Top

Pretentii

INSTANTA

Cu nr. x s-a inregistrat contestatia in anulare prin care contestatoarea S.C. “A” S.R.L. in contradictoriu cu intimata S.C. “CA „ S.A. a solicitat admiterea contestatiei ,anularea S.C.169 din 22 ian.2008 ,pronuntata de Judecatoria B in dosarul X/189/2007,suspendarea executarii silite a sentintei sus mentionate.In motivarea contestatiei contestatoarea a sustinut ca pe durata judecarii cauzei la fond a fost nelegal citata.Intimata a indicat in cerere adresa din B,str.X,,jud.V in loc de bl.G 7 cum era corect .Au fost incalcate dispozitiile legale cu privire la citare in cauza fiind aplicabile disp.art.317 pct.1 din codul de proc.civ.,art.319 si 319 indice 1 din codul de proc.civ.A depus in proba copie de pe Somatia din 16 nov.2010 din dosarul de executare nr.512 /2008,copie de pe procesul verbal 512/2008 din acelasi dosar de executare intocmit de executorul judecatoresc X.,copie de pe S.C.169 din 22 ian.2008 ,pronuntata de Judecatoria B in dosarul X/189/2007,definitiva si irevocabila,investita cu formula executorie .Cu recipisa de consemnare 449943/1 din 18.01.2011 s-a depus cautiune in suma de 169 lei.S-a atasat copie de pe dosarul de executare nr.512 /2008, executor judecatoresc X si dosarul X/189/2007.

Prin intampinare intimata a solicitat respingerea in tot a actiunii contestatoarei.A sustinut ca in data de 04.01.2007 a fost deschis dosarul de daune AV0001BD7 in urma unui eveniment soldat cu avarierea autoturismului proprietatea S.C. “A” S.R.L. Intimata S.C. “CA” S.A. a achitat contestatoarei suma de 1487,18 lei cu titlu de daune si ulterior a constatat ca ultima rata scadenta a fost platita de contestatoare cu intarziere incalcandu-se conditiile de asigurare asumate de catre contestatoare la incheierea asigurarii Casco.

La solutionarea pe fond a cererii si la pronuntarea sentintei atacate s-a apreciat corect ca in cauza sunt aplicabile disp.art.1092 al 1 din codul civil in sensul ca orice plata presupune o datorie ; ceea ce s-a platit fara sa existe debit este supus repetitiunii.In mod corect instanta a obligat intimata la plata sumei de 1487,18 lei cu titlu de daune si 128 lei cheltuieli de judecata. Desi in sentinta instantei s-a strecurat acea eroare materiala cu privire la sediul contestatoarei –bl.67 fata de bl.G 7 ,agentul procedural a facut citarea la adresa corecta deoarece la adresa din str.X nr,17 nu era un bloc 67 ci blocul G 7 .Mai mult, notificarea societatii a fost trimisa corect la bl.G 7 si confirmarea de primire a fost semnata de un reprezentant al societatii .

Prin incheierea pronuntata in data de 2 februarie 2011 atacabila separat cu recurs instanta a luat act de plata cautiunii de catre contestatoare si a dispus potrivit art. 319 cu ref. la art.403 din codul de proc.civ. suspendarea executarii pe S.C.169 din 22 ian.2008 ,pronuntata de Judecatoria B .Totodata a apreciat ca potrivit art.319 al 2 contestatia in anulare a fost introdusa in termenul legal.A retinut ca in cauza contestatia in anulare a fost depusa la instanta dupa inceperea executarii sentintei civile a carei anulare se solicita. Primul act de executare-SOMATIA 512 /2008 a fost comunicata contestatoarei la data de 17 nov.2010 si in raport cu aceasta data contestatia in anulare este introdusa in termenul legal de 15 zile prev de art.319 al 2 cu ref. la art. 401 al 1 din codul de proc.civ.si s-a acordat termen la data de 16.02.2011 pentru a se discuta pe fond cererea. Intimata nu a produs alte probe.

Examinand probele din dosarul X/189/2007 instanta retine ca la solutionarea cererii introduse de intimata in calitate de reclamanta in contradictoriu cu contestatoarea in calitate de parata ultima a fost citata incorect in sensul ca adresa societatii S.C.A SRL- B, str. X, cum era corect.Pe toata durata procesului inclusiv comunicarea hotararii procedura a fost nelegala.

Potrivit art.317 al 1 din codul de proc.civ. hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului .In cauza s-a dovedit ca S.C.A SRL- B a fost citata nelegal si urmeaza sa se admita contestatia in anulare si sa se anuleze S.C.169 din 22 ian.2008, pronuntata de Judecatoria B.Admitand contestatia in anulare instanta este tinuta sa solutioneze pe fond cererea finalizata prin sentinta civila anulata.

In ceea ce priveste fondul cauzei instanta retine ca intimata in calitate de reclamanta a chemat contestatoarea in calitate de parata solicitand obligarea acesteia la plata sumei de 1487,18 lei cu titlu de daune reprezentand suma platita nelegal contestatoarei parate si plata de majorari pana la achitarea in intregime a debitului.Procedura concilierii s-a efectuat la adresa corecta a intimatei si procedura a fost semnata de reprezentantul societatii.

La data de 04.01.2007 reclamanta a deschis dosarul de daune AV0001 1BD7,la cererea paratei contestatoare in urma unui eveniment rutier ce s-a produs in localitatea T ,jud.V soldat cu avarierea autoturismului X proprietatea S.C.A SRL.In baza procesului verbal de contraventie seria AX nr.094802 incheiat de IPJ V si a politei de asigurare nr.0022801 intimata, S.C.CA S.A. a achitat contestatoarei suma de 1487,18 lei cu ordinului de plata nr. 2 din 14.02.2007 reprezentand contravaloarea reparatiilor.Din examinarea politei de asigurare nr.0022801 rezulta ca aceasta era valabila pe durata 13.01.2006-12.01.2007 insa ultima rata aferenta asigurarii facultative era scadenta la data de 11.10.2006 iar contestatoarei in calitate de asigurata a platit-o la data de 31.10.2006.In felul acesta au fost incalcate disp.art.6 .8 din L. 136/1995 iar suma platita de intimata contestatoarei era o suma nedatorata.Potrivit art. 1092 orice plata presupune o datorie; ceea ce s-a platit fara sa fie debit este supus repetitiunii.Potrivit art.992 din codul civil cel ce, din eroare sau cu stiinta, primeste aceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit.Cum contestatoarea ,in calitate de parata a primit suma reprezentand contravaloarea reparatiilor fara sa plateasca la termen ratele de asigurare instanta apreciaza ca legal reclamanta in calitate de parata a solicitat restituirea sumei platita intimatei.Urmeaza ca pe fond sa se admita cererea formulata de reclamanta intimata si parata contestatoare sa fie obligata sa restituie acesteia suma platita fara drept.In ceea ce priveste capatul de cerere privind majorarile de intarziere acestea nu au fost prevazute in polita de asigurare si nu sunt indeplinite disp.art.5 al 2 din O.G. 9/2000.Urmeaza ca acest capat de cerere sa se respinga.In temeiul art.276 din codul de proc.civ cheltuielile de judecata se vor compensa.

Etichete: