Top

ACŢIUNE ÎN REVENDICARE. COMPARAREA TITLURILOR OPUSE DE PĂRŢI. CASARE ŞI TRIMITERE PENTRU REJUDECARE ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII DE PROBATORII.

Reclamanta a chemat în judecată pe pârâţi, solicitând ca aceştia să fie obligaţi să-i lase în deplină proprietate suprafaţa de 5.000 mp teren arabil.

Acţiunea a fost admisă, fiind obligaţi pârâţii să lase reclamantului în deplină proprietate suprafaţa de 5.000 mp teren şi totodată a fost respinsă acţiunea conexă prin care pârâţii au chemat în judecată pe reclamant pentru revendicarea aceleiaşi suprafeţe de teren.

S-a reţinut de către instanţa de fond că reclamanta a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în litigiu în timp ce pârâţii nu au titlu de proprietate, iar sentinţa civilă pe care aceştia o invocă nu a stabilit amplasamentul terenului.

Apelul declarat de pârâţi fost respins pentru aceleaşi considerente.

Pârâţii au formulat recurs împotriva deciziei date de instanţa de apel arătând în susţinerea recursului că terenul în litigiu face parte din suprafaţa de 25.400 mp pentru care deţin certificat de moştenitor, că acest teren a aparţinut autorilor lor că au stăpânit terenul în litigiu din 1991, până în urmă cu 2 ani de zile, când a început să fie tulburat în posesie de către intimata-reclamantă.

Recursul s-a constatat a fi întemeiat pentru considerentele următoare:

Deşi în cazul revendicării instanţa poate compara titlurile deţinute de părţi, deşi recurenţii-pârâţi au invocat ca titlu o sentinţă civilă, în temeiul căruia pretind o speranţă legitimă de a beneficia efectiv de dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu, instanţele nu au făcut cercetări pe fondul cauzei sub acest aspect.

Se impunea în acest context a se cerceta fondul cauzei, în sensul de a se stabili dacă hotărârea judecătorească, împreună cu celelalte acte invocate de recurenţii-pârâţi (certificatul de moştenitor, copie de pe rolul agricol, actul de vânzare-cumpărare din 1933) privesc aceeaşi suprafaţă de teren, în materialitatea ei şi în caz afirmativ, a se proceda la compararea titlurilor deţinute de intimatul-reclamant şi titlul recurenţilor – sentinţa civilă, întregită de celelalte acte depuse în scopul individualizării terenului.

Pentru aceste considerente în baza art. 312 pct. 5 Cod procedură civilă, a fost admis recursul, casată hotărârea recurată şi trimisă cauza spre rejudecare în apel, urmând ca în apel să fie administrate probe ce se impun pentru lămurirea aspectelor reţinute în recurs.

Decizia civilă nr.176/19.02.2007 a Curţii de Apel Bacău

Etichete: