Top

Succesiune

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. X/189 din 12.11.2010, reclamantul C V-T a chemat in judecata paratele C M, C L, C M-I solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctului C C, decedat la data de X.03.1998, cu ultimul domiciliu in B, jud. V, constatand:

– calitatea de mostenitor acceptant pentru C V-T, in calitate de fiu cu o cota de 1/1 din masa succesorala;

– renuntatori la succesiune pentru C M, C L, C M-I;

– compunerea masei succesorala, dupa cum urmeaza:

* apartament situat in B, str. X, nr. X, bl. X, sc. A, ap. 2, jud. V si cota indiviza de X,47 m.p. asupra terenului pe care se afla acest apartament ;

* casa de locuit situata in B, str. X Xnr. X, jud. V cu suprafata de teren aferenta de 300 m.p.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de X.03.1998 a decedat C C, iar vocatie succesorala fata de acesta au urmatoarele persoane: C V-T, in calitate de fiu, C M, in calitate de fiica, C L, in calitate de fiica, C M-I, in calitate de fiica.

Reclamantul sustine ca acte de acceptare a succesiunii au fost efectuate doar de C V-T, care are o cota de 1/1 din masa succesorala, fiicele defunctului renuntand la succesiunea acestuia.

Cu privire la masa succesorala, reclamantul arata ca aceasta se compune dintr-un apartament situat in B, str. X, nr. X, bl. X, sc. A, ap. 2, jud. V si cota indiviza de X,47 m.p. asupra terenului pe care se afla acest apartament, precum si dintr-o casa de locuit situata in B, str. X Xnr. X, jud. V cu suprafata de teren aferenta de 300 m.p.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 644 si urm. Cod civil.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie: certificat de deces, Anexa nr. 24 privind sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale , defunct C C, acte de identitate parti, declaratie de renuntare la succesiune data de C L , autentificata sub nr. 924/30.08.2006, contract de vanzare-cumparare nr.13138/1994,proces-verbal de predare-primire a locuintei,autorizatie de construire nr. 68/ 12.05.2003, Ordinul Prefectului nr.134 din X.05.2001,plan imobil,memoriu tehnic,(f. 7-25).

La termenul din data de 06.01.2011 reclamantul a precizat valoarea masei succesorale dupa cum urmeaza, pentru apartament-valoarea de 60000 lei, iar pentru casa de locuit si suprafata de teren de 300 m.p- valoarea de 35000 lei.

Paratele legal citate nu au depus intampinare.

Paratele C M-I si C M, au fost prezente in fata instantei la termenul din data de 06.01.2011 si au aratat instantei ca sunt de acord cu actiunea formulata de reclamant si ca nu doresc sa-si propune probe.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriu paratelor.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

C C a decedat la data de X.03.1998, avand ultimul domiciliu in mun. B.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctului se compune :

– dintr-un apartament situat in B, str. X, nr. X, bl. X, sc. A, ap. 2, jud. V si dreptul de folosinta asupra terenului aferent acestui apartament in cota indiviza de X,47 m.p. , asa cum rezulta din Contractul de vanzare-cumparare nr. 13138/94 incheiat la data de 14.03.1994, intre C C, in calitate de cumparator si R.A.G.C.L. B , in calitate de vanzator;

– dintr-o casa de locuit situata in B, str. X Xnr. X, jud. V cu suprafata de teren aferenta de 300 m.p., asa cum rezulta din autorizatia de construire nr. 68/12.05.2003 eliberata lui C C de Consiliul Municipal B si din Ordinul Prefectului Judetului V nr. 134 privind trecerea in proprietatea privata a unor proprietari de imobile a terenurilor ce au fost atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor din Municipiul B, eliberat la data de X.05.2011.

Din actele de stare civila depuse rezulta ca vocatie succesorala au reclamantul C V-T si paratele C M, C L, C M-I in calitate de fiu si fiice ale defunctului .

Prin Declaratia autentificata sub nr. 924 din data de 30.08.2006 de Biroul Notarial Bul, Notar Public X, parata C L a renuntat pur si simplu la succesiunea defunctului C C, decedat la data de X.03.1998.

Prin raspunsul la interogatoriile administrate in cauza paratele C M-I si C M , au aratat ca nu au efectuat acte de acceptare a succesiunii defunctului C C, decedat la data de X.03.1998, singurul care a stapanit bunurile din compunerea succesiunii acestuia fiind reclamantul C V-T.

Avand in vedere situatia prezentata mai sus, asa cum a fost retinuta pe baza materialului probator, instanta apreciaza ca cererea reclamantului este dovedita si intemeiata, urmand a fi admisa in temeiul art.650 si urm. din Cod civil.

Prin urmare, va constata deschisa succesiunea defunctului C C, compunerea masei succesorale, asa cum a fost prezentata mai sus, va constata ca unicul mostenitor legal acceptant este reclamantul, in cota de 1/1 din intreaga masa succesorala, celelalte parti fiind straine de mostenire.

Reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cererea pentru dezbaterea succesiunii a fost legal timbrata cu 2902 lei taxa judiciara de timbru( chitanta seria 299-313-134/PVO din 09.11.2010, in valoare de 300 lei – f. 5 , chitanta seria 299-313-134/PVO din 09.11.2010, in valoare de 50 lei- f. 6 , chitanta seria VSBD nr. 11768 (5) din 10.02.2011 in valoare de 2000 lei- f. 39, chitanta seria VSBD nr. 20093 (18) din 10.03.2011 in valoare de 452 lei- f. 42, chitanta seria VSBD nr. 24801 (2) din 24.03.2011 in valoare de 100 lei- f. 48) si cu 3,3 lei timbru judiciar.

Etichete: