Top

Reîncredinţare minor

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: reincredintare minor

Data speţă: 04.10.2010

Prin cererea înregistrată sub nr.807/199/2010, reclamanta I. M. a chemat în judecată pe pârâtul O. I., solicitând reîncredinţarea minorei G. A., spre creştere şi educare reclamantei, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere pentru minoră şi la plata cheltuielilor de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu 6 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr.569/27.09.2007, Judecătoria Buhuşi a dispus desfacerea căsătoriei dintre ea şi pârât, minora fiind încredinţată spre creştere şi educare acestuia. La acea dată, era în interesul minorei să fie crescută în ţară, până ce reclamanta reuşea să se stabilească în Italia şi să-şi realizeze o condiţie materială suficientă pentru creşterea unui copil. La această oră, are toate condiţiile necesare pentru creşterea şi educarea ei, fiind pregătită să-şi crească copilul, ţinând cont că nici pe perioada de la pronunţarea divorţului până în prezent copilul n u a fost lipsit de grija maternă, chiar dacă a fost bine îngrijit şi de către familia paternă.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.100 Cod familie raportat la art.42 Cod familie, art.107, art.86 şi art.94 Cod familie.

În dovedirea acţiunii a solicitat interogatoriul pârâtului, ancheta socială, martori, acte.

Reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul că nu solicitată obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere.

Reclamanta a fost reprezentată la instanţă de apărător ales.

Prezent la instanţă, pârâtul a fost de acord cu acţiunea.

În cauză a fost audiată martorul Ţ.V..

Cererii de chemare în judecată i-a fost anexată sentinţa civilă 569/27.09.2007 a Judecătoriei Buhuşi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.569/27.09.2007 a Judecătoriei Buhuşi s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, minora fiind încredinţată pârâtului spre creştere şi educare.

În prezent, minora se află la reclamantă în Italia.

În condiţiile art.44 al.1 Cod familie, instanţa poate modifica măsurile luate, cu privire la drepturile şi obligaţiile personale ale părinţilor cu privire la copii, în măsura în care a avut loc o schimbare de ansamblu a împrejurărilor care au determinat instanţa să dispună încredinţarea minorului spre creştere şi educare uneia dintre părţi.

Instanţa, constată că în cauză există probe în sensul,modificării împrejurărilor ce au determinat încredinţarea minorei G.-A. către pârât.

Din referatele de anchetă socială şi relatările martorului rezultă că minora se află în Italia, cu reclamanta, unde are condiţii corespunzătoare, fiind bine îngrijită.

Pârâtul, a fost de acord cu reîncredinţarea minorei către reclamantă.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite acţiunea şi va dispune reîncredinţarea minorei spre creştere şi educare reclamantei.

Va constata că reclamanta nu solicită obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere.

Va sista efectele sentinţei civile 569/2007 a Judecătoriei Buhuşi cu privire la încredinţarea minorei, pensia de întreţinere şi stabilire vizită minor.

În temeiul art.274 Cod pr.civilă şi 129 al.6 Cod pr.civilă va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: