Top

Vătămare corporală

Tip: sentinţă penală

Nr./Data: 63/5.10.2009

Autor: Judecătoria Buhuşi

Domenii asociate: infractiuni – vătămarea corporală gravă

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.683/P/2008/04.12.2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului D. N.C., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire, prevăzută de art.180 al.2 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în seara zilei de 24.07.2008 a lovit cu cuţitul pe partea vătămată D. M.-C., cauzându-i leziuni, vindecabile în 11-12zile îngrijiri medicale.

Prin rechizitoriul aceluiaşi parchet, nr.635/P/04.12.2008, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului D. C.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală gravă şi lovire, prevăzute de art.182 al.2 Cod penal şi respectiv 180 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

S-a reţinut că în ziua de14.06.2008, inculpatul a lovit cu o furcă părţile vătămate Z. M. şi M. A. lovituri în urma cărora partea vătămată Z. M. a suferit leziuni, ce au fost de natură a-i pune viaţa în primejdie, pierzându-şi un organ, iar partea vătămată M. A. a suferit leziuni vindecabile în 13-14 zile îngrijiri medicale.

Instanţa a dispus conexarea celor două dosare, faptele fiind concurente.

În cauză s-au audiat martorii din lucrări.

Inculpatul s-a sustras urmăririi penale şi judecăţii.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În ziua de 14.06.2008, ora 16,00, partea vătămată Z. M. a fost rugată de numita R.L., vecina sa, să-i cosească iarba crescută în faţa locuinţei sale.

Partea vătămată M.A., concubina părţii vătămate Z. M., a ieşit şi ea din curte cu o furcă pentru a strânge iarba cosită de partea vătămată Z. M..

În apropierea locuinţei părţilor vătămate se află Căminul Cultural şi un chioşc alimentar în faţa căruia se afla numita T. M.. Aceasta voia să rupă nişte crenguţe dintr-un tei, din faţa căminului cultural, în ajutorul ei venind partea vătămată M. A., care cu furca i-a aplecat o creangă din tei.

În faţa chioşcului alimentar se afla şi inculpatul, care consuma băuturi alcoolice. Acesta era nervos, spunând vânzătoarei de la chioşc că părţile vătămate refuză să-i dea o combină muzicală pe care fiul său, D. M.-C., a adus-o la locuinţa părţilor vătămate, la care se şi mutase pentru a locui, acest aspect fiind un alt motiv care-l nemulţumea pe inculpat.

Când inculpatul a văzut-o pe partea vătămată M. A., s-a repezit la ea şi i-a smuls furca din mână, după care a început să o lovească, moment în care a intervenit partea vătămată Z. M.. Aceasta a lăsat coasa pe podeţ şi a venit spre locul conflictului în ajutorul concubinei sale. Inculpatul a fugit spre chioşc cu furca în mână, dar după ce partea vătămată Z. M. a ridicat-o de jos pe concubina sa şi intenţiona să plece cu aceasta spre casă, inculpatul s-a întors şi a început să lovească cu furca pe partea vătămată.

Inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri în zona capului, în urma cărora partea vătămată a căzut la pământ, aici inculpatul continuând să o lovească cu furca în zona abdominală, după care a luat furca şi a plecat spre domiciliul său.

În conflict, nu a intervenit nici o persoană, întrucât inculpatul este cunoscut ca o persoană violentă, cu atât mai mult cu cât fiind înarmat cu furca.

De altfel, martorii relatează că, din cauza violenţelor şi scandalurilor provocate de inculpat la locuinţa sa, fiul lui, D. M.-C., s-a mutat la prietenul său, M. F., fiul părţii vătămate M. A..

Părţile vătămate au fost transportate imediat după conflict, cu ambulanţa, la spitalul Orăşenesc B., unde li s-au acordat îngrijiri medicale la Serviciul de Urgenţă. Partea vătămată Z. M., care era în stare gravă, a fost trimisă la Spitalul Judeţean B., unde i s-au făcut mai multe examene medicale, iar la data de 16.06.2008, i-a fost extirpată splina, care prezenta mai multe rupturi.

Din C.M.L. nr.1164/A1/03.07.2008, a Serviciului de Medicină Legală B., rezultă că partea vătămată Z. M. a suferit un traumatism cranio-cerebral, cu plagă contuză frontală, suturată, şi un traumatism abdominal cu ruptură de splină, hemoperitoneu, operat, leziuni care au fost de natură a pune în primejdie viaţa victimei. Aceste leziuni, menţionează medicul legist, s-au putut produce prin lovire cu corp contondent şi au necesitat 30-35 zile îngrijiri medicale, iar lovirea în zona abdomenului a avut ca urmare pierderea unui organ –splina.

Din C.M.L. nr.1040/16.06.2008 al aceluiaşi serviciu de medicină legală, rezultă că partea vătămată M.A. a prezentat multiple contuzii şi echimoze, care s-au putut produce prin loviri cu corpuri dure şi au necesitat pentru vindecare 13-14 zile îngrijiri medicale.

Inculpatul a fost audiat în calitate de făptuitor întrucât s-a sustras urmăririi-penale plecând din ţară după săvârşirea infracţiunilor.

Acesta a relatat că a venit în ziua de 14.06.2008 la domiciliul părţilor vătămate şi le-a cerut combina muzicală, moment în care partea vătămată Z. M. a ieşit la poartă cu o furcă, iar partea vătămată M. A. cu o coasă. Când a luat furca din mâna părţii vătămate Z. M., acesta a căzut jos. În acel moment partea vătămată M. A. a vrut să-l lovească pe el cu coasa, dar s-a ferit şi atunci a lovit-o cu coasa pe partea vătămată Z. M., care era căzut la pământ.

Inculpatul a propus martorii G.D. şi C. R.. Aceşti martori au declarat că nu au fost de faţă la conflict şi nu cunosc decât că partea vătămată Z. M. a fost internată în spital, pentru că acesta şi concubina sa au avut un conflict cu inculpatul, care este o persoană violentă pe fondul consumului de alcool.

Apărarea inculpatului este infirmată de declaraţiile martorilor T. M., T. E.-A., M. F., dar nu este susţinută nici de probatoriul propus de inculpat.

Faptele inculpatului întrunesc, în drept, elementele constitutive ale infracţiunilor de vătămare corporală gravă, prevăzute de art.182 al.2 Cod penal şi lovire, prevăzută de art.180 al.2 Cod penal şi sunt probate cu plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, certificatele medico-legale, declaraţiile martorilor şi declaraţia inculpatului.

În seara zilei de 24.07.2008 ora 22,00, inculpatul a mers la sora sa D. D., unde se mutase fiul său, în urma conflictului avut de inculpat cu părţile vătămate M. A.şi Z. M..

Inculpatul, a proferat injurii la adresa fiului său, care, pentru a evita scandalul, a ieşit din casă pentru a merge la prietenul său M. F..

După ce a ieşit pe poartă, la câţiva metri, a fost ajuns din urmă de inculpat, care i-a aplicat mai multe lovituri de cuţit în zona hemitoracelui şi la mâna stângă. Deşi a strigat după ajutor, mătuşa părţii vătămate s-a speriat şi nu a ieşit din casă.

Partea vătămată a mers la prietenul său M. F., care a telefonat la salvare, partea vătămată fiind transportată la Spitalul orăşenesc B., unde a fost internată în perioada 24-28.07.2008.

Inculpatul a fost audiat, a recunoscut fapta săvârşită, dar a susţinut că a mers la sora sa pentru a o convinge pe partea vătămată să se întoarcă acasă. După ce partea vătămată a plecat din casă, a mers după ea pentru a o opri să nu plece pe timp de noapte, şi pentru că aceasta l-a înjurat, a lovit-o de două ori cu cuţitul.

Din C.M.L. 1406/A1/31.07.2008 al Serviciului Judeţean de Medicină Legală B. rezultă că partea vătămată D. M. C., a prezentat plăgi înjunghiate hemitorace stâng şi cot stâng, produse prin lovire cu un obiect înţepător – tăiş/cuţit, iar leziunile necesită pentru vindecare 11-12 zile îngrijiri medicale.

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire, prevăzute de art.180 al.2 Cod penal şi este dovedită cu plângerea părţii vătămate, CML, declaraţiile martorilor şi declaraţiile inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, împrejurările comiterii lor, dar şi persoana inculpatului, care pe fondul consumului de băuturi alcoolice este violent, provoacă scandaluri, este fără ocupaţie, s-a sustras urmăririi penale şi judecăţii şi este infractor primar.

Coroborând gradul de pericol social al faptelor cu finalitatea aplicării sancţiunii penale, instanţa apreciază că modalitatea de individualizare a pedepsei este privarea de libertate.

În cauză se vor aplica dispoziţiile art.33 lit.a Cod penal, faptele fiind concurente.

Potrivit art.71 Cod penal astfel cum a fost modificat în cazul condamnării la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, drepturile prevăzute de art.64 lit.a,c Cod penal se interzic de drept.

Or, interdicţia absolută de a vota contravine art.3 din Protocolul 1 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului li a libertăţilor fundamentale aşa cum a statuat CEDO în cauza Hrist contra Marea Britanie. Interzicerea dreptului de a vota, nu se justifică, neexistând nici o legătură între această interdicţie şi scopul pedepsei,acela de prevenire şi reinserţie socială.

Urmează ca instanţa să interzică inculpatului, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza aIIa, b Cod penal, pe durata şi în condiţiile art.71 al.2 Cod penal.

Instanţa reţine că partea vătămată Z. M., a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă B., cuantumul de spitalizare fiind de 1737,13 RON, conform adresei de constituire parte civilă nr.13421/07.10.2008.

Partea vătămată D. M. C., a fost internată la Spitalul Orăşenesc B., cuantumul cheltuielilor de spitalizare fiind de 855,95 lei, conform adresei de constituire parte civilă nr.5453/18.09.2008.

Părţilor vătămate Z. M. şi M.A. li s-a acordat asistenţă de urgenţă la data de 14.06.2008 , Spitalul B. constituindu-se parte civilă cu suma de 10,83 lei conform adresei 672/02.02.2009.

Părţile vătămate Z. M. şi M. A. au fost transportate cu ambulanţa de la domiciliu la Spitalul B. la data de 14.06.2008 iar de aici la Spitalul Judeţean B., dar nu au fost internate, cuantumul cheltuielilor fiind de 312 lei, conform adresei de constituire parte civilă nr.2089/12.03.2009.

La data de 16.06.2008, partea vătămată Z. M., a fost transportat cu salvarea şi internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă B., cuantumul cheltuielilor de transport fiind de 312 lei, conform adresei S.A.B. nr.3819/14.05.2009.

La rândul ei, partea vătămată D. M. C., a fost transportată cu ambulanţa şi internată la Spitalul Orăşenesc B., cuantumul cheltuielilor de transport cu ambulanţa fiind de 320 lei, conform adresei Serviciului de Ambulanţă B. nr.9090/30.10.2008.

Urmează, ca instanţa în temeiul art.313 din Lg.95/2006 modificată şi completată să oblige inculpatul la plata despăgubirilor civile către părţile civile Spitalul Orăşenesc B., Spitalul Judeţean de Urgenţă B. şi Serviciul de Ambulanţă B., conform adreselor de constituire părţi civile.

Instanţa, reţine, de asemenea, că partea vătămată Z. M. s-a constituit parte civilă, cu suma de 5000 lei, reprezentând cheltuieli cu medicamentele, tratament, medici, venituri nerealizate, întrucât lucra la particulari şi era plătit cu 70 lei/zi.

În dovedirea pretenţiilor, a solicitat proba cu 2 martori, pe care i-a înlocuit cu un alt martor, iar ulterior acesta din urmă, fiind plecat din ţară a fost înlocuit cu martora Zaharia Maria.

Martora Z. M., mama părţii vătămate, a arătat că i-a trimis părţii vătămate 300 lei, iar sora părţii vătămate i-a trimis 200 lei. Ia mai trimis în luna august 70 lei iar ulterior câte 50-60 lei lunar sau la două luni, în total 300 lei.

La rândul ei, partea vătămată M. A., s-a constituit parte civilă cu suma de 3000 lei, reprezentând cheltuieli de transport, medicamente, diferenţă salariu –concediu medical şi a solicitat proba cu acte şi un martor.

Martorul M. F., fiul părţii vătămate a arătat că i-a dat acesteia suma de 250 lei, pentru spital, medicamente şi alte cheltuieli şi încă 500 lei când a fost operată partea vătămată Z. M..

Partea vătămată, a cheltuit pe medicamente şi transport la spital , la partea vătămată Zaharia, a mai relatat martorul.

În ceea ce priveşte diferenţa dintre salar şi concediu medical, solicitată de partea vătămată M. A., instanţa , reţine că acesta este de 18 lei, aşa cum rezultă din adresa SC Paulista SRL , nr.1765/2009 .

Instanţa, reţine, că partea vătămată Z. M. nu a făcut dovada pretenţiilor solicitate, decât parţial, cu toate acestea, instanţa având în vedere leziunile suferite, numărul zilelor de spitalizare, apreciază că partea vătămată a cheltuit o sumă mai mare de bani.

Nici partea vătămată M. A. nu a dovedit pretenţiile sale, instanţa apreciind cuantumul acestora, reprezentând tratament, diferenţă salariu concediu medical, medicamente, transport.

Urmează, ca instanţa în temeiul art.14, 346 Cod procedură penală şi 998 Cod civil va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile către cele două părţi vătămate, aşa cum au fost apreciate de instanţă.

Va lua act că partea vătămată D. M. C., nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Urmează, ca instanţa să dispună plata din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a onorarului pentru apărător oficiu la instanţă pentru inculpat.

Red.PA 04.11.2009

Etichete: