Top

FALSIFICARE DE MONEDE SAU ALTE VALORI. FALS ÎN ÎNSCRISURI SUB SEMNĂTURĂ PRIVA TĂ. CALIFICARE JURIDICĂ LEGALĂ

Prin sentinţa penală nr.973 din 24.03.2005 a Judecătoriei Bacău pronunţată în dosarul nr.3859/2004 inculpatul D.C. a fost condamnat la o pedeapsă totală de 3 ani şi 9 luni închisoare şi 2 ani pedeapsă complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b, c Cod penal pentru săvârşirea infracţiunilor de falsificare de file C.E.C. şi de punere în circulaţie a filelor C.E.C. falsificate, prevăzute şi pedepsite de art.282 al.l Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi de art.282 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, aflate în concurs.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că inculpatul D.C. a desfăşurat activităţi comerciale în numele S.C. „Confitex” S.R.L. Bacău, fără a avea o împuternicire din partea adevăratului administrator B. Gh.

Inculpatul D.C. a completat o filă C.E.C. în numele S.C. „Confitex” S.R.L.Bacău, semnând-o şi aplicând o ştampilă falsă, predând apoi fila C.E.C. numitului P.Gh.C, pentru a fi utilizată în cadrul unei tranzacţii comerciale.

Prin aceste acţiuni, inculpatul D.C. a falsificat fila C.E.C. şi a pus-o în circulaţie, facându-se vinovat de comiterea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art.282 al.l Cod penal şi de art.282 al.2 Cod penal.

Tribunalul Bacău, prin decizia penală nr.704 din 8.09.2005, a respins ca nefundat apelul declarat de inculpat împotriva sentinţei penale nr.973 din 24.03.2005, a Judecătoriei Bacău.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală nr.37 din 19.01.2006, a admis recursul declarat de inculpatul D.C., a casat în întregime sentinţa şi decizia instanţei de apel, iar în conformitate cu art.334 Cod pr.penală, a schimbat încadrarea juridică a faptelor comise de inculpat din art.282 al.l şi art.282 al.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută şi pedepsită de art.290 Cod penal.

Curtea de Apel Bacău, a apreciat că încadrarea juridică legală a faptei este aceea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, deoarece fila C.E.C. emisă de inculpat, constituie un act sub semnătură privată.

Pe de altă parte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.290 Cod penal, include sub aspectul laturii obiective şi folosirea înscrisului falsificat şi în raport de situaţia de fapt dată, instanţa de recurs, a reţinut o singură infracţiune, aceea prevăzută de art.290 Cod penal.

În final Curtea de Apel a dispus achitarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată pedepsită de art.290 Cod penal, potrivit art.l 1 pct.2 Cod pr.penală, raportat la art.10 lit.b Cod pr.penală, apreciindu-se că fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Decizia penală nr. 37/R din 19.01.2006

Etichete: