Top

Divorţ

Tip speţă: sentinţă civilă 588

Titlu: divorţ

Data speţă: 19.07.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 287/199/02.03.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanta D. E. a chemat în judecată pe pârâtul D. R. solicitând desfacerea căsătoriei din vina pârâtului, reclamanta să păstreze numele dobândit prin căsătorie, fără cheltuieli de judecată.

Cererea este legal timbrată cu 39 lei taxă timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 03.09.2006 iar din căsătorie nu au rezultat copii minori.

Încă de la începutul căsătoriei pârâtul a manifestat dezinteres faţă de relaţia de familie, plecând de la domiciliul comun.

În luna decembrie a plecat şi ea în Italia şi nu cunoaşte nimic despre pârât deşi a încercat să ia legătura cu acesta. Apreciază că raporturile dintre ei sunt grav vătămate, încât continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 37 Cod familie.

În dovedirea acţiunii a solicitat proba cu acte şi martori.

Cererii de chemare în judecată i-a fost anexat certificatul de căsătorie în copie.

Reclamanta a fost reprezentată la instanţă de avocat V. E., conform procurii autentificată sub nr. 194/02.03.2010 de BNP M. N..

Legal citat pârâtul nu sa prezentat la instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 03.09.2006, conform certificatului de căsătorie înregistrat în registrul stării civile sub nr. 124/03.09.2006.

Din căsătoria părţilor nu au rezultat copii minori.

Părţile nu s-au înţeles datorită diferenţei de vârstă, reclamanta fiind mai tânără decât pârâtul.

Acesta din urmă era foarte gelos, nervos şi consuma băuturi alcoolice.

Pârâtul a părăsit domiciliul.

Părţile sunt despărţite în fapt de 3 ani şi nu au mai reluat convieţuirea, situaţie de fapt reţinută şi rezultată din acţiunea introductivă, declaraţiile martorilor şi certificatul de căsătorie.

Instanţa apreciază că relaţiile dintre soţi sunt grav vătămate, încât continuarea lor căsătoriei nu mai este posibilă, vinovat de destrămarea căsătoriei fiind pârâtul.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art. 37 Cod familie va admite acţiunea şi va desface căsătoria din vina pârâtului.

Având în vedere că reclamanta lucrează in străinătate, iar permisul songiorno, contractul casei sunt pe numele de D., instanţa în temeiul art.40 al. 2 Cod familie va încuviinţa ca reclamanta să poarte în viitor numele dobândit prin căsătorie.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: