Top

Contestaţie la executare

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: contestaţie la executare şi suspendare executare silită

Data speţă: 29.04.2010

Prin cererea de contestaţie la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 354/199/2010 la data de 15.03.2010, contestatorul Colegiul Tehnic „I.B.” Buhuşi a formulat cerere de contestaţie la executare şi cerere de suspendare a executării silite a somaţiei nr.34/09.03.2010 emisă în dosarul de executare nr. 34/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc „G. K.” Buhuşi.

Cererea a fost legal timbrată cu 204 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii contestatorul a arătat în esenţă că sentinţa civilă nr.1389/19.10.2009 a Tribunalului Bacău, ce constituie titlul care se execută, a fost atacată cu recurs de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar contestatorul va solicita introducerea în cauză.

Instanţa a stabilit o cauţiune de 200 lei pentru cererea de suspendare a executării silite, cauţiune ce a fost consemnată cu chitanţa nr.2860421/1/08.04.2010.

În susţinerea cererii contestatorul a depus la dosar în copie somaţia nr.34/09.03.2010 emisă în dosarul de executare nr. 34/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc „G. K.” Buhuşi, sentinţa civilă nr.1389/19.10.2009 a Tribunalului Bacău, cererea de recurs formulată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alte acte.

Părţile au fost legal citate şi s-au prezentat în instanţă.

La termenul din 08.04.2010 intimata B. G. a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii de contestaţie la executare, cu motivarea că a depus la Colegiul Tehnic „I.B.” B. o cerere de executare a sentinţei civile nr.1389/19.10.2009 a Tribunalului Bacău încă din 04.02.2010. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca nefondată deoarece sentinţa civilă nr.1389/19.10.2009 a Tribunalului Bacău este definitivă şi executorie de drept, iar simplul fapt că acea hotărâre a fost atacată cu recurs nu poate constitui motiv de contestaţie la executare.

La dosar a fost înaintată, la cererea instanţei, o copie a dosarului de executare nr. 34/2010 filele 37-48 dosar.

La termenul din 29.04.2010 instanţa a pus în discuţie excepţia tardivităţii formulării cererii de contestaţie la executare.

Potrivit art. 137 C.pr.civ, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

În ce priveşte excepţia tardivităţii formulării cererii de contestaţie la executare, instanţa reţine că nu este întemeiată şi o va respinge ca atare, pentru următoarele considerente: potrivit art. 401 lit. c C.pr.civ., contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia. Ori, potrivit dovezii de comunicare (f.47), somaţia nr.34/09.03.2010 emisă în dosarul de executare nr. 34/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc „G. K.” Buhuşi a fost comunicată contestatorului la data de 10.03.2010. Faptul că intimata B. G. a depus la sediul contestatorului, anterior declanşării procedurii executării silite, o cerere prin care solicita punerea în executare a sentinţei civile nr.1389/19.10.2009 a Tribunalului Bacău, nu echivalează cu somaţia de executare despre care se face vorbire în art. 401 lit. c C.pr.civ. şi nu face să curgă termenul pentru promovarea contestaţiei la executare.

În ce priveşte fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: prin somaţia nr.34/09.03.2010 emisă în dosarul de executare nr. 34/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc „G. K.” Buhuşi s-a pornit, sa cererea intimatei B. G., executarea silită a sentinţei civile nr.1389/19.10.2009 a Tribunalului Bacău.

Împotriva acestei hotărâri a promovat recurs Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Prin decizia din 26.04.2010 a Curţii de Apel Bacău hotărârea atacată a fost casată şi s-a dispus rejudecarea cauzei de către prima instanţă.

În aceste condiţii, instanţa reţine că a fost desfiinţat însuşi titlul ce se execută, executarea silită rămânând astfel fără temei.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa va respinge ca nefondată excepţia tardivităţii formulării cererii de contestaţie la executare; va admite contestaţia la executare formulată de către contestatorul Colegiul Tehnic „I.B.” Buhuşi în contradictoriu cu intimata B. G.; va anula somaţia nr.34/09.03.2010 emisă în dosarul de executare nr. 34/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc „G. K.” Buhuşi.

Faţă de soluţia dată capătului principal de cerere, instanţa va respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite şi va dispune restituirea către contestator a cauţiunii în sumă de 200 lei consemnate cu chitanţa nr.2860421/1/08.04.2010.

În temeiul art. 274 C.pr.civ. va obliga pe intimata B.G. să plătească contestatorului suma de 194,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: