B V si B I, nu au efectuat acte de acceptare expresa sau tacita a succesiunii acestora in cadrul termenului de 6 luni prev. de art. 700 din Codul civil, B G, B D, B G, P N.

Privitor la P M, P G, P M si P A, din probele administrate nu a rezultat ca mama lor, P N, ar fi facut acte de acceptare tacita sau expresa a succesiunii defunctilor B V si B I, motiv pentru care P N este considerata straina de succesiunea defunctilor.

Deoarece P N a decedat la data de 26.04.2006, deci dupa decesul parintilor ei B V si B I, si fara ca ea sa fi acceptat succesiunea acestora, P M, P G, P M si P A nu pot veni la succesiunea defunctilor B V si B I nici in nume propriu, nici prin reprezentare, nefiind indeplinite cerintele prev. de art. 664 din Codul civil.

Astfel, jurisprudenta a statuat ca, pentru ca nepotii sa vina la succesiunea bunicilor prin reprezentarea tatalui sau a mamei lor, trebuie ca acestia (parintii) sa fie decedati la data deschiderii succesiunii bunicilor. Deci nepotii nu pot veni la succesiunea bunicilor prin reprezentare daca tatal (mama) lor a incetat din viata dupa decesul autorului (bunicului) respectiv. In aceasta situatie, daca tatal (mama) a acceptat succesiunea, el este mostenitor in nume propriu, iar fiii il mostenesc tot in nume propriu.

Ca urmare, potrivit art. 1 lit.a din Legea nr. 319/1944 si art. 669 din Codul civil, se va retine ca mostenitorii defunctului B V sunt: B I, sotie supravietuitoare, cu cota de 1/4, in concurs cu B O, B T, B I, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate 1/4.

Masa succesorala ramasa in urma defunctului B V se compune din:

-cota de 1/2 din casa de locuit (numai constructii) situata in satul/com. R, jud. V, cealalta cota de 1/2 din constructii fiind proprietatea sotiei supravietuitoare B I;

-intreaga suprafata de 3 ha 2.600 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994 (titular B Gh. V), din care: 1.600 m.p. teren intravilan si 3 ha 1000 m.p. teren extravilan.

Mostenitorul defunctei B I este B O, in calitate de fiu, cu cota de 1/1.

Masa succesorala ramasa in urma defunctei B I se compune din:

-cota de 5/8 din casa de locuit (numai constructii) situata in satul/com. R, jud. V,

-cota de 1/4 din suprafata de 3 ha 2.600 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994 (titular B Gh. V), din care: 1.600 m.p. teren intravilan si 3 ha 1000 m.p. teren extravilan.

Cele de mai sus au fost strabilite prin incheierea preliminara pronuntata de instanta in sedinta publica din 15.04.2010, conform art. 6735 Cod.proc.civ.

Dupa pronuntarea incheierii preliminare, sus mentIate, la termenul de judecata din 24.06.2010, paratul B I a formulat cerere reconventIala (fila 249 dosar) prin care a solicitat sa fie incluse in masa succesorala si animale, porumb, ulei de floarea-soarelui, grau, 5 m.c. de scandura, butoaie, si alte bunuri.

La acelasi termen de judecata, instanta a pus in vedere paratului B I sa enumere toate bunurile ce compun masa succesorala si sa precizeze valoarea acesto bunuri, dupa propria sa apreciere, in vederea calcularii taxei judiciare de timbru si sa depuna la dosar un timbru judiciar de 5 lei.

Acceasi solicitare a fost reiterata de instanta si la termenul de judecata din 2.09.2010, insa paratul B I nu a indeplinit obligatiile stabilite de instanta.

Potrivit art. 133 Cod.proc.civ., cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nula.

Raportand textul de lege sus invocat, la continutul cererii reconventIale, se retine ca paratul-reclamant B I nu a enumerat si nici nu a evaluat, dupa propria sa apreciere, toate bunurile ce compun masa succesorala.

In aceste conditii, cererea reconventIala pentru completarea masei succesorale, formulata de paratul-reclamant B I, va fi declarata nula.

Pentru solutIarea actiunii principale, formulata de reclamantul B O, s-a dispus efectuarea de expertize th. judiciare.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii intocmit de expertul Goria Petrea, depus la dosarul cauzei la data de 26.05.2010 (filele 212-220), au fost identificate casa de locuit si anexele gospodaresti situate in satul/com. R, jud. V, stabilindu-se urmatoarele:

-casa de locuit este construita din ceamur, acoperita cu tabla zincata, este compusa din 3 camere, 2 holuri, o bucatarie;

-anexele gospodaresti constau intr-o platforma de beton si in imprejmuiri (gard din leaturi);

-valoarea casei de locuit si a anexelor gospodaresti este de 10.338 lei. Asupra acestei valori, expertiza a aplicat un coeficient de -20% pentru criteriul negativ „imobilul nu are acte de proprietate”. Instanta apreciaza ca in mod eronat expertiza a aplicat coeficientul de -20%, deoarece din actele dosarului rezulta ca aceste construtii au fost proprietatea defunctilor B V si B I. In aceste conditii, se va inlatura coeficientul negativ -20% si se va retine ca valoarea constructiilor casa de locuit si anexe gospodaresti (numai constructii, fara teren aferent) este de 10.338 lei;

-potrivit raportului de expertiza, constructiile nu sunt comod partajabile in natura.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul C V M, depus la dosarul instantei la data de 23.06.2010 (filele 241-247), a fost identificata suprafata de 3 ha 2.600 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994 (titular B Gh. V), stabilindu-se urmatoarele:

-suprafata de 1.600 m. p. teren din intravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 99, parcelele 109, 109/1, 109/2, de categoriile curti-constructii si arabil, este in valoare de 6.720 lei;

-suprafata de 2 ha 1000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 84, parcela 1843/24 din pct. „Poiana”, este in valoare de 10.500 lei;

-suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 44, parcela 804/9 din pct. „Lot Vie 4” , este in valoare de 2.500 lei;

-suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 44, parcela 775/16 din pct. „Lot Vie 2” , este in valoare de 2.500 lei, valoarea totala a terenurilor fiind de 22.220 lei.

Prin acelasi raport de expertiza s-au facut propuneri de lotizare a terenurilor.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., rapoartele de expertiza intocmite sunt utile si concludente solutIarii cauzei.

Fata de concluziile rapoartelor de expertiza, se va retine ca:

Masa succesorala ramasa in urma defunctului B V se compune din:

-cota de 1/2 din casa de locuit (numai constructii) situata in satul/com. R, jud. V, in valoare de 5.169 lei (10.338 lei : 2 = 5.169 lei);

-intreaga suprafata de 3 ha 2.600 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994 (titular B Gh. V), in valoare de 22.220 lei,

valoarea totala a masei succesorale ramase in urma defunctului B V fiind de 27.389 lei.

Exprimate valoric, cotele mostenitorilor defunctului B V sunt urmatoarele:

-cota de Ľ a mostenitoarei B I, sotie supravietuitoare, este de 6.847,25 lei;

-cotele de cate Ľ ale fiecaruia dintre mostenitorii B O, B T, B I sunt de cate 6.847,25 lei.

Masa succesorala ramasa in urma defunctei B I se compune din:

-cota de 5/8 din casa de locuit (numai constructii) situata in satul/com. R, jud. V, in valoare de 6.461,25 lei (10.338 x 5/8 = 6.461,25 lei);

-cota de 1/4 din suprafata de 3 ha 2.600 m.p. teren, inscrisa in titlul de proprietate nr. 228/46861/31.10.1994 (titular B Gh. V), in valoare de 5.555 lei (22.220 lei x Ľ = 5.555 lei),

valoarea totala a masei succesorale ramase in urma defunctei B I fiind de 12.016,25 lei.

Exprimata valoric, cota de 1/1 cuvenita mostenitorului B O, ca unic mostenitor al defunctei B I, este de 12.016,25 lei.

In total, valoarea cotelor ce revin reclamantului B O dupa defunctii B V si B I, este de 18.863,50 lei.

Pentru considerentele aratate, actiunea formulata de reclamantul B O este intemeiata, urmand sa fie admisa.

Potrivit art. 728 din Codul civil, se va dispune iesirea din indiviziune a reclamantului B O si a paratilor B T si B I.

La termenul de judecata din 16.09.2010, partile au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

La acelasi termen de judecata, reclamantul si parata B T, prin curatorul B C, au solicitat sa se ia act de intelegerea intervenita intre aceste parti cu privire la iesirea din indiviziune. In acest scop, reclamantul si parata au depus la dosar un inscris intitulat „Tranzactie”.

Analizand continutul „Tranzactiei”, se retine ca prin acest inscris reclamantul si parata B T convin asupra unei obligatii de intretinere pe care reclamantul si-ar asuma-o fata de parata.

Prin tranzactie, partile trebuie sa se limiteze la obiectul dedus judecatii (in cauza de fata obiectul judecatii cu care a fost investita instanta fiind dezbatere succesiune si iesire din indiviziune); or, „Tranzactia” depusa la dosar excede cadrul acestui proces, deoarece dispune si asupra unor obligatii de intretinere.

Fata de considerentele de mai sus, se va respinge cererea prin care reclamantul si parata B T au solicitat sa se ia act de tranzactia intervenita intre ei, depusa la dosarul instantei la termenul de judecata din 16.09.2010.

1. Ca urmare, potrivit art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va atribui direct in proprietate reclamantului B O casa de locuit construita din ceamur, acoperita cu tabla zincata, compusa din 3 camere, 2 holuri, o bucatarie si anexele gospodaresti (platforma de beton si imprejmuiri – gard din leaturi), situate in satul/com. R, jud. V, avand vecinatatile B G, Cioranu I, drum satesc, in valoare de 10.338 lei;

-suprafata de 1.600 m.p. teren din intravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 99, parcelele 109, 109/1, 109/2, de categoriile curti-constructii si arabil, in valoare de 6.720 lei;

-suprafata de 2 ha 1.000 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 84, parcela 1843/24 din pct. „Poiana”, in valoare de 10.500 lei,

total valoare bunuri atribuite reclamantului B O: 27.558 lei.

2. Se va atribui direct in proprietate paratului B I suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 44, parcela 804/9, din pct. „Lot vie 4”, in valoare de 2.500 lei.

3. Se va atribui direct in proprietate paratei B T suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, din extravilanul satului/com. R, jud. V, din tarlaua 44, parcela 775/16, din pct. „Lot vie 2”, in valoare de 2.500 lei.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prevederile art. 6739 Cod.proc.civ., cu precadere au fost avute in vedere cotele pe care le au partile din masa succesorala, precum si optiunile pe care le-au exprimat partile cu ocazia efectuarii expertizelor.

Potrivit art. 742 din Codul civil, pentru compensarea valorica a loturilor reclamantul B O va fi obligat sa plateasca paratilor B I si B T suma de cate 4.347,25 lei, fiecaruia, reprezentand sulta.

Se va retine ca din totalul sultei de 4.347,25 lei, cuvenita paratului B I, conform inscrisului sub semnatura privata de la fila 258 a dosarului instantei, intitulat „Declaratie”, reclamantul B O a platit paratului B I suma de 1.000 lei ron, astfel ca reclamantul va mai plati paratului B I suma de 3.347,25 lei, reprezentand diferenta de sulta.

Reclamantul B O a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 3.431 lei (1.415 lei taxa judiciara de timbru; 10 lei timbru judiciar; 601,80 lei indemnizatie pt. expertul Gorea P.; 1.404,20 lei indemnizatie pt. expertul Ciobanu V. M).

Actiunea formulata de reclamant a fost legal timbrata, cu taxa judiciara de timbru sus aratata.

Conform art. 274 alin.1 si art. 277 Cod.proc.civ., paratii B I si B T vor fi obligati sa plateasca reclamantului cate 1/8, fiecare, din cheltuielile de judecata pe care reclamantul le-a efectuat in proces, adica suma de cate 428,87 lei, fiecare.

In temeiul art. 68 alin.1 si art. 69 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, se va dispune plata din fondul special al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, catre Baroul de avocati V, a urmatoarelor sume pentru asistenta judiciara acordata la cererea instantei de judecata:

-1.700 lei, reprezentand onorariu cuvenit avocatului R M, desemnata avocat din oficiu pentru parata minora P M;

-1.700 lei, reprezentand onorariu cuvenit avocatului G L, desemnata avocat din oficiu pentru paratul minor P A;

-1.700 lei, reprezentand onorariu cuvenit avocatului S B, desemnat avocat din oficiu pentru parata B T.

Tags: