Top

Reziliere contract

Tip: sentinţă civilă

Nr./Data: 399/21.05.2008

Autor: Judecătoria Buhuşi

Domenii asociate: reziliere

Prin cererea înregistrată sub nr. 298/199/19.03.2008 la Judecătoria Buhuşi, reclamanta Z. C. a chemat-o in judecata pe parata Z. D., pentru rezilierea contractului de întreţinere încheiat între părţi si autentificat sub nr. 2554/8.11.1996.

Cererea a fost legal timbrata, cu 18 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat ca ea împreuna cu soţul ei Z. V., care a decedat ulterior, au procedat la vânzarea imobilelor din contract către fiul lor Z. G.. Z. G.a decedat la rândul său, iar nora lor, respectiv pârâta Z. D., a fost plecata din domiciliul reclamantei atât înainte cat si după decesul lui Z. G., a provocat numeroase scandaluri si nu i-a acordat niciodată întreţinere.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar înscrisuri. Reclamanta a solicitat si proba martori. Probele au fost încuviinţate de instanţă.

Părţile, au fost legal citate, prezentându-se în instanţă doar reclamanta.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

La data de 8.11.1996, părţile au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere, autentificat sub nr. 2554/8.11.1996, la BNP M.L. din B., prin care reclamanta si soţul său Z. V.au vândut numitului Z. G., cu rezerva uzufructului viager, suprafaţa de 500 mp teren si o casa, în schimbul sumei de 2.000.000 ROL, din care s-a achitat anterior suma de 1.000.000 ROL, restul reprezentând valoarea întreţinerii pe care cumpărătorul s-a obligat sa le-o presteze pe tot timpul vieţii.

Z. G. si parata Z. D., care erau căsătoriţi la data încheierii contractului, au intrat in stăpânirea de drept a imobilelor la data încheierii contractului.

La data de 7.07.2004 a decedat Z. V., iar al data de 8.06.2007 a decedat Z. G.. Cu un an înainte de decesul acestuia din urma, pârâta Z. D. s-a despărţit in fapt de fiul reclamantei si a plecat din domiciliul comun, situat in aceeaşi curte cu cel al reclamantei. De atunci, pârâta a venit rar pe la reclamantă si de fiecare dată a provocat scandal. De când a plecat de acasă, parata nu a ajutat-o în nici un fel pe reclamanta.

Situaţia de fapt a fost reţinuta aşa cum a rezultat din contractul depus in copie la dosar, coroborat cu actele de stare civila, cu plângerile si declaraţiile date de părţi la politie, precum si cu declaraţia martorului N. D., care a relatat ca de aproximativ doi ani, de când a plecat din domiciliul fiului reclamantei, parata a venit rar pe la reclamantă, a provocat de fiecare data scandaluri si nu a ajutat-o cu nimic pe aceasta din urmă.

Faţă de situaţia astfel expusă, având in vedere ca nerespectarea obligaţiei de întreţinere se sancţionează cu desfiinţarea, la cererea parţii în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat, a contractului de întreţinere, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamanţilor si in temeiul art. 1021 C. civ, urmează a o admite si a dispune rezilierea contractului de întreţinere încheiat intre părţi.

Red. CAM – 04.07.2008

Etichete: