Top

PARTAJ SUCCESORAL. ATRIBUIREA INTREGULUI BUN UNUIA DINTRE COINDIVIZORI

Regula a constitui partajul în natură, iar atribuirea întregului bun unuia dintre coindivizori este admisibilă numai în măsura în care împărţirea în natură nu e posibilă pentru că imobilul nu este comod partajabil sau atunci când, prin formarea de loturi, s-ar ajunge prin îmbunătăţirea lui peste măsură (art. 741 alin.2 Cod civil) la imposibilitatea realizării destinaţiei economice pentru care a fost creat.

In speţă, imobilul supus partajului compus din casă de locuit şi anexe gospodăreşti, precum şi 549 mp teren aferent, alcătuieşte o unitate economică gospodărească, iar divizarea acestuia şi realizare partajului în natură apare ca fiind incompatibilă cu destinaţia ei normală şi, ar avea drept consecinţă desfiinţarea gospodăriei.

Partajarea în mod fizic a imobilului ar fi posibilă doar în condiţiile în care între cei doi coindivizori ar exista înţelegere de a gospodări împreună, însă, starea conflictuală exprimată prin poziţia procesuală a acestora demonstrează contrariul.

Aceasta coroborat cu examinarea condiţiilor concrete ale fiecăruia din părţi în raport de criteriile prev. la art. 673/9 cod pr.civilă contribuie la alegerea beneficiarului atribuirii în natură a imobilului.

decizia civilă nr. 756/22.09.2005, Curtea de Apel Bacău

Tags: