Top

Vătămare corporală

Tip speţă: sentinta penala

Titlu: vătămare corporală (art. 181 C.p.)

Data speţă: 01.02.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. 8/P/05.05.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului M. G. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală prevăzută de art.181 al 1 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în ziua de 20.12.2008 a lovit pe partea vătămată M. V. cu un corp contondent în zona capului cauzându-i leziuni vindecabile în 30-35 zile îngrijiri medicale fiind spitalizată.

În cauză s-au audiat părţile şi martorii din lucrări.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa,reţine următoarele :

În seara zilei de 20.12.2008 partea vătămată se întorcea la domiciliul său din satul Poiana Negustorului, împreună cu tatăl său M. V. şi numiţii V. C., V. D. şi B. C.. Când a ajuns în dreptul locuinţei lui M. G., partea vătămată a rămas mai în urmă, ceilalţi continuându-şi drumul. Aici partea vătămată s-a întâlnit cu inculpatul, între cei doi având loc unele discuţii contradictorii, cei doi înjurându-se. În aceste condiţii inculpatul a lovit pe partea vătămată în zona capului cu o furcă. Leziunile provocate au necesitat pentru vindecare 30-35 zile îngrijiri medicale, partea vătămată fiind transportată cu Ambulanţa la Spitalul Buhuşi şi de aici la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău unde a fost internat. Inculpatul a recunoscut fapta săvârşită dar a arătat la urmărirea penală că partea vătămată avea în mână o bâtă cu care crede că încerca sa-l lovească şi văzând că vine spre el a lovit-o cu un băţ în cap.

La instanţă inculpatul a arătat că partea vătămată l-a lovit mai întâi cu pumnii şi picioarele după care a lovit-o şi el cu un băţ după care a fugit. Martorii din lucrări au relatat că şi-au continuat drumul spre casă iar partea vătămată a rămas mai în urmă. Văzând că nu mai vine tatăl părţii vătămate s-a întors după partea vătămată. A doua zi au aflat că aceasta a fost lovită de inculpat şi a fost transportată la spital.

Fapta inculpatului este dovedită cu plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, certificatul medico-legal, declaraţiile martorilor din lucrări M. V., V. C. şi V. D. coroborate cu declaraţiile inculpatului şi întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală prevăzut de art. 181Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 72 Cod penal dar şi persoana inculpatului, poziţia acestuia pe parcursul cercetărilor şi la instanţă şi faptul că este infractor primar , fără ocupaţie şi a fost de acord cu plata despăgubirilor civile.

Coroborând gradul de pericol social al infracţiunii cu finalitatea aplicării sancţiunii penale, instanţa apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins fără executare în regim de detenţie, urmând ca instanţa să dispună suspendarea condiţionată executării pedepsei in temeiul art. 81Cod penal.

Va stabili termenul de încercare potrivit art. 82 Cod penal şi va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83Cod penal.

În temeiul art.71 al 2 Cod penal şi în lumina hot. C.E.D.O. Sabou şi Pârcălab împotriva României şi Hirst – contra M. Britanie, instanţa va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ,teza a-II-a lit. b Cod penal, exercitarea acestor drepturi fiind incompatibilă cu pedeapsa închisorii.

În temeiul art. 71al. 5 Cod penal va suspenda pedeapsa accesorie aplicată inculpatului.

În ceea ce priveşte latura civilă instanţa reţine că Spitalul Orăşenesc Buhuşi,Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi Serviciul de Ambulanţă Bacău s-au constituit părţi civile în cauză cu contravaloarea asistenţei medicale, a cheltuielilor de spitalizare şi respectiv a cheltuielilor de transport cu ambulanţa.

Urmează, ca instanţa în temeiul art. 313 din Legea 95/2006, va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile către cele 3 părţi civile, conform adreselor de constituire de parte civilă.

Instanţa reţine că partea vătămată Marin Vişinel s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei daune materiale, reprezentând tratament, alimente şi 500 lei daune morale.

În dovedirea laturii civile a solicitat proba cu martora V. G., concubina acestuia.

Martora a arătat că partea vătămată a cheltuit 1000 lei pe medicamente, transport, alimentaţie.

Partea vătămată a fost internată 3 zile la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, secţia neurochirurgie şi nu a făcut dovada că în realitate a cheltuit 1000 lei având în vedere că aceasta nu are nici un venit, martora fiind subiectivă.

Cu toate acestea, instanţa apreciază totuşi că fiind internată in spital, partea vătămată a făcut unele cheltuieli, dar într-un cuantum mai mic. Faţă de leziunile suferite şi numărul de zile îngrijiri medicale pentru vindecare, instanţa apreciază că partea vătămată este îndreptăţită la plata daunelor morale în cuantumul solicitat.

Urmează ca instanţa, în temeiul art. 14,346 Cod pr. penală şi 998 Cod civil, să oblige inculpatul la plata daunelor materiale aşa cum au fost apreciate de instanţă şi la daune morale, conform constituirii de parte civilă.

Va dispune plata din fondurile M.J.L.C. a onorariului pentru apărător oficiu la instanţă pentru inculpa.

Tags: